Πολιτική Υγείας

Αφορολόγητο το επίδομα βιβλιοθήκης για τους γιατρούς και με τη …βούλα! Δείτε την απόφαση

Ιατρικοί Σύλλογοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου το συγκεκριμένο επίδομα να μην περιλαμβάνεται μέσα στο εισόδημά τους και φαίνεται πως ήρθε η δικαίωση. Ωστόσο θα πρέπει να ακολουθηθεί ακόμη μια γραφειοκρατική νομική διαδικασία.

Ειδικότερα με την 2306/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι μη νόμιμα περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα το ποσό που ο ιατρός ΕΣΥ λαμβάνει ως πάγια μηνιαία αποζημίωσης για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης.

Με βάση την απόφαση αυτή ο ΙΣΑ κάλεσε τα μέλη ιατρούς του ΕΣΥ, ειδικευομένους και επικουρικούς να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στο παρακάτω link: http://www.isathens.gr/images/eggrafa/aitisi-pros-doy.pdf. Μετά την έκδοση αρνητικών απαντήσεων οι ιατροί επικοινωνούσαν με την Νομική Υπηρεσία για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής. Εξεδόθη η ΠΟΛ 1234/2014 σύμφωνα με την οποία το επίδομα βιβλιοθήκης θεωρείται αφορολόγητο και αναμένουμε διευκρινήσεις για τον περαιτέρω χειρισμό των τροποιητικών δηλώσεων και των ενδικοφανών προσφυγών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:
«ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σε εκδίκαση υποθέσεων, αναφορικά με την υπαγωγή του επιδόματος βιβλιοθήκης σε φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.):
α) με την υπ’ αριθμ. 29/2014 ομόφωνη Απόφαση της Ολομέλειας έκρινε ότι «η εν λόγω παροχή έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών (δημιουργία και διαρκή ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια), το δε ύψος της δεν υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο, και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 8 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ούτε συγκεκαλυμμένο φορολογικό προνόμιο υπέρ των μελών του διδακτικό προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και
β) με την υπ’ αριθμ. 2306/2014 Απόφαση της Ολομέλειας κάνει δεκτή την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου η όποια έκρινε ότι «η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002, που προβλέπει την φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης (επίδομα βιβλιοθήκης), δηλαδή παροχής μη έχουσας τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική και, συνακόλουθα, ότι η φορολογική αρχή εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο».
2. Μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων του Σ.τ.Ε. υποβλήθηκαν τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη οι οποίες εκκρεμούν για εκκαθάριση. Παρακαλούμε για άμεση εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό των παραπάνω αποφάσεων του Σ.τ.Ε.. Επισημαίνεται ότι, η φορολογική διοίκηση διενεργεί νέα εκκαθάριση στις ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη, μέχρι και το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011). Είναι προφανές ότι ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου η φορολογική διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί σε δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν φορολογούμενους και για οικονομικά έτη προγενέστερα του 2012.
3. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στην Υ.Δ.Ε.Δ. επιλύονται σύμφωνα με τα παραπάνω. »

Σχετικά Άρθρα

Back to top button