Ειδήσεις ΥγείαςΣκλήρυνση κατά πλάκας

Έρευνα: Πως νιώθουν όσοι φροντίζουν ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση;


Έρευνα, που παρουσιάσθηκε στο 34ο Συνέδριο ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis), στο Βερολίνο με τίτλο «Living with Multiple Sclerosis: The Carer’s Perspective» έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί (48%) από όσους συμμετείχαν στην έρευνα έγιναν φροντιστές κάποιου ατόμου με ΠΣ σε ηλικία μικρότερη των 35 ετών και σχεδόν ένας στους τρεις φροντίζει κάποιον για 11 ή και περισσότερα έτη.

Η εν λόγω έρευνα έγινε σε συνεργασία με την IACO (International Alliance of Carer Organizations) και την Eurocarers με στόχο να εξετάσει τις εμπειρίες 1.050 φροντιστών ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) σε επτά χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία).

 

 

 

 

 

 

Παράλληλα η ίδια έρευνα απέδειξε πως :

το 43% και 28% των φροντιστών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν κάποια επίδραση στην συναισθηματική/νοητική και τη φυσική υγεία τους αντιστοίχως

το 34% δήλωσε ότι η ιδιότητά του ως φροντιστή ατόμου με ΠΣ επηρέασε την οικονομική του κατάσταση, περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) δήλωσε ότι χρειάστηκε να πάρει άδεια από την εργασία του και ως εκ τούτου, το 84% αυτών των φροντιστών ανέφερε ότι επηρεάστηκε η εργασία και η καριέρα του

Μόλις το 15% των φροντιστών που συμμετείχαν στην έρευνα συνδέθηκε με άλλους φροντιστές ή οργανώσεις ασθενών προκειμένου να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του ρόλου τους

«Η ΠΣ μπορεί να αποβεί μια καταστροφική νόσος, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές, με τις ευθύνες που αναλαμβάνουν οι φροντιστές για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίες εντείνονται καθώς εξελίσσεται η νόσος. Οι φροντιστές μπορούν να βιώσουν βαθύτατη επίδραση στη φυσική και συναισθηματική τους υγεία, στα οικονομικά και στην εργασία τους» δήλωσε η Nadine Henningsen, Πρόεδρος Συμβουλίου, IACO. «Όπως ήταν αναμενόμενο τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τον μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων που γίνονται φροντιστές – συχνά σε μία αναπτυξιακή περίοδο της ζωής τους».

Νέα δεδομένα για τα δισκία κλαδριβίνης

Την ίδια στιγμή στο συνέδριο παρουσιάστηκε τα νέα δεδομένα για τη νεότερη θεραπεία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης με δισκία κλαδριβίνης. Τα δεδομένα που βασίζονται σε κλινικά δεδομένα πραγματικού κόσμου (real-world) και κλινικά δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των δισκίων κλαδριβίνης και επιβεβαιώνουν το θετικό προφίλ οφέλους-κινδύνου της από του στόματος θεραπείας, η οποία έχει το πλεονέκτημα να λαμβάνεται για μέγιστο διάστημα 20 ημερών για δύο χρόνια.

 

 

 

 

 

Βάσει της ολοκληρωμένης ανάλυσης ασθενών από τις μελέτες CLARITY, CLARITY EXT και ORACLE-MS, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων δύο επιπλέον ετών από το μακροπρόθεσμο μητρώο PREMIERE, επιβεβαιώθηκε το προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών που προέκυψαν κατά τη θεραπεία με δισκία κλαδριβίνης σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΠΣ (RMS), χωρίς νέα ευρήματα σε σχέση με την ασφάλεια.

«Κατά τη γνώμη μου, έχουμε εισέλθει στην εποχή των θεραπειών ανοσολογικής ανασύστασης (IRT) στην ΠΣ, οι οποίες χορηγούνται περιοδικά αλλά επιδρούν στην ασθένεια με μεγαλύτερη διάρκεια από την περίοδο της δοσολογίας», δήλωσε ο καθηγητής Gavin Giovannoni, επικεφαλής ερευνητής στις μελέτες CLARITY και Chair of Neurology, Barts και The London School of Medicine and Dentistry. «Τα νέα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο ECTRIMS έδειξαν ότι τα δισκία κλαδριβίνης παρέχει διαρκή αποτελεσματικότητα μακράν πέρα από το δοσολογικό σχήμα, χωρίς νέα ευρήματα ασφαλείας σε βάθος χρόνου».

Οι post hoc αναλύσεις της CLARITY EXT μετά από 20 ημέρες θεραπείας με δισκία κλαδριβίνης κατά το πρώτο και δεύτερο έτος, δείχνουν ότι η ετήσια κατάσταση NEDA-3 διατηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν δισκία κλαδριβίνης 3,5 mg/kg ή εικονικό φάρμακο έως το τέλος του έτους 42. Υπάρχει επίσης ανάλυση της κλίμακας αναπηρίας EDSS, κλινικών αποτελεσμάτων και αποτελεσμάτων της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) σε ασθενείς με υψηλής ενεργότητας νόσο.

 

 

 

 

 

 

Μια περαιτέρω post-hoc ανάλυση των δεδομένων CLARITY έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα από τη λήψη δισκίων κλαδριβίνης στις υποτροπές και στην MRI, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την ηλικία, σε συμφωνία με προηγούμενες παρόμοιες αναλύσεις. Δεδομένα από τη μελέτη αυτή έδειξαν ότι οι υποτροπές που πληρούν τα σχετικά κριτήρια μειώθηκαν σε ασθενείς με RMS ηλικίας τόσο κάτω και όσο άνω των 45 ετών. Όσον αφορά τις μετρήσεις της μαγνητικής τομογραφίας, στα δεδομένα φάνηκε ότι ο αριθμός των σωρευτικών νέων βλαβών T1 Gd + και των ενεργών Τ2 την εβδομάδα 96 μειώθηκε με τα δισκία κλαδριβίνης σε σύγκριση με το placebo και στις δύο ηλικιακές ομάδες3.

«Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο ECTRIMS 2018 υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να κατανοούμε το ευρύ προφίλ οφέλους-κινδύνου των δισκίων κλαδριβίνης», δήλωσε ο Luciano Rossetti, Head of Global R&D, Biopharma, Merck.

Η Merck θα παρουσίασε 23 περιλήψεις, συμπεριλαμβανομένων των νέων δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για τα δισκία κλαδριβίνης, την ιντερφερόνη βίτα 1-α, υποδόρια χορήγηση τρεις φορές εβδομαδιαίως, την υπό έρευνα θεραπεία evobrutinib, έναν ιδιαίτερα εξειδικευμένο από του στόματος αναστολέα τυροσινικής κινάσης, του Bruton (BTK).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button