ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Βγήκε η προκήρυξη για τους νέους διοικητές νοσοκομείων! Όλα τα προσόντα

Λίγα τα απαιτούμενα προσόντα αλλά πολλά αυτά που θα συνεκτιμηθούν, γεγονός που αφήνει ελεύθερο πεδίο για κομματικές επιλογές!

Άλλωστε από τα βασικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων που θα συνεκτιμηθούν είναι η προσωπικότητα! Άγνωστο βέβαια πως αυτή θα αξιολογηθεί και με βάση ποιες πληροφορίες.

Ενδεικτικό της προκήρυξης είναι ότι απαιτείται μόνο ένα πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ενώ όλα τα άλλα στοιχεία είναι προαιρετικά.

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά:

Αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια» η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων των Διοικητών και των Αναπληρωτών Διοικητών στα Νοσοκομεία της χώρας.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 19-01-2016 και ώρα 15:00.

Το απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι το Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι τα παρακάτω:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.

3. Τίτλοι σπουδών στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε Χώρες του εξωτερικού.

4. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.

5. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

6. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.

7. Eπαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησαν οι υποψήφιοι, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή τους.

8. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

9. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

10. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

11. Ηλικία μέχρι 65 ετών.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα καταχωρήσουν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και θα τις αποστείλουν στο υπουργείο Υγείας όπου η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσειόλους τους υποψήφιους και θα καταρτίσει τον τελικό κατάλογο.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button