ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Έρχονται οι κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ! Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση “ξεπάγωσαν” οι διαδικασίες για τις κρίσεις των γιατρών του ΕΣΥ. Ήδη αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο www.opengov.gr το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις κρίσεις των ιατρών Ε.Σ.Υ. μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 14:00.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσουν  τις προτάσεις τους.

Από τις βασικές αλλαγές, είναι ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης ΥΠΕ καθώς και της 3ης και 4ης ΥΠΕ θεωρούνται, αντίστοιχα ως θέσεις μίας ΥΠΕ ενώ πλέον θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα «ποιοτικά» προσόντα των επιστημόνων.

Κριτήρια

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:
Η προϋπηρεσία,
Το επιστημονικό έργο και
Το εκπαιδευτικό έργο και η συνέντευξη των υποψηφίων

Η βαρύτητα των κριτηρίων αυτών στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται για την προϋπηρεσία 50%, για το
επιστημονικό έργο 30% και για το εκπαιδευτικό έργο 20%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις περιπτώσεις κρίσης για διευθυντική θέση η βαθμολογία του εκπαιδευτικού έργου διαχωρίζεται σε βαθμολογία 10% για εκπαιδευτική δραστηριότητα ως μετεκπαιδευόμενος/η και βαθμολογία 10% ως εκπαιδευτής (10%).

Διαδικασία

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ.

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα σε προθεσμία δύο (2) εβδομάδων, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης/ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης της κάθε θέσης.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό σημείωμα, σε έντυπη μορφή, κατατίθενται από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο (2) εβδομάδων.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσή τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για συμβάσεις οδοντιάτρων –ΕΟΠΥΥ! Τι ανακοίνωσε το υπ.Υγείας

Αλλάζει το σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των Διοικητών των Νοσοκομείων! Τι προανήγγειλε ο υπ.Υγείας

Υπ.Υγείας: Το νέο μοντέλο των ΤΟΜΥ δε θα είναι ιατροκεντρικό! Έρχονται οι νέες προκηρύξεις για γιατρούς

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button