ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Δείτε πως θα γίνονται οι μεταθέσεις των γιατρών του ΕΣΥ με το νέο νόμο! Όλα τα κριτήρια

Ειδικότερα με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νόμου: «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», με τον οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα του ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και των μονάδων υγείας των Δ.Υ.Πε..

Ταυτόχρονα ετοιμάζονται και τα νέα κριτήρια πρόσληψης των γιατρών του ΕΣΥ ώστε να αλλάξει πλήρως το τοπίο στο ιατρικό προσωπικό. Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: “Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των γιατρών στο ΕΣΥ! Όλα τα νέα κριτήρια

Σε ότι αφορά στις μεταθέσεις των ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν (μετά από διορισμό ή μετάθεση) σε νοσοκομεία ή αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) των Δ.Υ.Πε. άγονων Α’ περιοχών, όταν συμπληρώνουν συνολική και πραγματική υπηρεσία πέντε (5) ετών σ’ αυτά, να μετατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν, σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση ίδιας ειδικότητας.

Στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για μετάθεση σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. για τις Περιφερειακές Ενότητες (αυτοδιοικητικές): Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η μετάθεση πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε., η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία ζητεί ο ενδιαφερόμενος να μετατεθεί.

Για τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας δεν υπολογίζεται ο χρόνος απουσίας του ιατρού από τη θέση στην οποία υπηρετεί για οποιοδήποτε λόγο πλην της κανονικής και αναρρωτικής άδειας, της μετακίνησης και της απόσπασης σε θέση άλλης άγονης Α’ περιοχής.

Η σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του παραπάνω χρονικού διαστήματος των πέντε ετών πραγματικής υπηρεσίας και η μετάθεση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή της αίτησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας (αρμόδια υπηρεσία Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) και συνοδεύονται από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι προσδιορίζουν τη θέση στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητούν να μετατεθούν σε νοσοκομείο, αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ο προσδιορισμός της θέσης γίνεται από τον Υπουργό Υγείας.

Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν με την αίτησή τους, την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία επιθυμούν να μετατεθούν.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση στον φορέα ή στην Περιφερειακή Ενότητα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση δηλώνοντας άλλη θέση.

Σε περίπτωση που για τον ίδιο φορέα ή την ίδια Περιφερειακή Ενότητα έχουν κατατεθεί δύο ή περισσότερες αιτήσεις αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχος αριθμός κενών οργανικών θέσεων, τα αιτήματα θα ικανοποιούνται κατά σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλέσουν την αίτηση μετάθεσης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης προκήρυξης της θέσης που κατέχουν.

Οι θέσεις που κενώνονται μετά από μετάθεση δύνανται να προκηρύσσονται αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης μετάθεσης του ιατρού και αφού προηγουμένως έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξης κενής οργανικής θέσης στο φορέα ή την Περιφερειακή Ενότητα που έχει επιλέξει αυτός.

Οι αιτήσεις για μετάθεση που υποβλήθηκαν μετά τις 28/3/2017 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4461/2017) θα εξεταστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4461/2017 και στην παρούσα εγκύκλιο.

γιατροί ΠΕΔΥ

Οι αιτήσεις για μετάθεση που είχαν υποβληθεί πριν τις 28/3/2017 θα εξεταστούν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής τους.

Επίσης όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο με τις νέες διατάξεις του νόμου, παρέχεται πλέον στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε., η δυνατότητα μετάθεσης σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο, ΠΕΔΥ – Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο (πολυδύναμο ή μονοθέσιο) ή Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή θέση της ίδιας ειδικότητας.

Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ιατρού που υποβάλλεται στη Δ.Υ.Πε. στην οποία υπηρετεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δείτε πως θα γίνονται οι μεταθέσεις των γιατρών του ΕΣΥ με το νέο νόμο! Όλα τα κριτήρια

Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των γιατρών στο ΕΣΥ! Όλα τα νέα κριτήρια

Στο στόχαστρο η ακίνητη περιουσία των Νοσοκομείων! Ξεκινά καταγραφή

Δείτε πόσο θα πληρώνονται για τις εφημερίες οι νοσοκομειακοί γιατροί με το νέο μνημόνιο!

Σχετικά Άρθρα

Back to top button