Συνεντεύξεις - Άρθρα

Έρευνα: ‘’Πρέπει να υπάρχει ‘Θεσμική Συμμετοχή’ των ασθενών στις αποφάσεις για την Υγεία;’’

’Επιτέλους ας σταματήσουν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς.’’ – Ζωή Γραμματόγλου, Πρόεδρος ΚΕΦΙ

Σε μια εποχή ‘διαφορετική’ για αρκετούς εξ ημών που αναπτύσσονται νέα κανάλια, τρόποι και κανόνες επικοινωνίας, τέθηκε δημόσια και χωρίς περιορισμούς, αναφορικά με το ποιος πρέπει και δύναται να απαντήσει, το ακόλουθο ερώτημα: ‘’Πρέπει να υπάρχει ‘Θεσμική Συμμετοχή’ των ασθενών στις αποφάσεις για την Υγεία;’’

Η απόκριση εμπεριείχε πλουραλισμό αναφορικά με τις ιδιότητες όσων κατέθεσαν τις απόψεις τους και αριθμητική συμμετοχή ικανή ώστε να αναπτυχθούν σχεδόν όλες οι πτυχές ενός ερωτήματος που βρίσκεται στο επίκεντρο της αναδιαμόρφωσης που υφίσταται λόγω πολυετούς εθνικής κρίσης και πρότερης κατασπατάλησης πόρων, ο κλάδος της Υγείας.

Πολίτες, Ασθενείς, Πολιτικοί, Δημοσιογράφοι, Επαγγελματίες Υγείας, κα… επιχείρησαν ο καθένας εδραζόμενος στην δική του τεχνογνωσία, στην δική του κατανόηση του συγκεκριμένου προβληματισμού, στα δικά του βιώματα, να προσεγγίσουν το ερώτημα και να επιχειρηματολογήσουν επί των απόψεων τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία όσων συμμετείχαν εκκίνησε με την αποδοχή της Θεσμικής Συμμετοχής των ασθενών.
Υπήρξαν όμως και ‘διαφωνούντες’. Ανέπτυξαν θέσεις που δεν επιχειρηματολόγησαν στην βάση της ‘μη αναγκαιότητας’ αλλά επί της αρχής ότι ένα κράτος πρόνοιας, ένα κράτος δικαίου, ένας ηθικός κρατικός μηχανισμός, οφείλει να έχει εξορισμού δομές, μηχανισμούς, στρατηγικές και κανόνες που υπηρετούν το συμφέρον του ασθενή και του πολίτη.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι πλεονασμός η θεσμική συμμετοχή του ασθενή η οποία ουσιαστικά τοποθετείται εξ ανάγκης στο τραπέζι της συζήτησης για να ισορροπήσει τις αδυναμίες του κράτους. (Άννα Παπαδομαρκάκη, Κωνσταντίνος Παπαγιαννάκης, Θανάσης Σακκάς, Μαρία Παπαγεωργίου)

Επιχειρώντας μια βασική κατηγοριοποίηση στις απόψεις όσων επιχειρηματολόγησαν στην βάση της αποδοχής, θα αναγνωρίσουμε:

Εκείνους που θεωρούν ότι ήδη υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την συμμετοχή των ασθενών και επικεντρώνονται στην εκατέρωθεν (κράτος – ασθενή) αποτελεσματική χρήση και εφαρμογή του. (Μ. Κοντογιάννη, Παναγιώτης Λούσκος, Δημήτρης Σκεμπές)

Εκείνους που θεωρούν ότι η αναγκαιότητα της συμμετοχής είναι μεν δεδομένη αλλά εξαρτάται από τον ορισμό του όρου ‘Θεσμική Συμμετοχή’, από το ‘πώς’ και με ‘ποιόν τρόπο’. (Λυκούργος Λιαρόπουλος, Νικόλαος Παπαχρήστου, Μαρία Τσιλιμιγκάκη, Βαγγέλης Γκατζής, Γιώργος Κουτσουδάκης)

Εκείνους που θεωρούν ότι η συμμετοχή είναι μεν αναγκαία αλλά ουσιαστικά άνευ πραγματικού αντικειμένου από την στιγμή που δεν υπάρχουν στο σύστημα Υγείας οι διαθέσιμοι πόροι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. (Αναστασία Λάγαρη)

Εκείνους που θεωρούν την συμμετοχή των ασθενών εκ προοιμίου απαραίτητη και ακολουθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα θεσμικά πλαίσια αυτής. (Ζωή Γραμματόγλου, Σπύρος Παπασπύρος, Κώστας Μπαργιώτας, Δήμητρα Ευθυμιάδου, Αιμιλία Σταθάκου, Βασίλης Καφίρης, Βασίλης Βενιζέλος, Βιβή Μελέκη, Ράνια Μπατή, Χαράλαμπος Πετρόχειλος, Λιάνα Μόρρου, Αγγελική Πρεφτίτση, Αναστασία Καρούμπα, Γιώτα Σίσκου, Βέτα Γεωργιάδου, Αλεξάνδρα Βρεττάκη, Αθανασία Παππά, Νίκος Ιωσήφ)

Είναι σαφές κατά την άποψη του γράφοντος ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απόψεις. Αντιθέτως όλες τους αποτελούν σημαντικές παραμέτρους ενός συμμετοχικού στις αποφάσεις και χρήσιμου στο αποτέλεσμα, Συστήματος Υγείας. Αν υπάρχει κάτι που εμπεριέχει λάθος, είναι, όπως επισημάνθηκε ή εννοήθηκε από κάποιους, η τοποθέτηση του Κεντρικού Ερωτήματος.

Ο λόγος είναι ότι η ‘’Θεσμική Συμμετοχή’’ της φωνής των ασθενών είναι ήδη συνταγματικά κατοχυρωμένη. Είναι τελείως διαφορετική συζήτηση εάν υφίσταται και εφαρμόζεται, ορθή και αποτελεσματική χρήση της.

Ο λόγος είναι ότι απουσιάζει η διευκρίνιση, σε ποιους ασθενείς αναφερόμαστε. Διότι, νόημα, ουσία και αξία υπάρχει κυρίως για τις ομάδες των χρονίως πασχόντων.

Ο λόγος είναι ότι το ορθό ερώτημα συνίσταται στο αν θα έπρεπε να υπάρχει ‘’Εκτελεστική Συμμετοχή των χρονιών πασχόντων ασθενών στο Σύστημα Υγειάς’’.

Αποτελεί προσωπική μου άποψη ότι η πεμπτουσία τελικά της αποτελεσματικής λειτουργικότητας ενός συστήματος υγείας αφορά τον άνθρωπο και όχι τα μέσα. Δηλαδή τον Ιατρό και τον Ασθενή! Όλα τα υπόλοιπα είναι ‘μέσα’. Σε αυτή την περίπτωση μοιάζει αδιανόητο να μην υπάρχει τόσο Θεσμική όσο και Εκτελεστική συμμετοχή των δύο αυτών βασικών οντοτήτων στον κεντρικό μηχανισμό σχεδιασμού, λειτουργίας και ελέγχου ενός σύγχρονου συστήματος Υγείας.

Πρέπει επίσης να γίνει σεβαστό και αναγνωρίσιμο ότι ούτε ο Ιατρός ούτε ο Ασθενής διαθέτουν κατά βάσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες να οικοδομήσουν και να διαχειριστούν έναν τόσο πολύπλοκο μηχανισμό. Άρα η συμμετοχή τους έχει ιδιαίτερη αξία στην συλλογή των πραγματικών αναγκών και στην παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασμού ενός συστήματος υγείας, στην αξιολόγηση του αποτελέσματος και της αποτελεσματικότητας του.

Υπάρχουν επιστήμονες και επαγγελματίες Υγείας που έχουν την εξειδίκευση, την εμπειρία και την τεχνογνωσία να συλλέξουν τις ανάγκες, να τις κατηγοριοποιήσουν, να τις ιεραρχήσουν, να λάβουν υπόψη τους την διαθεσιμότητα σε δομές, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό και να συνθέσουν με την υπάρχουσα δύσκολη οικονομική κατάσταση το βέλτιστο λειτουργικό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα.

Όσο αυτό που μας ενώνει είναι η αξία της παραγωγής, της διάθεσης και της απολαβής χρήσιμων, υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο, έξω από μικροσυμφέροντα και διαδικασίες παραπλουτισμού, τόσο θα πληθαίνουν οι προϋποθέσεις να επιτύχουμε στο βασικό μας εγχείρημα που δεν μπορεί παρά να είναι η περιφρούρηση και η διασφάλιση του αγαθού της υγείας για κάθε πολίτη.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε στιγμή ότι η έννοια του πολίτη δεν αφορά κάποιο τρίτο άγνωστο πρόσωπο, αλλά εσένα, εμένα και τις οικογένειές μας. Ας προσδώσει λοιπόν με τις πράξεις του και τις απόψεις τους, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά και όλοι μας μαζί, σε αυτό, την πραγματική αξία που αντιλαμβάνεται ότι του πρέπει, πριν βρεθούμε στην απευκταία θέση να μας αφορά προσωπικά.

Στο ακόλουθο link μπορείτε να αναγνώσετε τις καταγεγραμμένες απόψεις όλων όσων συμμετείχαν (https://apps.facebook.com/the-pericles/campaign/75/prepei-na-yparxei-thesmikh-symmetoxh-twn-asthenwn-stis-apofaseis-gia-thn-ygeia/)

Ευχαριστώ πολύ όσους συμμετείχαν με τις πολύτιμές απόψεις τους, το Pericles για την διάθεση της εξαιρετικής πλατφόρμας ψηφιακής διαβούλευσης, την κα Ευθυμιάδου για την ιδέα του άρθρου – report και τον Α.Π γιατί ανιδιοτελώς έδωσε ουσία στην προσπάθεια και έβαλε την ουσία σε λέξεις …

Νικόλαος Χ. Ιωσήφ, Δ/νων Σύμβουλος G.E.S.H ( Generation E Services in Healthcare)

Σχετικά Άρθρα

Back to top button