Κορονοϊός και Αθλητισμός

Έρχεται μείωση ενοικίου 40% στα προπονητήρια

Από τη στιγμή που οι σχολές πολεμικών τεχνών και τα προπονητήρια έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση ένα άλλο ευεργετικό μέτρο είναι η μείωση του ενοικίου για τους μήνες Απριλίου και Μαίου 2020.

Αποτελεί απόφαση μέσω της οποίας μειώνεται το ενοίκιο 40% και θα πρέπει και αυτό να δηλωθεί μέσω του ΕΡΓΑΝΗ. Αναλυτικότερα το άρθρο 2παρ1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20ης-3-2020 αναγράφει επί λέξει:

«Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τη στιγμή που ο κύριος ΚΑΔ ενός σωματείου (ο 9312 δηλαδή) έχει ενταχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας στο μηχανισμό στήριξης τότε όπου αναγράφεται η λέξη «επιχείρηση» ισχύει και για το αθλητικό σωματείο.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button