ΆρθραΡεπορτάζ υγείας

Δείτε τι πρέπει να γράφουν τα εμφιαλωμένα νερά που αγοράζετε! Εγκύκλιος του υπ.Υγείας

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, η οποία απεστάλη επειδή είχαν διαπιστωθεί λάθη και παρατυπίες στη διαδικασία, διευκρινίζονται τα εξής:

Η ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά μεταλλικά νερά είναι:

I. “Φυσικό μεταλλικό νερό”,
ή, αν πρόκειται για φυσικό μεταλλικό νερό αεριούχο, όπως καθορίζεται στο τμήμα ΙΙΙ του Παραρτήματος Ι
του (α) σχετ. κατά περίπτωση :

II. “Φυσικό μεταλλικό νερό φυσικώς αεριούχο“.
(Η ονομασία αυτή δηλώνει ένα νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα
προερχόμενο από την πηγή, μετά ενδεχόμενο καθαρισμό με καθίζηση και εμφιάλωση, είναι η ίδια με εκείνη κατά την ανάβλυση αφού ληφθεί υπόψη η εκ νέου εις πίεση ποσότητας, αερίου, που
προέρχεται από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα ποσοτικά ισοδύναμης προς το αέριο που έφυγε κατά τις διαδικασίες αυτές και με την επιφύλαξη των παραδεκτών τεχνικών ανοχών)

III. “Φυσικό μεταλλικό νερό ενισχυμένο με αέριο της πηγής”.
(Η ονομασία αυτή δηλώνει ένα νερό του οποίου η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα
προερχόμενο από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα, μετά ενδεχόμενο καθαρισμό με καθίζηση, είναι
μεγαλύτερη από εκείνη που διαπιστώνεται κατά την ανάβλυση).

IV. “Φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα”.
(Η ονομασία αυτή δηλώνει νερό, στο οποίο έχει προστεθεί διοξείδιο του άνθρακα προελεύσεως
άλλης από εκείνη του υδροφόρου ορίζοντα, από τον οποίο προέρχεται το νερό).

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο φέρουν ονομασία διαφορετική από τις ως ανωτέρω προβλεπόμενες (πχ ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, σημειώνεται από το υπουργείο Υγείας, αντί των ορθών σύμφωνα με τα σημεία I,II,III και IV του παρόντος) παρακαλούμε για τις ενέργειες σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ώστε τα φυσικά μεταλλικά νερά να φέρουν την προβλεπόμενη
από την ισχύουσα νομοθεσία ονομασία κυκλοφορίας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button