ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Γιατροί ΠΕΔΥ προς τα κόμματα: Πάρτε τώρα θέση για τους γιατρούς! Τι ζητούν

Με υπόμνημά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ)-ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ(ΠΕΔΥ) καλεί τα κόμματα να εκθέσουν τις πολιτικές τους θέσεις για το δημόσιο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας στην χώρα μας. Μετά τις 14-9-2015 οι θέσεις των κομμάτων θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας από τους γιατρούς.

Να σημειωθεί ότι με τον νόμο Άδωνι Γεωργιάδη από τα ιατρεία του πρώην ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ αποχώρησαν συνολικά 2700 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να μη χρειαστεί να κλείσουν τα ιατρεία τους, ενώ παρέμειναν στις θέσεις τους περίπου 2300. Βέβαια αρκετοί είναι οι γιατροί που επέστρεψαν με δικαστικές αποφάσεις ενώ δεν έχει αποσαφηνισθεί ακόμη το εργασιακό καθεστώς για το σύνολο των γιατρών του ΠΕΔΥ.

Στο υπόμνημά της προς τα κόμματα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ)-ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ(ΠΕΔΥ) ζητά μεταξύ άλλων απαντήσεις για:
Σχετικά με την υπολειτουργία των δομών του ΠΕΔΥ

Τα ιατρεία του ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ) υπολειτουργούν λόγω έλλειψης ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού, καθώς επίσης λόγω απαρχαιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και δυσκολίας προμήθειας αναλώσιμων υλικών(οδοντιατρικών, αντιδραστηρίων κ.λ.π).

Η πολιτεία πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) που κατά κύριο λόγο καλύπτεται στο ΠΕΔΥ. Θα πρέπει να αποφασισθεί το ποσοστό επί του Α.Ε.Π που θα αποδοθεί στην δημόσια πρωτοβάθμια υγεία καθώς και το ποσοστό στους συμβεβλημένους ιδιώτες και εργαστήρια.

Θέσεις της ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ)

Να επανδρωθούν τα ιατρεία του ΠΕΔΥ με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες και να γίνει ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και ανεμπόδιστη προμήθεια των κατάλληλων υλικών ώστε να προσφέρουμε στους πολίτες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου .

Όσον αφορά τους ιδιώτες παρόχους, πρέπει να έχουν μακροχρόνιες συμβάσεις, οι πληρωμές τους να γίνονται τακτικά και χωρίς περικοπές, ώστε να προσφέρουν και αυτοί υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διότι είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα το δημόσιο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας να απορροφήσει όλες τις υγειονομικές ανάγκες.

Σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των γιατρών ΠΑΑ
Οι γιατροί Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης (ΠΑΑ) στο ΠΕΔΥ, εξακολουθούν ακόμα και σήμερα, μετά από 18 μήνες λειτουργίας του ΠΕΔΥ, να αμείβονται ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ενώ έχουν κλείσει τα ιδιωτικά τους ιατρεία από τον Μάρτιο του 2014 και έχει παρέλθει προ καιρού το νομικό χρονικό όριο, στο οποίο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μισθολογικής τους κατάταξης που ήταν ο Οκτώβριος του 2014, δηλαδή οκτώ μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΔΥ ( άρθρο 18 του ν. 4238 φεκ Α 38 17/2/14).

Εν τω μεταξύ, παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των γιατρών στις διάφορες ΥΠΕ, ελλείψει συντονισμού από το Υπουργείο Υγείας, με αποτέλεσμα στην 6η ΥΠΕ να υπολογίζεται όλη η προϋπηρεσία στο ΙΚΑ και ήδη να έχουν γίνει και κάποιες πληρωμές των συναδέλφων ως ΠΑΑ με όλα τα επιδόματα, ενώ άλλες ΥΠΕ ακολουθούν άλλη μέθοδο υπολογισμού με αποτέλεσμα να προκύπτουν καθυστερήσεις. Προφανώς ο μη συντονισμός των ΥΠΕ θα δημιουργήσει επιπλέον των καθυστερήσεων, και άλλες παρενέργειες στο μέλλον.

Θέσεις της ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ)

Υπολογισμός όλης της προϋπηρεσίας στο ΙΚΑ, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους άλλους φορείς (αγροτικό, ειδικότητα) για τη μισθολογική κατάταξη, είτε με τροπολογία είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο και άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους γιατρούς ΠΑΑ με ίδια ημερομηνία έναρξης, καθ’ ότι υπάρχουν ΦΕΚ που απέχουν μεταξύ τους από ΥΠΕ σε ΠΕΔΥ έως και 8 μήνες.

Επίσης, κατάταξη σε βαθμό διευθυντού με 20 χρόνια προϋπηρεσίας, αν και το δικαιότερο θα ήταν 15ετια όπως και στο ΕΣΥ (απαιτείται τροπολογία).

Σχετικά με το ιατρικό προσωπικό του ΠΕΔΥ

Στην παρούσα φάση στο ΠΕΔΥ έχουν απομείνει περίπου 2.300 όταν επί ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ (Φεβρουάριος 2014) υπηρετούσαν 5.000. Οι 2.700 περίπου υποχρεώθηκαν σε αποχώρηση λόγω του νόμου 4238 ΦΕΚ Α38 17/2/14. Το 50 % περίπου των γιατρών ΠΕΔΥ υπηρετεί με δικαστικές αποφάσεις και με ανοιχτά τα ιατρεία τους.

Θέσεις της ΠΟΣΕΥΠ ΠΕΔΥ

Επαναπρόσληψη όσων επιθυμούν με καθεστώς ΠΕ ή ΠΑΑ (με την ανάλογη τροπολογία στον νόμο).
Ελεύθερη εκ νέου επιλογή των ήδη υπηρετούντων για ΠΕ η ΠΑΑ και φυσικά για τους τελευταίους, πλήρη δικαιώματα (μισθολογικά, συνταξιοδοτικά) και πρόσβαση όσων επιθυμούν στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιδιαίτερα για τους γιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων ώστε να μην ευνουχιστούν επιστημονικά.

Να σημειώσουμε ότι όχι μόνο δε θα προκύψει οικονομικό κόστος με την επαναπρόσληψη των γιατρών που υποχρεώθηκαν σε αποχώρηση αλλά θα προκύψει και οικονομικό όφελος διότι :

– οι συμβεβλημένοι γιατροί εκτός ΠΕΔΥ στοιχίζουν 2.000 περίπου ευρώ μηνιαίως μικτά και εξετάζουν 200 ασθενείς. Συνήθως, την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα έχουν ολοκληρώσει τις επισκέψεις τους και λειτουργούν ως μη συμβεβλημένοι, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην βρίσκουν μετά την πρώτη εβδομάδα συμβεβλημένους ιατρούς.

– οι γιατροί εντός ΠΕΔΥ, στοιχίζουν επίσης περίπου 1900 ευρώ μικτά κάθε μήνα και εξετάζουν 26 ασθενείς την ημέρα επί 22 ημέρες τον μήνα, δηλαδή 570 περιστατικά τον μήνα.

– επιπλέον, η αναβάθμιση των εργαστηρίων του οργανισμού (μικροβιολογικά, ακτινολογικά κλπ) συντελεί στη μείωση του γενικού κόστους, καθώς τα εν λόγω εργαστήρια προτείνονται κατά προτεραιότητα από τους γιατρούς του ΠΕΔΥ και λειτουργούν ως αντίπαλο δέος απέναντι στον συνεχώς αυξανόμενο επιχειρηματικό μεγαλοϊδιωτικό τομέα.

Να σημειώσουμε επίσης, ότι η επανένταξη των γιατρών που αποχώρησαν θα απελευθερώσει θέσεις συμβλημένων γιατρών που μπορούν να καταλάβουν νέοι γιατροί που είχαν μείνει εκτός των συμβάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αριστερό ΠΕΔΥ με …ιδιωτικά κριτήρια! Προεκλογικός πόλεμος για τους γιατρούς!

ΠΕΔΥ 24ωρο χωρίς…προσωπικό και υλικά! Τι σχεδιάζει ο υπ.Υγείας

Υπό διάλυση το ΠΕΔΥ! Δείτε τι καταγγέλλουν για ελλείψεις οι εργαζόμενοι

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button