Ειδήσεις Υγείας

Δείτε αν πάσχετε απο Οστεοαρθρίτιδα!

Αναμφισβήτητα η οστεοαρθρίτιδα είναι πάθηση που χαρακτηρίζει το δυτικό τρόπο ζωής με συνεχώς αυξανόμενη τάση εντόπισης στον πληθυσμό. Η πιο συχνή εντόπιση αφορά στα γόνατα και στα ισχία και είναι ιδιαιτέρως αναπηρική για τον πάσχοντα. Στο αρχικό στάδιο της πάθησης η συντηρητική αντιμετώπιση με τη μορφή αποφυγής κάποιων δραστηριοτήτων, την ελάττωση του σωματικού βάρους, της φαρμακευτικής αγωγής, των ενδαρθρικών εγχύσεων και της φυσικοθεραπείας έχει σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, η προοδευτικώς και πολλές φορές ταχέως επιδεινούμενη φύση της οστεοαρθρίτιδας ιδιαίτερατ ου γόνατος και του ισχίου οδηγεί στη χειρουργική παρέμβαση. Προσωπικά συνιστώ στους ασθενείς μου να χειρουργηθούν εφόσον παραβλάπτεται η ποιότητα ζωής τους εξαιτίας της οστεοαρθρίτιδας και αδυνατούν να εκτελούν δραστηριότητες που τους ευχαριστούν. Οι αντικαταστάσεις των αρθρώσεων του γόνατος και του ισχίου γνωστές ως αρθροπλαστικές είναι οι πιο συχνές επεμβάσεις ριζικής χειρουργικής αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας των αναφερόμενων αρθρώσεων. Οι εξελίξεις αφορούν τόσο τη βελτίωση των κραμάτων μετάλλου και πολυαιθυλενίου από τα οποία κατασκευάζονται όσο και στον τρόπο εμφύτευσής τους. Η αρθροπλαστική γόνατος μπορεί να είναι πλέον ολική (αλλαγή ολόκληρης της επιφάνειας της άρθρωσης) ή μερική (αλλαγή τμήματος της επιφάνειας της άρθρωσης – μονοδιαμερισματική ή και επιγονατιδομηριαία). Η δε εμφύτευσή της στην άρθρωση του γόνατος μπορεί να γίνει: α) με την τεχνική της ελάχιστης επεμβατικότητας ( minimallyinvasiveknee – MIK ) β) με τη βοήθεια συστήματος πλοήγησης ή ρομποτικού συστήματος (computer assisted ή navigation system) γ) εξατομικευμέναεργαλεία. α) Με την τεχνική της ελάχιστης επεμβατικότητας διενεργείται μικρή τομή στο δέρμα του γόνατος 8-10 εκ. και τοποθετείται η πρόθεση χωρίς τη ατάραξη μυών και τενόντων (τετρακεφάλου – επιγονατιδικού τένοντα). Τα πλεονεκτήματα είναι η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς, η επίτευξη γρηγορότερα εύρους κίνησης του γόνατος και η μικρότερη χρονικά νοσηλεία (3 ημέρες). Επίσης ο ασθενής δε χρειάζεται για μεγάλο διάστημα μέσα στήριξης (μπαστούνι, πατερίτσες) ή φυσικοθεραπεία. β) Με τα συστήματα πλοήγησης ή τα ρομποτικά συστήματα λαμβάνονται εικόνες σε realtime που επεξεργάζονται με computer και δίνουν τη δυνατότητα στον ιατρό να ολοκληρώνει την τοποθέτηση της πρόθεσης με ακρίβεια μοίρας και χιλιοστού.γ) Τα εξατομικευμένα εργαλεία για την τοποθέτηση της πρόθεσης σχεδιάζονται και αποστέλλονται από κέντρο του εξωτερικού μετά από ανάλυση μαγνητικής τομογραφίας της άρθρωσης του πάσχοντος. Τα πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών γενικά είναι η ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς (κυρίως με την αρθροπλαστική ελάχιστης επέμβατικότητας)και ηδυνατότητα που δίνεται στον ορθοπαιδικό χειρουργό να παρεμβαίνει με ακρίβεια στο σχεδιασμό και εκτέλεση της αρθροπλαστικής (σύστημα πλοήγησης και ρομποτικό). Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι τεχνικές αυτές απαιτούν υψηλού επιπέδου γνώση, κατάρτιση και εκπαίδευση από πλευράς του ορθοπεδικού χειρουργού στη χρησιμοποίησή τους. Η καμπύλη εκμάθησης (learning curve) του χειρουργού είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των συμβατικών τεχνικών γεγονός που αποτελεί και το κυριότερο μειονέκτημα αυτών των νέων τεχνικών. Θα πρέπει να κατανοήσει ο ενδιαφερόμενος ασθενής ότι η χρήση όλων των ειδικών εργαλείων και ρομποτικών συστημάτων γίνεται από τον ίδιο το χειρουργόκαι μόνο και η εμπειρία του τελευταίου αποτελεί την αρχή και το τέλος στην ολοκλήρωση μιας επιτυχούς αρθροπλαστικής. Με την ομάδα μου ξεκινήσαμε το 2009 τις επεμβάσεις αρθροπλαστικής ελάχιστης επεμβατικότητας σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα συστήματα. Τα αποτελέσματα μας ήταν εξαιρετικά, εφάμιλλα με αυτά αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button