Η φωνή του ασθενούς

Αν. Ξανθός: Πρόσβαση όλων των ασθενών στα φάρμακα για την ηπατίτιδα C

Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, θα πρέπει να βασίζεται σε άξονες που αφορούν στην πρωτογενή πρόληψη της νόσου, στην ολιστική παρέμβαση στο ζήτημα των εξαρτήσεων (προγράμματα μείωσης της βλάβης, υποκατάστασης, απεξάρτησης), στην αγωγή υγείας, στον προσυμπτωματικό έλεγχο με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, στην πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες βάσει του μητρώου ασθενών και στη μακροχρόνια φροντίδα και παρακολούθηση της νόσου.

Επίσης, ο υπουργός αναφέρθηκε στην παρέμβαση στο επίπεδο των τιμών των φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ και με πρωτοβουλίες για Κοινή Διαπραγμάτευση μεταξύ κρατών- μελών της ΕΕ και της φαρμακοβιομηχανίας), για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στη φαρμακευτική καινοτομία.

Ο κ. Ξανθός έκανε ειδική μνεία στην πολιτική μείωσης της βλάβης χαρακτηρίζοντάς την ως “κρίσιμη προτεραιότητα” για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των φορέων και δομών ώστε να αυξηθεί το όφελος για τους θεραπευόμενους και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του Π.Ο.Υ. για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, ο πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ Ε. Καφετζόπουλος εισηγήθηκε τα σχέδια του οργανισμού. Οι στόχοι αυτοί, εκτός των άλλων, αφορούν στην ένταξη του συνόλου των Χρηστών Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) σε προγράμματα υποκατάστασης και την απορρόφηση της λίστας αναμονής στην Αθήνα μέσω της έναρξης λειτουργίας Μονάδων Άμεσης Πρόσβασης.

Επίσης, τόνισε την σημασία ενίσχυσης του «Streetwork» και της αύξησης του αριθμού των διανεμόμενων συρίγγων. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκά προγράμματα) έτσι ώστε μέσω εξοπλισμένων κινητών μονάδων να λειτουργήσει μητρώο θεραπευόμενων για τους ωφελούμενους των προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ, να πραγματοποιούνται αιμοληψίες, να εξετάζεται ο βαθμός ηπατικής ίνωσης των θεραπευόμενων μέσω φορητών ελαστογράφων, να ελέγχεται ο γονότυπος και να συλλέγονται πληροφορίες γενικότερα.

Ο κος Καφετζόπουλος δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που δεν βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι από χρηματοδοτικά εργαλεία, οι εξαγγελίες αυτές θα υλοποιηθούν με πόρους του ΟΚΑΝΑ.

Όπως σημειώσε ο Καθηγητής Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής κ. Άγγελος Χατζάκης, για να ακολουθήσει η Ελλάδα τις επιταγές της στρατηγικής ελαχιστοποίησης (elimination) της νόσου μέχρι το 2030 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καλούμαστε να υλοποιήσουμε ένα οπισθοβαρές μοντέλο δράσης στο οποίο θα θεραπεύονται κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι ασθενείς προσβλέποντας στην επίτευξη του στόχου της εξάλειψης της νόσου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος τα κριτήρια πρόσβασης στις θεραπείες πρέπει να τεθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποκλείονται οι ομάδες κινδύνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην ημερίδα από την κα Β. Σύψα και τον κ. Α. Χατζάκη, ο αριθμός των θεραπευομένων για τα έτη 2017, 2018, 2019 θα πρέπει να ανέλθει σε 4.700 ανά έτος ενώ για τα έτη 2020 και 2021 σε 6.800 ανά έτος για να παραμείνει η χώρα σε «τροχιά» ελαχιστοποίησης. Τα κριτήρια πρόσβασης στη θεραπεία χρειάζεται να διευρυνθούν και να εντάσσουν τους ασθενείς με στάδιο ηπατικής βλάβης ≥F2 για τα έτη 2017-2019 και ≥F1 για τα επόμενα έτη. Με τους αριθμούς αυτούς αυξάνει η προσβασιμότητα των ΧΕΝ στις νέες θεραπείες και δίνεται προοπτική ελαχιστοποίησης- εξάλειψης της νόσου μέχρι το 2030.

Ειδικότερα για τους ΧΕΝ, σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Β. Σύψα, μία αξιοσημείωτη μείωση στο ποσοστό των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C αλλά και στις νέες μεταδόσεις μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 2030 με θεραπεία τουλάχιστον 600 ΧΕΝ ανά έτος πάντα σε συνδυασμό με διεύρυνση των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης.

Η ημερίδα «Ηπατίτιδα C και Χρήση Ναρκωτικών στην Ελλάδα 2016» διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» σε συνεργασία με την κ Β. Σύψα, Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής – Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button