Επιχειρηματικά Νέα

Αλλάζει χέρια το ΙΑΣΩ General!

 Το”πράσινο φως” άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΙΑΣΩ GENERAL από την εταιρεία HELLENIC HEALTHCARE.
Αναλυτικότερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε τμήμα, με την υπ’ αριθ. 654/2018 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση του 97,23% του μετοχικού κεφαλαίου (αποκλειστικός έλεγχος) της εταιρείας «ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «HELLENIC HEALTHCARE SARL».
 Τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν σε αυτή την απόφαση με το σκεπτικό ότι η συγεκριμένη συγκέντρωση, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας ιδιωτικών γενικών κλινικών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στην επιμέρους αγορά.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button