Συνεντεύξεις - Άρθρα

Ατυχήματα παιδικής ηλικίας: Πως να προληφθούν

Γράφει ο Αναστάσιος Δ. Χατζής, Παιδίατρος – Εντατικολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικής ΜΕΘ

Τα παιδιά από τη γέννηση τους μέχρι την ενηλικίωση εκτίθενται στον κίνδυνο ατυχήματος που μπορεί να απειλήσει τόσο την υγεία τους όσο και αυτή την ίδια τους τη ζωή τους.

Για τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας 500 χιλιάδες περίπου παιδιά θα υποστούν ένα ατύχημα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο σοβαρό, με συνέπεια να χάνονται περίπου 700 παιδιά και άλλα 3000 να παρουσιάζουν μικρή ή μεγάλη αναπηρία.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι περισσότερα από τα μισά ατυχήματα συμβαίνουν μέσα στο ίδιο το σπίτι του παιδιού και οφείλονται σε μια τεράστια ποικιλία αιτών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι δηλητηριάσεις.

Όμως κάθε χώρος, στον οποίο βρίσκονται και δραστηριοποιούνται παιδιά, περιλαμβάνει δυνητικά και κινδύνους ατυχήματος.

Η πρόληψη όλων αυτών των ατυχημάτων προϋποθέτει αφ’ ενός την προστασία και την ενημέρωση των παιδιών αφ’ ετέρου τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών κατά τη διάρκεια της εκεί παρουσίας των παιδιών.

Καθημερινά καταγράφονται ατυχήματα, στα οποία εμπλέκονται και παιδιά, με άλλοτε άλλη συνέπεια. Το πρόσφατο τραγικά τροχαίο ατύχημα με θύματα τρία παιδιά ξαναφέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο την ανάγκη για δραστική παρέμβαση για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων.

Απαιτείται:

1. Η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των γονέων Για τους κινδύνους ατυχημάτων και κυρίως για τα μέτρα πρόληψης που αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν για να προστατέψουν τα παιδιά τους

2. Την ανάγκη επιμόρφωσης των ίδιων των παιδιών για τους κινδύνους που απορρέουν από τη δική τους (και των άλλων παιδιών) παραβατική συμπεριφορά

3. Την ανάγκη συνεχούς επιτήρησης και παρέμβασης της Πολιτείας για την αποτροπή των ατυχημάτων που αφορούν και σε παιδιά και σε ενήλικες.

Δεν ευελπιστώ ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί άμεσα. Όμως είναι σίγουρο ότι με τη συνεχή προσπάθεια μπορούμε σταδιακά να αλλάξουμε και τη δική μας νοοτροπία και να βελτιστοποιήσουμε τις συνθήκες προστασίας των παιδιών από τα ατυχήματα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button