ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Το νομοσχέδιο του υπ.Υγείας για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ!

Στη μισθολογική και βαθμολογική εξομοίωση των γιατρών του ΠΕΔΥ με τους γιατρούς του ΕΣΥ, προχωρά το υπουργείο Υγείας.

Με βάση το σχέδιο νόμου που παρουσιάζει το HealthReport.gr, δίνεται λύση στο πρόβλημα με τους γιατρούς του ΠΕΔΥ που σήμερα εργάζονται κάτω από ένα πολύπλοκο εργασιακό καθεστώς.
Ωστόσο σύμφωνα και με το προσχέδιο νόμου που έχει στα χέρια του το HealthReport.gr και φέρει τον τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις για την καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας», η ρύθμιση αφορά ουσιαστικά μόνο στους γιατρούς που σήμερα είναι σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Δείτε ΕΔΩ στο ρεπορτάζ του HealthReport.gr τι σκοπεύει να κάνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας με όσους επέστρεψαν στο σύστημα αλλά με δικαστικές αποφάσεις και συνεχίζουν να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο.
«Έρχεται λύση για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ! Τι ρυθμίζει το υπ.Υγείας»

Πάντως στο νομοσχέδιο που θα δοθεί προς δημόσια διαβούλευση προβλέπεται ξεκάθαρα η ρύθμιση για όσους γιατρούς του ΠΕΔΥ εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Δείτε παρακάτω το άρθρο του νομοσχεδίου που εξισώνει βαθμολογικά και μισθολογικά τους γιατρούς του ΠΕΔΥ με αυτούς του ΕΣΥ:

«Άρθρο 17
[Κατάταξη και Μισθολογική αποκατάσταση ιατρών που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.]

1. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. καθώς και β) οι ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ ιατρών –οδοντιάτρων, που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις Δ.Υ.Πε. και εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. κατατάσσονται σε βαθμό σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως εξής:

α΄) με συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ημερομηνία λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄,

β΄) με συνολική υπηρεσία άνω των επτά (7) ετών και μέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ και

γ΄) με συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών στο βαθμό του Διευθυντή.

2. Τα πέμπτο και έκτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (Α΄38) καταργούνται.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4238/2014(Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
« Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις, της προϋπηρεσίας τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόμενης και υπολογιζόμενης, για τη μισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ..»

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4238/2014(Α΄ 38) προστίθενται τα ακόλουθα τρίτο και τέταρτο εδάφια:

«Ομοίως το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό της παρ. 1 που εντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986 (Α΄ 200), σε θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διατηρεί το σύνολο των τακτικών αποδοχών που ισχύουν για τον κλάδο ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.. Τυχόν προϋπηρεσία τους, που προσφέρθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από 16-09-1993 έως την ημερομηνία ένταξής τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρχεται λύση για τους γιατρούς του ΠΕΔΥ! Τι ρυθμίζει το υπ.Υγείας

Ανάστατοι οι γιατροί του ΠΕΔΥ! Προς ιδιωτικοποίηση οι δημόσιες μονάδες υγείας

Τετέλεσται το δημόσιο ΕΣΥ! Τι αλλάζει στα νοσοκομεία το 2016

ΤΟ ΝΟΘΟ ΠΕΔΥ: ΕΣΥ ή ΕΟΠΥΥ;

Σχετικά Άρθρα

Back to top button