ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Δείτε τι αλλάζει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέχρι τέλος Οκτωβρίου!

Ενσωματώνονται σιγά σιγά όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της δαπάνης στις διαγνωστικές εξετάσεις και τις επισκέψεις. Πρόκειται για μέτρα που άρχισαν σταδιακά να εφαρμόζονται τους τελευταίους μήνες έπειτα από υπουργικές αποφάσεις.

Μάλιστα οι πρώτοι περιορισμοί στις διαγνωστικές εξετάσεις που είχαν γίνει γνωστοί μέσα από υπουργική απόφαση, άλλαξαν άρον άρον καθώς παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα. Δείτε ΕΔΩ τι είχε γίνει: «Μπάχαλο με τα νέα όρια των διαγνωστικών εξετάσεων! Στον αέρα το νέο σύστημα εξαιτίας λαθών»

Πάντως ήδη άρχισε να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου η συσχέτιση ICD10 με τις εξετάσεις που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από το ιατρικό κόσμο. Διαβάστε ΕΔΩ τι λένε οι γιατροί: «Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ: Και απλήρωτοι οι γιατροί και υπό κατάρρευση η ηλεκτρονική συνταγογράφηση!»

Η συσχέτιση ICD10 με τις εξετάσεις ξεκίνησε τη Δευτέρα προκειμένου να μπορεί να γίνει πιο αυστηρός ο έλεγχος ανά παραπεμπτικό. Ειδικότερα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο έλεγχος βασιζόμενος στο ICD 10.

διαγνωστικές εξετάσεις

Στα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που εκδίδονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
(e-prescription) που διαχειρίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προστίθενται πεδία που αναγράφουν «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» και
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» τα οποία πλέον ο θεράπων ιατρός θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει, αφού πρώτα έχει επιλέξει το πεδίο της Διεθνούς Ταξινόμησης της Νόσου (ICD-10).

Ακολούθως και με βάση το ICD-10 που επιλέγει ο θεράπων ιατρός ορίζονται συγκεκριμένες διαγνωστικές
εξετάσεις για τις οποίες μπορεί να παραπέμψει είτε για διάγνωση είτε για παρακολούθηση τον ασθενή.

Οι εξετάσεις «ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ» επιτρέπονται μόνο μια φορά το μήνα για το ίδιο ICD-10 και για το ίδιο ΑΜΚΑ, ενώ οι εξετάσεις «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της νόσου επιτρέπονται για το διάστημα περιοδικότητας.

Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός κρίνει ως αναγκαία για την κλινική διερεύνηση του ασθενούς, την παραπομπή του για εξετάσεις πέραν των οριζόμενων, τότε θα του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα πεδίο με τον προσδιορισμό «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ».

διαγνωστικές εξετάσεις

Όταν επιλέγεται το πεδίο «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ», τότε προκειμένου να εκδοθεί το συγκεκριμένο παραπεμπτικό θα
πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία που θα συμπληρώνεται στο πεδίο «ΣΧΟΛΙΟ».

Όταν για έναν γιατρό το ποσοστό επιλογής του πεδίου «ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ» υπερβεί το 15%, θα υπάρχει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα επί της οθόνης πριν από την έκδοση του παραπεμπτικού, ενώ παράλληλα θα ενημερώνεται και ο ΕΟΠΥΥ με την έκδοση του παραπεμπτικού για περαιτέρω διερεύνηση αυτών των εξαιρέσεων.

Το ποσοστό υπέρβασης υπολογίζεται από το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων που συνταγογράφησε ο γιατρός στη διάρκεια ενός έτους, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου.

Δείτε παρακάτω τον πίνακα με το χρονοδιάγραμμα Εισαγωγής Κανόνων Επισκέψεων και Παραπεμπτικών Διαγνωστικών Εξετάσεων στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

ΗΔΙΚΑ

Πακέτα Εξετάσεων με εκπτώσεις από 31 Οκτωβρίου

Μέσα στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέχρι το τέλος του μήνα θα κωδικοποιηθούν σε ομάδες τα πακέτα εξετάσεων.

Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει πακέτα εξετάσεων για τη διάγνωση και παρακολούθηση συνήθων καταστάσεων
της υγείας και χρονίων νοσημάτων, καθώς και γενική εξέταση ρουτίνας στο πλαίσιο ενός περιοδικού προσυμπτωματικού ελέγχου (check-up).

Ειδικότερα, για τα πακέτα εξετάσεων που αφορούν χρόνια νοσήματα, η ένταξη τους στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνεται σε διασύνδεση με αναπτυγμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα συνταγογράφησης, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ολοκληρωμένων κλινικών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση των προβλημάτων υγείας των ασθενών με τα συγκεκριμένα νοσήματα.

Και για τις κατηγορίες αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών δημιουργούνται πακέτα εξετάσεων. Όταν ο γιατρός επιλέγει περισσότερες από μία εξετάσεις που ανήκουν σε κάποιο από τα πακέτα, τότε οι εξετάσεις αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με έκπτωση ως εξής: η δεύτερη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 50%, η τρίτη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 75% και από την τέταρτη και μετά λαμβάνει έκπτωση 100%.

Σε κάθε πακέτο εξετάσεων ως πρώτη εξέταση ορίζεται η ακριβότερη, δεύτερη η αμέσως φθηνότερη κ.ο.κ. Ομοίως και η συμμετοχή του ασφαλισμένου θα ακολουθεί τα ίδια ποσοστά έκπτωσης, δηλαδή για τη δεύτερη εξέταση το ποσοστό συμμετοχής του μειώνεται κατά 50%, για την τρίτη κατά 75% κτλ.

διαγνωστικά

Ο τρόπος εμφάνισης των τιμών στο παραπεμπτικό δεν αλλάζει. Η συμμετοχή του ασφαλισμένου θα υπολογίζεται στην τιμή του κρατικού τιμολογίου, αφού πρώτα έχει υπολογισθεί η αυτόματη έκπτωση στο σύστημα.
Σε κάθε ομάδα εξετάσεων, η ασφαλιστική τιμή είναι κοινή. Στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, πρώτη εξέταση θεωρείται η φθηνότερη, δεύτερη η αμέσως ακριβότερη κ.ο.κ.

Οι εξετάσεις που ανήκουν στην ίδια ομάδα (group) ανήκουν εξ’ ορισμού στην ίδια κατηγορία παραπεμπτικού. Τις αναφερόμενες στο επισυναπτόμενο αρχείο εξετάσεις, μπορούν να συνταγογραφήσουν μόνο γιατροί των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην ειδική στήλη «Ειδικότητες».

Από τέλος του μήνα έλεγχος επί του Μέσου Παραπεμπτικού

Στο τέλος του μήνα θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία με το ICD 10 που ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά από τις αρχές Οκτωβρίου.

διαγνωστικές εξετάσεις

Επιπροσθέτως, θα υπολογίζεται συνεχώς το μέσο παραπεμπτικό ανά ειδικότητα και ICD-10, όπου ως μέσο
παραπεμπτικό ορίζεται ο μέσος όρος της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τα παραπεμπτικά της ίδιας ειδικότητας και
για το ίδιο ICD-10.

Για τον υπολογισμό του μέσου παραπεμπτικού ανά ειδικότητα και ICD-10 λαμβάνεται υπόψη το αμέσως προηγούμενο έτος δηλαδή από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Όταν ιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας ξεπερνά το 20% του μέσου παραπεμπτικού, θα καταγράφεται η υπέρβαση. Για την υπέρβαση αυτή θα ενημερώνεται τόσο ο ιατρός με ειδικό μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή του, όσο και ο ΕΟΠΥΥ.

Χωρίς τη συμφωνία των γιατρών οι αλλαγές

Στο μεταξύ ο ιατρικός κόσμος είναι έξαλλος με τις αλλαγές αφού οι γιατροί επισημαίνουν ότι δε συνάδουν με την ορθή ιατρική πρακτική ενώ δε ρωτήθηκαν σχετικά ώστε να εκφράσουν τη γνώμη τους. Τόσο οι Ιατρικοί Σύλλογοι (ΠΙΣ, ΙΣΑ κ.λ.π.) όσο και η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ επισημαίνουν ότι δεν ελήφθη καν υπ όψιν η θέση τους για το πως πρέπει να γίνουν οι αλλαγές.

Να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωσή της στις 27 Ιουλίου 2016, επιβεβαιώνει ουσιαστικά ότι η απόφαση ελήφθη μετά την έγκριση από το υπουργείο Υγείας και πριν προλάβουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να εκφραστούν σχετικά.

ΕΟΠΥΥ

Ανέφερε η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ: “Η πρόταση του Οργανισμού στάλθηκε για διαβούλευση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιστημονικές απόψεις των Ιατρικών
Εταιρειών, ενώ ζητήθηκε και η γνώμη του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου.
Κατόπιν, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να ενσωματωθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης”. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ όλο το ρεπορτάζ: “ΕΟΠΥΥ: Νέοι περιορισμοί στις διαγνωστικές εξετάσεις! Δείτε τι κόβεται

Να σημειωθεί ότι οι Ιατρικοί Σύλλογοι ζητούν την άμεση απόσυρση των νέων μέτρων καθώς εφαρμόστηκαν όπως επισημαίνουν από τον ΕΟΠΥΥ με προχειρότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ: Φόβοι για νέες περικοπές χρημάτων λόγω μιας σφραγίδας! Λήγει η προθεσμία του ΕΟΠΥΥ

Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης των γιατρών στο ΕΣΥ! Τι ετοιμάζεται

Έπεσε «μαύρο» στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση! «Χρεώνει» φάρμακα που δε χορηγήθηκαν

ΗΔΙΚΑ: «Εφαρμόζουμε μηχανογραφικά τους νόμους»! Τι απαντά για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Σχετικά Άρθρα

Back to top button