ΆρθραΡεπορτάζ υγείας

Δείτε ποιες είναι όλες οι νέες αρμοδιότητες των νοσηλευτών!

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ όλες οι αρμοδιότητες των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ διευκρινίζονται και οι λεπτομέρειες για τις κατ οίκον επισκέψεις για όσους ασκούν ιδιωτικό έργο.
ΣΤΟ ΦΕΚ που φέρει την υπογραφή του Μάκη Βορίδη και ημερομηνία 19 Ιανουαρίου ορίζονται οι αρμοδιότητες με κάθε λεπτομέρεια.

Ειδικότερα σύμφωνα με το ΦΕΚ:

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των νοσηλευτών –τριών ορίζονται ως ακολούθως:

1. Αρμοδιότητες και καθήκοντα µε άµεση ευθύνη του Νοσηλευτή−τριας στην κοινότητα.

1. Η Νοσηλευτική κατ’ οίκον επίσκεψη που περιλαμβάνει:
• Την εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας.
• Τη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.
• Τη διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση)
• Τη νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
• Το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας.
2. Η λήψη ΗΚΓ.
3. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισµού µε μηχανικά μέσα και µε εφαρμογή ασκήσεων.
4. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.
5. Η περιποίηση στοµίας: γαστροστοµία, ειλεοστοµία, νηστιδοστοµία, κολοστοµία και εκπαίδευση του ασθενή.
6. Ο καθετηριασµός περιφερικών αγγείων.
7. Ο καθετηριασµός ουροδόχου κύστης.
8. Η λήψη αίµατος για εργαστηριακές εξετάσεις και διασταύρωση οµάδας αίµατος.
9. Η εξέταση αίµατος και ούρων για σάκχαρο και
οξόνη με χρήση stick.
10. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών Σηµείων.
11. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως.
12. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσµού οξυγόνου.
13. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
14. Η λήψη βιολογικών υλικών για διαγνωστικούς σκοπούς.
15. Η βρογχική παροχέτευση.
16. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα.
17. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας του σώματος.
18. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τοµών.
19. Η κοπή ραµµάτων.
20. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τεστ) δερµοαντιδράσεων και χορήγηση αντιτετανικού ορού.
21. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή εισπνοής ή συσκευή IPPB.
22. Η περιποίηση τραχειόστομου – ενδοτραχειακού σωλήνα – βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
23. Η χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς.
24. Η χορήγηση θροµβολυτικών σκευασµάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
25. Η χορήγηση τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
26. Ο καθετηριασµός φλεβικών γραµµών.
27. Η χορήγηση οξυγόνου.
28. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατροφής.
29. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, και συριγγίων.
30. Καθήκοντα σχολικού νοσηλευτή – τριας όπου προβλέπεται.
31. Ο σχεδιασµός και λήψη µέτρων ασφαλείας για
αποφυγή ατυχημάτων.
32. Η συνταγογράφηση φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού όπως: Ήπια αναλγητικά – αντιπυρετικά, βιταμίνες, σίδηρο, φυσιολογικό ορό 0,9%, αντιβηχικά σιρόπια, υπακτικά, αντιδιαρροϊκά, αντιεμετικά,
επιδεσμικό υλικό, οξυζενέ, αντισηπτικά διαλείμματα, επιθέματα, σύριγγες, συσκευές ορού, υλικό καθετηριασμού ουροδόχου κύστης, three way, spray κατακλίσεων και τραυμάτων.
33. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική διαταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευτές−τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.

2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα µε άµεση ευθύνη του Νοσηλευτή−τριας στο νοσοκομείο.

1. H εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας.
2. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.
3. Η διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση).
4. Η νοσηλευτική διάγνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή ταξινόμηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
5. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της νοσηλευτικής φροντίδας.
6. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών (triage) στο
τμήμα επειγόντων περιστατικών (TEΠ).
7. Η πρόληψη και έλεγχος των ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων.
8. Η παροχή ανακουφιστικής−παρηγορητικής φροντίδας.
9. Η εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και εκπαίδευση οικογενειακών µελών για την συνέχιση φροντίδας του ασθενούς στο σπίτι, τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τις επιπλοκές των νόσων, την αντιμετώπιση και φροντίδα αυτών.
10. Η ενημέρωση και εκπαίδευση της οικογένειας σε δικαιώματα, υποχρεώσεις και διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν στον ασθενή.
11. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης και διαχείρισης της ψυχοκινητικής διέγερσης.
12. Η προετοιμασία του ασθενή για την Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ΗΣΘ) και Συμμετοχή στην εφαρμογή της.
13. Η αποµόνωση, διαχείριση και δήλωση κρουσμάτων λοιµωδών − µεταδοτικών νοσηµάτων και οιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για τη δηµόσια υγεία.
14. Η αξιολόγηση − αντιµετώπιση αναγκών υγείας
ατόµων και παραποµπή σε ειδικούς µέσω συστηµάτων τηλε − υγείας.
15. Η λήψη ΗΚΓ.
16. Η πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισµού µε μηχανικά μέσα και µε εφαρμογή ασκήσεων.
17. Η περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων.
18. Η περιποίηση στοµίας: γαστροστοµία, ειλεοστοµία, νηστιδοστοµία, κολοστοµία και εκπαίδευση του ασθενή.
19. Ο καθετηριασμός περιφερικών αγγείων και παρακέντηση Fistula από τους νοσηλευτές που εργάζονται στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης μετά από σχετική εκπαίδευση.
20. Ο καθετηριασµός ουροδόχου κύστης.
21. Η διασταύρωση οµάδας αίµατος από τους νοσηλευτές που υπηρετούν στα τμήματα αιμοδοσίας.
22. Η εξέταση αίµατος και ούρων για σάκχαρο και
οξόνη με χρήση stick.
23. Η μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών Σηµείων.
24. Η μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως.
25. Η μέτρηση και αξιολόγηση κορεσµού οξυγόνου.
26. Η εφαρμογή κλασσικών θεραπειών πόνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
27. Η βρογχική παροχέτευση.
28. Η ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα.
29. Η αντιμετώπιση των μεταβολών της θερμοκρασίας του σώματος.
30. Η περιποίηση τραυμάτων και χειρουργικών τοµών.
31. Η κοπή ραµµάτων.
32. Η εκτέλεση δοκιμασιών (ή τέστ) δερµοαντιδράσεων, και η χορήγηση αντιτετανικού ορού.
33. Η επίδειξη και/ή αξιολόγηση σε έναν ασθενή της χρήσης σπρέι, νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή εισπνοής ή συσκευή IPPB.
34. Η εκπαίδευση του ψυχικά ασθενή και της οικογένειάς του στη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία.
35. Η ΚΑΡΠΑ, η ηλεκτρική ανάταξη, η αντιμετώπιση καταστάσεων shock, και η εφαρµογή πρωτοκόλλων για
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
36. Η παραπομπή για απλές διαγνωστικές εξετάσεις από τους νοσηλευτές που εργάζονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και εξωτερικών ιατρείων βάσει θεραπευτικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων ή κατόπιν ιατρικής υπόδειξης.
37. Η περιποίηση τραχειόστομου – ενδοτραχειακού σωλήνα – βρογχοαναρρόφηση και εφαρμογή πρωτοκόλλων για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
38. Η συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου με ψυχική διαταραχή και της οικογένειάς του, από τους νοσηλευτές−τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.

3. Αρμοδιότητες και καθήκοντα νοσηλευτών−τριών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.

1. Η χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς.
2. Η χορήγηση θροµβολυτικών σκευασµάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
3. Η χορήγηση στελεχιαίας και τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
4. Η χορήγηση οξυγόνου.
5. Η ρινογαστρική διασωλήνωση
6. Η χορήγηση εντερικής και παρεντερικής διατροφής
7. Ο συντονισµός µεταµοσχεύσεων από νοσηλευτές που εργάζονται σε Μονάδες Μεταμόσχευσης Οργάνων μετά από εκπαίδευσή τους στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.
8. Η μετάγγιση αίµατος και παραγώγων. Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών μετά από μετάγγιση αίµατος και παραγώγων.
9. Η διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης, αιµοκάθαρσης και εκπαίδευση της οικογένειας και του αρρώστου.
11. Οι πλύσεις ουροδόχου κύστης, οφθαλμών, ώτων, παραρρινικών κοιλοτήτων, και συριγγίων.
12. Η φροντίδα εγκαυµατία ανάλογα µε το βαθµό
εγκαύµατος.
13. Η εφαρµογή και αφαίρεση δερµατικών και σκελετικών έλξεων.
14. Η ακινητοποίηση κατάγµατος σε επείγουσες καταστάσεις στα πλαίσια παροχής πρώτων βοηθειών.
15. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και καθετηριασμός περιφερικών αγγείων στα ΤΕΠ και τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button