ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Έρχονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας σε κάθε γειτονιά! Πως θα εξυπηρετούνται οι ασθενείς. Όλο το σχέδιο

Το σχέδιο είναι σχεδόν έτοιμο αλλά υπολείπονται ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον συντονισμό των νέων Μονάδων, αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr.

Άλλωστε με βάση το σχεδιασμό, σε κάθε γειτονιά θα δημιουργηθούν Τοπικές Μονάδες Υγείας που θα εξυπηρετούν τους πολίτες κατά τόπους και θα συνδέονται με τις κεντρικές μονάδες του ΠΕΔΥ που ήδη υπάρχουν.
Το HealthReport.gr παρουσιάζει αποκλειστικά όλο το σχέδιο για τις νέες ΤΟΜΥ, πως θα λειτουργούν, πως θα στελεχωθούν και πότε θα τεθούν σε λειτουργία.

Συγκεκριμένα με βάση το σχέδιο που έχει ετοιμασθεί από το υπουργείο Υγείας, ο βασικός πυλώνας του νέου συστήματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αφορά στην ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ.), στελεχωμένες με διεπιστημονικές ομάδες (ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) και οι οποίες θα αποτελούν την πρώτη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Το δίκτυο αυτό, με την αποκέντρωση των δομών, θα δραστηριοποιείται ενεργά μέσα στη κοινότητα και τις γειτονιές.

Τι θα γίνουν τα ΠΕΔΥ και τα Κέντρα Υγείας

Το σκεφτικό για τη δημιουργία των ΤΟΜΥ, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει στα χέρια του το HealthReport.gr, είναι ότι οι μικρές ομάδες γνωρίζουν καλύτερα τις κοινότητές τους και αναγνωρίζονται από αυτές, αλλά είναι και αρκετά σταθερές για να εδραιώσουν μια σχέση διαρκείας ώστε να μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα τα προβλήματα Υγείας του πληθυσμού σε βάθος χρόνου.

Κέντρα Υγείας

Παρά τη δημιουργία των ΤΟΜΥ, τα γνωστά ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας δε θα καταργηθούν φυσικά.
Όπως προβλέπεται στο σχεδιασμό, οι «υπάρχουσες δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ΠΕΔΥ-ΚΥ) θα αποτελέσουν τις μονάδες αναφοράς του εκάστοτε τομέα, δηλαδή την εξειδικευμένη και διαγνωστική βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (δεύτερη βαθμίδα), θα ενισχυθούν και θα ενιαιοποιηθούν λειτουργικά» όπως αναφέρεται στο σχέδιο.

Πως θα λειτουργούν οι ΤΟΜΥ

Η Το.Μ.Υ. θα αποτελεί τη βασική μονάδα στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα και οικογένειες και ο πυρήνας του νέου συστήματος υγείας.
Οι ΤΟΜΥ θα πρέπει να συνεργάζονται εντός του τομέα τους και θα ενισχύονται και από τις άλλες μονάδες που θα είναι οι δομές αναφοράς. Δηλαδή τις μονάδες ειδικευμένης περιπατητικής φροντίδας και τα νοσοκομεία.

Οι μονάδες έχουν την ευθύνη – με την εποπτεία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας – για την παροχή προσβάσιμης, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και ποιοτικής ανθρωποκεντρικής φροντίδας.

«Οι ομάδες λειτουργούν με δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, το οποίο ιδανικά διαμένει στην κοινότητα που εξυπηρετεί ή κοντά. Τέτοιου είδους μονάδες είναι πιο πιθανό να επιτύχουν συνέχεια στην φροντίδα και μια στενή σχέση με την κοινότητα» σημειώνεται στο σχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Νοσοκομεία

Η κάθε μονάδα ξεχωριστά (ΤΟΜΥ), διεξάγει επίσης ετήσια επίσημη αυτο-αξιολόγηση, με τις άλλες μονάδες στο δίκτυο του τομέα, καθώς και με τις περιφερειακές υγειονομικές αρχές και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην κοινότητα.

Η ΤΟ.Μ.Υ. επίσης εξασφαλίζει πρόσβαση τις καθημερινές μεταξύ 8πμ και 8μμ. και σύμφωνα με τα γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την εποχή, το εύρος του καταλόγου και τη διαμόρφωση των ομάδων, οι ώρες λειτουργίας μπορεί να υπόκεινται σε μείωση ή διεύρυνση.

Στο επίπεδο του τομέα, διοργανώνεται τηλεφωνική διαλογή, δηλαδή συμβουλευτικό κέντρο ή συνεργασία ώστε να εξασφαλίσει 24ωρη εκτός ωραρίου φροντίδα ή ανακατεύθυνση του ασθενή και να βοηθάει έτσι στη διαχείριση και του κόστους αλλά και του φόρτου εργασίας.

νοσοκομεία

Επίσης όσον αφορά τις κοινές ασθένειες, οι ΤΟΜΥ παρέχουν υπηρεσίες τουλάχιστον ισάξιες με αυτές που παρέχονται από τους εξειδικευμένους στα νοσοκομεία.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την διεπιστημονική ομάδα στην ΤΟΜΥ αφορούν άτομα και οικογένειες, πληθυσμό και κοινότητα, φυσικό και δομημένο περιβάλλον:

Άτομα και οικογένειες
-Συστηματική παρακολούθηση της υγείας
-Κλινική αντιμετώπιση – διαχείριση περιστατικών (επειγόντων, εκτάκτων, χρόνιων προβλημάτων υγείας, ψυχικής υγείας σε διασύνδεση με τις αντίστοιχες δομές, αναπτυξιακών διαταραχών)
-Κοινωνική φροντίδα
-Φροντίδα κατ’ οίκον
-Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού επιπολασμού
-Φυσική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη
-Αγωγή υγείας
Υγεία μητέρας και παιδιού (νεογνική, παιδική και εφηβική υγεία)

Πληθυσμός και κοινότητα
-Εκτίμηση των αναγκών υγείας της κοινότητας
-Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων (πρόληψης νοσημάτων, προαγωγής της υγείας)

Φυσικό και δομημένο περιβάλλον
-Εκτίμηση και παρέμβαση σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής διαβίωσης στο σπίτι, τη γειτονιά, την εργασία, το σχολείο.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάζει το HealthReport.gr, στις κατά τόπους ΤΟΜΥ θα εγγράφονται οι ασθενείς σε καταλόγους και κάθε μονάδα θα είναι υπεύθυνη για την Υγεία των πολιτών που «διαχειρίζεται».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το νέο ΠΕΔΥ φθάνει το 2017 και φέρνει τις ΤΟΜΥ!

Σχετικά Άρθρα

Back to top button