ΆρθραΡεπορτάζ υγείας

Δείτε σε ποια νοσοκομεία και οργανισμούς θα αδειάσουν τα ταμεία με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου!

Ρευστό για 15 μέρες μπορούν μόνο να κρατήσουν τα νοσοκομεία και οι φορείς της αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης.

Το ΦΕΚ που εξεδόθη αδειάζει τα ταμεία των νοσοκομείων αλλά και των περισσοτέρων οργανισμών με εξαίρεση προς ώρας των ΝΠΙΔ. Μεταξύ των οργανισμών που στραγγίζονται είναι και ο ΕΟΠΥΥ με ότι αυτό σημαίνει για τις αποπληρωμές των ιδιωτών παρόχων.  Άλλωστε ο ΕΟΠΥΥ καιρό τώρα εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας δεν πληρώνει τους ιδιώτες με τους οποίους συνεργάζεται δημιουργώντας έμφραγμα στην αγορά.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα και οι οργανισμοί οφείλουν να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ειδικά τα νοσοκομεία δε θα λάβουν την επιχορήγησή τους, την οποία βέβαια λάμβαναν τους τελευταίους μήνες με καθυστέρηση και κουρεμένη.
(Διαβάστε ΕΔΩ πως ενημερώθηκε το υπουργείο Υγείας για το κούρεμα των χρημάτων των νοσοκομείων).

Από την απόφαση για τα αποθεματικά τα οποία μάλιστα θα πρέπει να δοθούν αναδρομικά από τον Μάρτιο, εξαιρούνται τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ΝΠΙΔ.

Το ΦΕΚ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας».

Η έλλειψη ρευστότητας αυτή όμως ειδικά στον τομέα της υγείας αναμένεται να χαντακώσει ακόμη περισσότερο το ΕΣΥ το οποίο έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια αμέτρητα κουρέματα με συνέπεια τα νοσοκομεία να υπολειτουργούν λόγω έλλειψης ρευστού. Είναι ενδεικτικό άλλωστε πως τα αναλώσιμα υλικά στα νοσοκομεία είναι είδος προς…εξαφάνιση ενώ οι αγορές που γίνονται από τις διοικήσεις είναι λιγοστές αφού τα κονδύλια δεν επαρκούν.

Η λίστα με τους φορείς στους οποίους θα γίνει ουσιαστικά αφαίμαξη των αποθεματικών είναι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
1.Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (Ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας «Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης» καταργήθηκε) (ΦΕΚ Β΄ 3021/2012)

IV. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Επιτροπή Προδιαγραφών (αρ. 8 του Ν.3918/2011)(θα λειτουργήσει έπειτα από την έγκριση του Συνολικού Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών έτους 2012)

V. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
1. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
2. Αυτοτελής Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών

VI. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) (7 Ν.Π.Δ.Δ.)
1.1. 1η Υ.ΠΕ. Αττικής
1.2. 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου
1.3. 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
1.4. 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης
1.5. 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
1.6. 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
1.7. 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης
2. Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. (Ν.Π.Δ.Δ.) (88)
α) Γενικά (73)
β) Ειδικά (5)
γ)Ψυχιατρικά(3)
δ) Πανεπιστημιακά (7)

-Όλα τα νοσοκομεία των 7 υγειονομικών περιφερειών καθώς και όσα ανήκουν στην εποπτεία του Υπ. Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων : 1.Αιγινήτειο 2.Αρεταίειο
-Όλα τα νοσοκομεία που εποπτεύονται από το ΥΠ.ΕΘ.Α. : 1. Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)
3. Νοσοκομεία Ειδικού Νομικού Καθεστώτος (Ν.Π.Δ.Δ.)
3.1. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας»
3.2. Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»
3.3. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο Μπενάκειο»
3.4. Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας»
3.5. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων
«Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού»
3.6. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»
3.7.Σπηλιωπούλειο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Αγία Ελένη»
3.8. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»
3.9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
3.10. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
3.11.Πανεπιστημιακό Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»

4.1. Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» (Εποπτεύεται από την 3η ΥΠΕ)

Επίσης εντάσσονται  οι παρακάτω  φορείς που είναι ΝΠΔΔ με εξαίρεση όμως  όσοι δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος.

5. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
6. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (Ν.1316/1983)
7. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
8. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)
– Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»
9. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
10. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
11. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
12. Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
13. Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών
14. Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης
(πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος – Ψ.Κ.Β.Ε.)
15. Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
16. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας
17. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών
18. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
19. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας

Προς ώρας εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και άρα φαίνεται να τη γλιτώνουν:

1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
2. Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας
3. Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ)
4. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
5. Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη
Διαβήτη και των Επιπλοκών του
6. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
7. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
– Συμβουλευτικοί Σταθμοί Αθήνας
– Συμβουλευτικοί Σταθμοί Θεσσαλονίκης
– Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης Νταού Πεντέλης
– Θεραπευτική Κοινότητα «ΙΘΑΚΗ» του Ε.Ο.Π.
8. Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ (ΕΟΑΜ ΑμεΑ)
9. Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (ΕΟΑΚ)
10. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι
(ΟΣΕΚΚ)
11. Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) (Π.Δ.22/2004)
(Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρίες (E.ΠΑ.-ΑμεΑ), το Κέντρο
Κληρονομικών Νόσων Αίματος και το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δημογραφίας και
Έρευνας (Ι.Κ.Δ.Ε.) καταργήθηκε με το Ν.3895/2010)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χρήματα τέλος στα Νοσοκομεία! Δεν πληρώνεται ο Απρίλιος με εντολή υπ.Οικονομικών

Σχετικά Άρθρα

Back to top button