ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Έρχονται τα Γραφεία Προστασίας των Ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ! Πως θα λειτουργούν

Στα νοσοκομεία δυναμικότητας τετρακοσίων (400) κλινών και άνω το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον/στην Αναπληρωτή/ τρια Διοικητή/τρια, ενώ στα νοσοκομεία έως τριακοσίων ενενήντα εννέα (399) κλινών υπάγεται στον/ην Αντιπρόεδρο του νοσοκομείου. Το Γραφείο είναι στεγασμένο σε χώρο με εύκολη πρόσβαση, όσο το δυνατό πλησιέστερα στην κύρια είσοδο του νοσοκομείου, κατάλληλο ώστε να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας και σηματοδοτημένο ευκρινώς.

Διαβάστε ΕΔΩ τι είχε δηλώσει ο Ανδρέας Ξανθός μιλώντας στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών: Έρχονται γραφεία δικαιωμάτων ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία!

Το Γραφείο λειτουργεί και εξυπηρετεί τον/την πολίτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τις ώρες επισκεπτηρίου και κατά τις ημέρες εφημερίας, ανάλογα με τις δυνατότητες του νοσοκομείου. Το Γραφείο είναι εξοπλισμένο με τηλεφωνική γραμμή και πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατάλληλο για την αναγκαία ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική διασύνδεση με άλλα γραφεία και υπηρεσίες.

Επίσης διαθέτει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και στα αρχεία (φυσικά και ηλεκτρονικά) όλων των Τμημάτων του νοσοκομείου, με σκοπό τη δυνατότητα άμεσης άντλησης των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών (εισιτήρια, εξιτήρια, λίστες ασθενών, χρόνος αναμονής για εξέταση κ.ά.).

Η πρόσβαση στα αρχεία και την αντίστοιχη πληροφορία υπόκειται στις αρχές του ιατρικού απορρήτου και θα πρέπει να είναι συναφής και ανάλογη του προστατευτικού σκοπού των «Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας». Τα στοιχεία που γνωστοποιεί το Γραφείο σε άλλες υπηρεσίες υπόκεινται σε ανωνυμοποίηση, εφ’ όσον εκπληρώνεται ο προστατευτικός σκοπός του.

Στόχοι του νέου θεσμού είναι:

• η παροχή υπηρεσιών υγείας στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και την κατάστασης της υγείας του/ης λήπτη/ριας,

• η εμπέδωση στο Σύστημα Υγείας της απαραίτητης κουλτούρας σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ασθενών καθώς και της τεκμηριωμένης και ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας,

• Η εξομάλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ληπτών/ιών υπηρεσιών υγείας, επαγγελματιών υγείας και διοίκησης των νοσοκομείων, η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και για την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού,

Για τη σύσταση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ιών Υπηρεσιών Υγείας, τα οποία αντικαθιστούν τα προηγούμενα γραφεία υποστήριξης του πολίτη, το Υπουργείο Υγείας διαβουλεύτηκε με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, το Συνήγορο του Πολίτη, και την Εθνική Αρχή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις των ανεξάρτητων αρχών.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερη μέριμνα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ο θεσμός των Γραφείων Δικαιωμάτων Ασθενών επιδιώκει ειδικότερα:

• την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ιών υπηρεσιών υγείας,
• την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους,
• την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ιών εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του,
• τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων,
• τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές,
• την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών,
• την διευκόλυνση των της ομαλής επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ληπτών/ιών υπηρεσιών υγείας,

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται από τα γραφεία για την προστασία των ανηλίκων ληπτών/ριών υγείας, των κρατούμενων, των ψυχικά ασθενών, των αιτούντων/ουσών άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών/ριών ως ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ειδικότερα στην περίπτωση των κρατουμένων και των ψυχικά ασθενών, υπάλληλος του Γραφείου, ύστερα από σχετική ενημέρωση από το Γραφείο Κίνησης, υποχρεούται να εξετάζει επιτόπου τις συνθήκες εισαγωγής, εξέτασης, θεραπείας και νοσηλείας των παραπάνω κατηγοριών ασθενών, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών τους, του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες εντός και εκτός νοσοκομείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Editorial: Μόνη σωτηρία για τα νοσοκομεία: πόλεμος στο φακελάκι!

ΕΣΥ: Τελικά πόσοι επίορκοι γιατροί τιμωρούνται για τα «φακελάκια»; Τι δείχνουν τα στοιχεία

Όταν το ντροπιαστικό φακελάκι ζει και βασιλεύει και με ΣΥΡΙΖΑ…

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button