ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Δείτε όλα τα νέα κριτήρια για προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ! Όλη η υπουργική απόφαση

Τα νέα κριτήρια επιλογής και κρίσης αλλά και η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Υγείας και εκδόθηκαν ήδη σε ΦΕΚ.
Είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση για παρατηρήσεις.

Με βάση την απόφαση κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησης του για κάθε θέση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας οι αιτήσεις-δηλώσεις διαβιβάζονται, αμέσως, από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Υ.ΠΕ. στη Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής.

Η Γραμματεία, μέσα σε προθεσμία δύο (2) εβδομάδων από τη διαβίβαση σ’ αυτήν των αιτήσεων και των φακέλων των υποψηφίων, καταχωρεί τα στοιχεία των βιογραφικών στην αντίστοιχη ενότητα/κατηγορία κριτηρίων και ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων που υποστηρίζουν το παραδεκτό της υποψηφιότητας τους και δεν μοριοδοτούνται (πτυχίο, τίτλος ειδικότητας ή εξειδίκευσης και χρόνος απόκτησής της).

Η Συνέντευξη

Ταυτόχρονα πραγματοποιείται και συνέντευξη η οποία διαιρείται σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα (ομάδα Α) περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις με τις οποίες αξιολογείται η καταλληλότητα του υποψηφίου για την θέση (ή τις θέσεις) με βάση την πρόσφατη εργασιακή του εμπειρία και τις διοικητικές ικανότητες για υποψηφίους διευθυντές.

Με τη δεύτερη ομάδα (ομάδα Β) ερωτήσεων αξιολο-γείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση την ικανότητα αντίληψης του γενικότερου περιβάλλοντος που διαμορφώνει το πλαίσιο της στρατηγικής για το δημόσιο σύστημα υγείας, την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε συνδυασμό με την ικανότητα επίδειξης συλλογικού πνεύματος όπως αυτό εκφράζεται με την ενεργητική συμβολή στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στοχοθεσίας της μονάδας, τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις, το σεβασμό στα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την ικανότητα συμβολής στην εύρυθμη λει- τουργία της μονάδας και την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε αναλυτικά όλα τα κριτήρια.

HealthReport.gr ΕΣΥ προσλήψεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστρέφουν στο ΕΣΥ πρώην γιατροί του ΙΚΑ με ανοικτά ιδιωτικά ιατρεία! Νέα δικαστική απόφαση

Ναι μεν αλλά από τους Γενικούς Γιατρούς για τις νέες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ! Όλες οι διευκρινίσεις για αμοιβές- ωράρια

Έρχεται αυστηρό σύστημα παραπομπών σε ειδικούς γιατρούς με εντολή τρόικας! Τι προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο

Σχετικά Άρθρα

Back to top button