Συνεντεύξεις - Άρθρα

Για μια Υγεία που δεν αντέχει άλλο μπάλωμα!

‘’Τρύπες φίλε μου μπαλώνεις, μάθε πώς να τις ξηλώνεις
κι αν παθητικά θυμώνεις, βολεύεσαι κι αμύνεσαι, ιστορικά ευθύνεσαι’’
– Κίτρινα Ποδήλατα

Το Κράτος δεν προϋπήρχε! Αρχικά δημιουργήθηκε, με διττό στόχο, όταν ο παραγόμενος πλούτος άρχισε να δημιουργεί τις κοινωνικές τάξεις. Προστάτευε τα προνόμια και την εξουσία της άρχουσας τάξης και αποτελούσε τον βασικό εγγυητή της κοινωνικής ειρήνης αλλά και της αναπαραγωγής του εκάστοτε ταξικού κοινωνικού συστήματος. Όπλα επιβολής του η νόμιμη μορφή βίας και τιμωρίας. Το Κράτος στα αρχαία ελληνικά ήταν συνώνυμο της Δύναμης.

Ο προσδιορισμός που το μετεξέλιξε αργότερα και το κράτησε ζωντανό θεσμό έως τις μέρες μας ήταν η Πρόνοια. Ένα ‘Κράτος Πρόνοιας’ εκτός από την προστασία των συμφερόντων της εκάστοτε άρχουσας τάξης, διασφαλίζει την συνοχή της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, κυρίως μέσα από την Ισονομία, την Υγεία και την Παιδεία.

Όταν οραματιζόμαστε τον ‘Τομέα Υγείας’ ενός Κράτους Πρόνοιας, αναφερόμαστε σε ένα θεσμικό πλαίσιο κοινωνικών δικαιωμάτων που διασφαλίζουν την παροχή των αναγκαίων Υγειονομικών Υπηρεσιών στους πολίτες του.

Εάν η συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε το Κράτος χάνει το προσδιορισμό ‘Πρόνοιας’ και καταλήγει ένας στείρος μηχανισμός επιβολής εξουσίας και προστασίας ολιγαρχικών συμφερόντων.

Όταν επίσης το Κράτος απολέσει την κοινωνική συνοχή μέσω του διχασμού που προκαλεί η ταμπελοποίηση μεταξύ ιδιώτη και δημόσιου παρόχου υπηρεσιών, ιδιωτικού και του δημόσιου υπαλλήλου, ιδιωτικής και δημόσιας επιχείρησης, τότε η αναγκαία άμβλυνση που οδηγεί σε συνεργατικότητα και κοινωνική ανάπτυξη, αντικαθίσταται από την όξυνση που οδηγεί σε απομόνωση και κοινωνική κατάρρευση.

Ένα στρατόπεδο οι Ιατροί χωρισμένο σε κλινικούς και εργαστηριακούς, σε δημοσίους και ιδιώτες και άλλες αντιμαχόμενες υποομάδες. Ένα στρατόπεδο οι πάροχοι, χωρισμένο και αυτό σε μονάδες, ομάδες, ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις είτε δημόσιου, είτε ιδιωτικού συμφέροντος.

Ένα στρατόπεδο οι πολίτες, χωρισμένο σε έχοντες, μη έχοντες, ασφαλισμένους, ανασφάλιστους, υγιείς, χρόνια πάσχοντες, του κέντρου, της επαρχίας, κοκ. Ένα στρατόπεδο οι εκάστοτε θεσμικοί κοινοβουλευτικοί χωρισμένο σε νομοθετούντες, αντιπολιτευόμενους, δεξιόστροφους, αριστερόστροφους, ιδεολόγους, συμφεροντολόγους, ικανούς και ανίκανους.

Πολλά τα στρατόπεδα, πολλά τα συμφέροντα, πολλά τα προβλήματα, πολλά και τα αδιέξοδα. Ιδίως όταν δεν υπάρχει πλέον το λιπώδες πλεόνασμα, να τα ικανοποιήσει όχι μέσα από έναν κεντρικό σχεδιασμό αλλά με ανεξέλεγκτη πλεονάζουσα διάθεση και κατανάλωση.

Λύση αποτελεί, να επανακτήσουμε λιπώδες πλεόνασμα ώστε να το επανακαταναλώσουμε με την ησυχία μας, μέχρι να τελειώσει κι αυτό και να επανέλθουμε μελλοντικά στην σημερινή φαιδρότητα. Λύση αποτελεί επίσης, να οδηγηθούμε, για πρώτη φορά, έστω και εξ’ ανάγκης επιβίωσης, σε έναν κεντρικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό συνεργατικότητας που προϋποθέτει βεβαίως να διάγουμε μεσοπρόθεσμα μια δύσκολη ανηφόρα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση απλά ας ‘απολαύσουμε’ την ελεύθερη πτώση της ‘Υγείας’ και τον εκκωφαντικό κρότο της διάλυσης της, στο έδαφος του χάους που έπεται της κατηφόρας που έχει πάρει κατά τα τελευταία συναπτά έτη.

Δεν φτάνει ο παθητικός θυμός ούτε οι ευχές και οι προσευχές. Θαύμα δεν θα γίνει … μάλλον … Μία από τις τελευταίες φορές που το περιμέναμε μας κόστισε 400 χρόνια σκλαβιάς … άσε που και τότε δεν ολοκληρώσαμε την εθνική προσπάθεια αφού την αντικαταστήσαμε τάχιστα προτάσσοντας το ατομικό μας συμφέρον.

Εσύ και εγώ λοιπόν, έχουμε συγκυριακά την ευθύνη της γενιάς μας, έστω και τουλάχιστον σε ότι αφορά λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης, το δικό μας μετερίζι, του κλάδου Υγείας. Ας αποφασίσουμε να οικοδομήσουμε την ‘Υγεία’ που θέλουμε και όχι την ‘Υγεία’ που μας βολεύει. Άλλωστε θα είναι και πιο εύκολο να συμφωνήσουμε διότι ο καθένας μας συνήθως βολεύεται και διαφορετικά.
‘’αν παθητικά θυμώνεις, βολεύεσαι κι αμύνεσαι, ιστορικά ευθύνεσαι’’

Νικόλαος Χ.Ιωσήφ
Head of consulting & founder
Generation E Services in Healthcare (G.E.S.H)

Σχετικά Άρθρα

Back to top button