ΑπόψειςΣυνεντεύξεις - Άρθρα

Βραδυφλεγής βόμβα στα σαθρά θεμέλια του ΕΟΠΥΥ η παροχή δωρεάν περίθαλψης σε ανασφάλιστους και αλλοδαπούς

Βραδυφλεγής βόμβα στα σαθρά θεμέλια του ΕΟΠΥΥ η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και αλλοδαπούς.

Μετά την ψήφιση των διατάξεων του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄, 21-2-2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις) , την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με του όρους εφαρμογής (ΦΕΚ 908 Β΄ 4-4-2016) και την έκδοση της εγκυκλίου εφαρμογής στις 31-5-2016 από το Υπουργείο Υγείας , ξεκίνησε η εφαρμογή της παροχής υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις 8-6-2016 με την εγκύκλιο εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ.

Οι προβλέψεις των ως άνω διατάξεων αφορούν σε όλους τους ανέργους, στους ασφαλισμένους Έλληνες πολίτες που έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία, στους άπορους και στους αλλοδαπούς πρόσφυγες και μετανάστες κάθε κατηγορίας, αριθμός δικαιούχων που με μέτριους υπολογισμούς αγγίζει τα 2 εκατομμύρια.

Οι παροχές αφορούν σε :

α). Παροχή δωρεάν νοσοκομειακής κάλυψης
β). Παροχή δωρεάν κάθε είδους εξετάσεων στα δημόσια νοσοκομεία.
γ). Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλες τις δημόσιες και δημοτικές δομές.
δ). Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης δωρεάν ή με συμμετοχή, σε όλα τα ιδιωτικά φαρμακεία, τα φαρμακεία των νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Μέχρις εδώ όλα φαίνονται ηθικά και κοινωνικά δίκαια, και κανείς φυσικά δεν θα μπορούσε να έχει αντίρρηση για την κάλυψη όλων των πολιτών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, αν δεν υπήρχαν τα ψιλά γράμματα.

Ειδικότερα :

1. Η διαδικασία πιστοποίησης για την ένταξη των δικαιούχων σε αυτό το πρόγραμμα, είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, απαιτεί ένα οργανωμένο κράτος (επιπέδου Ελβετίας), οργανωμένες νοσοκομειακές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες Δήμων πλήρως μηχανογραφημένες και με δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ΗΔΙΚΑ. Το αποτέλεσμα είναι να εγγραφούν όσοι το δηλώσουν.

2. Η διαδικασία διαχωρισμού των κατηγοριών δικαιούχων (με εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία) είναι εξ ίσου δύσκολη έως αδύνατη. Με τα σημερινά δεδομένα, το σύστημα αδυνατεί να κατατάξει τους δικαιούχους σε κατηγορίες συμμετοχής στη δαπάνη, με αποτέλεσμα όλοι να εντάσσονται σήμερα στο καθεστώς “απολύτως δωρεάν χωρίς καμία συμμετοχή”.

Το γεγονός αυτό φέρνει σε προνομιακή κατάσταση τους δικαιούχους αυτούς σε σχέση με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, που πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές και συμμετοχές. Μάλιστα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι πληρώνουν αυξημένες εισφορές περίθαλψης κατά 2% από το 2015, με το δικαιολογητικό της κάλυψης του ελλειμματικού ΕΟΠΥΥ. Χωρίς να θέλουμε να είμαστε μάντεις κακών, η προθεσμία για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα που δίνει η ΚΥΑ για τις 15-7-2016, θα παραταθεί για πολύ μετά.

3. Η δαπάνη για την κάλυψη του προγράμματος αυτού είναι, κατά τους συνυπογράφοντες Υπουργούς, “..αδύνατον να προϋπολογιστεί”, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ σε ανυπολόγιστο βαθμό.

4. Ενώ τα παραπεμπτικά για εξετάσεις και η συνταγογράφηση, επιχειρείται να ελεγχθούν μέσω των γιατρών του δημόσιου νοσοκομειακού συστήματος και αποκλείονται οι ιδιώτες, εν τούτοις δίνεται η ίδια δυνατότητα (παραπεμπτικών και συνταγογράφησης) και στους γιατρούς των δημοτικών ιατρείων, οι οποίοι είναι όλοι ιδιώτες, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο έλεγχος παραγωγής παραπεμπτικών και συνταγών.

5. Η φαρμακευτική περίθαλψη αντί να διοχετεύεται αποκλειστικά στα νοσοκομειακά φαρμακεία , όπου μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν τους κατόχους βιβλιαρίων απορίας, δίνεται τώρα σε όλα τα ιδιωτικά φαρμακεία με μηδενική συμμετοχή. Το αποτέλεσμα είναι η επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ να είναι κατά 45 % μεγαλύτερη.

6. Η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη είναι “κλειστή” και συμφωνημένη με την Τρόικα μέχρι του ποσού των 2 δις € σε ετήσια βάση και η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μέχρι του ποσού των 570 εκατ. €.

Η προσθήκη ενός “ανυπολόγιστου” ποσού στη δαπάνη αυτή θα υποχρεώσει την Κυβέρνηση σε λήψη νέων μέτρων, τόσο προς την κατεύθυνση των ασφαλισμένων (περικοπές παροχών και αύξηση συμμετοχών) όσο και προς την κατεύθυνση των προμηθευτών (αύξηση επιστροφών Claw back). Και οι δύο δεν είναι ηθικό και δίκαιο να υποχρεωθούν να συμμετάσχουν σε μια δαπάνη που έχει το χαρακτήρα της προνοιακής παροχής.

7. Η δαπάνη των εργαστηριακών εξετάσεων αλλά και ο επί πλέον φόρτος εργασίας, θα επιβαρύνει σε ανυπολόγιστο βαθμό τα εργαστήρια των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι ανάγκες προμηθειών υλικών και αντιδραστηρίων μέσω των μειοδοτικών διαγωνισμών και να μην επαρκεί το ελάχιστο πλέον προσωπικό για την ικανοποίησή τους.

Τέλος και κυρίως, το σύστημα αυτό παράγει ανισότητες μεταξύ των πολιτών που καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για να διατηρήσουν έναν ασφαλιστικό οργανισμό “αγοραστή υπηρεσιών υγείας” και εκείνων που απολαμβάνουν υπηρεσίες και αγαθά από τον ίδιο οργανισμό χωρίς να καταβάλουν τίποτε.

Το ίδιο το σύστημα εξωθεί τους πολίτες (σε όσες περιπτώσεις αυτοί μπορούν) να μην καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου υγείας, αφού μπορούν ες αεί να απολαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

Θα ήταν λογικό και δίκαιο οι δύο νέοι ασφαλιστικοί οργανισμοί που δημιουργούνται σήμερα με την νέα εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, δηλαδή «Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016» και «Ταμείο Πρόνοιας – Δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016», να επιχορηγούνται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από αντίστοιχα επιχορηγούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και τα οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αυτό σημαίνει ότι η Κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να εγγράψει τη δαπάνη αυτή και να μην παριστάνει την κοινωνικά ευαίσθητη “με ξένα κόλλυβα”. Την ίδια ευθύνη έχει και η αντιπολίτευση η οποία δεν ανέδειξε το θέμα και προτίμησε να μην τα χαλάσει με τους ανασφάλιστους ψηφοφόρους.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν ο προβληματικός ΕΟΠΥΥ και τα ελλειμματικά δημόσια νοσοκομεία να αναλάβουν το βάρος ενός τέτοιου ανυπολόγιστου εγχειρήματος. Και όταν έρθει ο λογαριασμός, θα ψάχνει τότε η Κυβέρνηση για “ισοδύναμα” και θα τα φορτώσει με τη μεγαλύτερη ευκολία είτε στους συνεπείς ασφαλισμένους είτε στους ανάλγητους δανειστές.

Ζωή Δέδε, φαρμακοποιός, πρ. Πρόεδρος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

Σχετικά Άρθρα

Back to top button