Επιχειρηματικά Νέα

Έρχεται νέα θεραπεία που «χτυπά» την ημικρανία!

Αναλυτικότερα η μελέτη πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της, καταδεικνύοντας στατιστικά σημαντική μείωση από την έναρξη της θεραπείας στον αριθμό των ημερών με ημικρανία ανα μήνα που εκδήλωσαν οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε το AMG 334, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, σε διάστημα 12 εβδομάδων.

Το AMG 334 που  αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Amgen και της Novartis είναι ειδικά σχεδιασμένο για την πρόληψη της ημικρανίας, αναστέλλοντας τον υποδοχέα που σχετίζεται με το γονίδιο του πεπτιδίου της καλσιτονίνης-Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP), το οποίο θεωρείται ότι διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόκληση του εξουθενωτικού πόνου της ημικρανίας.2

«Οι ασθενείς με επεισοδιακή ημικρανία βιώνουν σημαντικό πόνο, ανικανότητα και σωματική δυσλειτουργία, η οποία μπορεί να διαταράξει σημαντικά την ικανότητά τους να επιτελέσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες», δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Παγκόσμιος Επικεφαλής Ανάπτυξης Φαρμάκου και Διευθυντής Ιατρικού Τμήματος της Novartis.

«Τα θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη ARISE είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, επειδή δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, ειδικά σχεδιασμένες για την πρόληψη της ημικρανίας. Τα εν λόγω ευρήματα, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα θετικά δεδομένα αναφορικά με την πρόληψη της χρόνιας ημικρανίας, προστίθενται στον αυξανόμενο όγκο των στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το AMG 334 έχει την δυνατότητα να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους στον κόσμο που πάσχουν από επεισοδιακή και χρόνια ημικρανία.»

Συνολικά, 557 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη ARISE και τυχαιοποιήθηκαν για τη λήψη είτε εικονικού φαρμάκου είτε AMG 334 70 mg με υποδόρια χορήγηση άπαξ μηνιαίως. Οι ασθενείς εμφάνιζαν από τέσσερις έως 14 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα με μέσο όρο οκτώ ημέρες με ημικρανία ανά μήνα κατά την έναρξη της θεραπείας.1,3 Οι ασθενείς που έλαβαν AMG 334 εμφάνισαν στατιστικά σημαντική μείωση στις ημέρες με ημικρανία ανά μήνα, κατά 2,9 ημέρες σε σύγκριση με την αρχική τιμή, έναντι των ασθενών του σκέλους του εικονικού φαρμάκου, οι οποίοι εμφάνισαν μείωση κατά 1,8 ημέρες.

Το προφίλ ασφαλείας του AMG 334 ήταν παρόμοιο με εκείνο του εικονικού φαρμάκου και αντίστοιχο με αυτό που είχε αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες. Τα πιο συχνά ανεπιθύμητα συμβάντα ήταν λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, άλγος στο σημείο της έγχυσης και ρινοφαρυγγίτιδα.

Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων της μελέτης ARISE βρίσκεται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα θα υποβληθούν σε μελλοντικά ιατρικά συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η μελέτη STRIVE, μια δεύτερη μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την επεισοδιακή ημικρανία με στόχο την αξιολόγηση του AMG 334 σε δόσεις 70mg και 140mg για διάστημα 24 εβδομάδων, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους. Θετικά αποτελέσματα από μια μελέτη Φάσης ΙΙ για τη χρήση του AMG 334 στην πρόληψη της χρόνιας ημικρανίας ανακοινώθηκαν επίσης νωρίτερα εντός του έτους.

Τι είναι

Η ημικρανία είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός πονοκέφαλος. Είναι η συνηθέστερη νευρολογική διαταραχή και προσβάλλει ποσοστό άνω του 10% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ημικρανία περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των ατόμων να επιτελούν καθημερινές δραστηριότητες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κατέταξε στις κορυφαίες 10 αιτίες ανικανότητας ανά έτος ασθένειας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες.9,10 Τα άτομα με επεισοδιακή ημικρανία εμφανίζουν έως και 14 ημέρες με ημικρανία κάθε μήνα.11

Το AMG 334 αναπτύσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Amgen και της Novartis. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας, η Amgen διατηρεί τα εμπορικά δικαιώματα για τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία, ενώ η Novartis κατέχει τα δικαιώματα για την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Σχετικά με τη μελέτη ARISE (NC T02483585)

Η μελέτη ARISE (NCT02483585) είναι μια παγκόσμια, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ, διάρκειας 12 εβδομάδων, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του AMG 334 στην πρόληψη της επεισοδιακής ημικρανίας.

Στο πλαίσιο της μελέτης, 577 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στη λήψη μίας δόσης εικονικού φαρμάκου ή AMG 334 (70 mg) άπαξ μηνιαίως με υποδόρια χορήγηση, κατ’ αναλογία 1:1. Οι ασθενείς που εγγράφηκαν στη μελέτη ARISE εμφάνιζαν τέσσερα έως 14 ημέρες με ημικρανία κάθε μήνα.3 Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η μεταβολή στον αριθμό των μηνιαίων ημερών ημικρανίας των ασθενών με επεισοδιακή ημικρανία από την αρχική τιμή συγκριτικά με τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες της 12 εβδομάδων φάσης της θεραπείας (ο αριθμός των ημερών ημικρανίας από την εβδομάδα εννιά έως την εβδομάδα 12).

Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν το ποσοστό των ασθενών με μείωση στον αριθμό των μηνιαίων ημερών με ημικρανία κατά 50% τουλάχιστον, από την αρχική τιμή, καθώς και τη μεταβολή ,στον μηνιαίο αριθμό ημερών λήψης φαρμάκου για την οξεία ημικρανία, από την αρχική τιμή συγκριτικά με τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες της διπλά τυφλής φάσης της θεραπείας.

Η επίδραση της ημικρανίας στη σωματική λειτουργία και στις καθημερινές δραστηριότητες αξιολογήθηκαν ως δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία μέσω του Ημερολογίου Επίδρασης της Ημικρανίας στη Σωματική Λειτουργία-Migraine Physical Function Impact Diary (MPFID), μιας κλίμακας που έχει αναπτυχθεί για τη μέτρηση αυτών των δύο πεδίων.3

Σχετικά με την ημικρανία

Η ημικρανία χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια μέτριας έως σοβαρής κεφαλαλγίας με συνήθως παλλόμενο χαρακτήρα, συχνά μονόπλευρη και συνοδεύεται από ναυτία, έμετο και ευαισθησία στο φως, τον ήχο και τις οσμές. Η ημικρανία σχετίζεται με πόνο, ανικανότητα και μειωμένη ποιότητα ζωής για τον ασθενή, καθώς και οικονομικό κόστος για την κοινωνία.  Εξακολουθεί να μην τυγχάνει επαρκούς αναγνώρισης και θεραπείας, καθότι ποσοστό άνω του 40% των πασχόντων δεν έχουν λάβει διάγνωση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ποσοστό περίπου 90% των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με ημικρανία πάσχουν από επεισοδιακή ημικρανία, η οποία χαρακτηρίζεται από μια έως 14 ημέρες με ημικρανία ανά μήνα. Το υπόλοιπο 10% πάσχει από χρόνια ημικρανία, η οποία χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον 15 ημέρες με ημικρανία τον μήνα, οι οποίοι οκτώ ή περισσότερες ημέρες διατηρούν τα χαρακτηριστικά της ημικρανίας για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.15,16

Σχετικά με το AMG 334 (erenumab)

Το AMG 334 (erenumab) είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την πρόληψη της ημικρανίας. Το AMG 334 στοχεύει και αναστέλλει τον υποδοχέα τον σχετιζόμενο με το γονίδιο του πεπτιδίου της καλσιτονίνης (GCRP), το οποίο θεωρείται ότι διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόκληση του εξουθενωτικού πόνου της ημικρανίας. Το AMG 334 μελετάται αυτήν τη στιγμή σε διάφορες μεγάλες παγκόσμιες, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς του στην πρόληψη της ημικρανίας.

Σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Amgen και της Novartis στον τομέα των νευροεπιστημών

Τον Αύγουστο του 2015, η Novartis προχώρησε σε διεθνή συνεργασία με την Amgen για την από κοινού ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά πρωτοποριακών θεραπειών στον τομέα των νευροεπιστημών, για τη νόσο του Altzheimer και της ημικρανίας. Οι εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση ενός προγράμματος αναστολέων της βήτα-σεκρετάσης 1-beta secretase 1 (BACE) στη νόσο του Altzheimer.

Η από του στόματος θεραπεία CNP520 της Novartis (επί του παρόντος σε μελέτη φάσης II για τη νόσο του Altzheimer) θα αποτελέσει το βασικό μόριο, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης άλλων χημικών ενώσεων από τα προ-κλινικά προγράμματα αναστολέων BACE και των δύο εταιρειών ως καινοτόμων μελλοντικών μορίων. Η συνεργασία εστιάζει επίσης σε καινοτόμα, υπό έρευνα φάρμακα της Amgen στο πεδίο της ημικρανίας, συμπεριλαμβανομένου του AMG 334 (επί του παρόντος σε μελέτες φάσης III για την επεισοδιακή ημικρανία και σε μελέτη φάσης II για τη χρόνια ημικρανία) και του AMG 301 (επί του παρόντος σε μελέτη φάσης I). Για το πρόγραμμα σχετικά με την ημικρανία, η Novartis θα κατέχει τα παγκόσμια δικαιώματα συνανάπτυξης και τα εμπορικά δικαιώματα εκτός των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button