ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Διοικητές Νοσοκομείων: Αυτό είναι το συμβόλαιο που υπέγραψαν! Όλες οι υποχρεώσεις

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

Με «σφιχτές» ημερομηνίες είναι το συμβόλαιο αποδοτικότητας που υπέγραψαν οι νέοι Διοικητές Νοσοκομείων λίγο πριν αναλάβουν καθήκοντα στο ΕΣΥ. Και αυτό διότι ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση μέτρων για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Στο συμφωνητικό που υπέγραψαν περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια οι υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο σύστημα υγείας αλλά και οι δυνατότητες αλλαγών τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και του προσωπικού.
Αντίστοιχο συμβόλαιο υπογράφουν και οι Αναπληρωτές Διοικητές με διαφορετικές όμως αρμοδιότητες.

Ήδη πάντως τα πρώτα στελέχη έχουν αναλάβει καθήκοντα μέσα στις γιορτές και μάλιστα κοντά στην Πρωτοχρονιά, αφού εκδίδονται σιγά σιγά τα ΦΕΚ διορισμού τους. Διαβάστε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες: «Διοικητές Νοσοκομείων: Αναλαμβάνουν σε πέντε μεγάλα Νοσοκομεία τα νέα στελέχη! Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ»

Αλλαγές στη διαχείρηση ασθενών στα νοσοκομεία προωθεί το υπουργείο Υγείας

Τα χρονοδιαγράμματα

Συγκεκριμένα με βάση τα όσα αναφέρονται στα συμβόλαια των Διοικητών των Νοσοκομείων, «θα πρέπει εντός 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και της ανάληψη καθηκόντων του, ο Διοικητής του Νοσοκομείου υποχρεούται να συλλέξει τα δεδομένα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του Νοσοκομείου με βάση τους δείκτες

Το συμβόλαιο που υπέγραψαν οι νέοι Διοικητές Νοσοκομείων

Επί τη βάσει των συλλεγέντων εκ μέρους του ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων ο Διοικητής Νοσοκομείου υποχρεούται να συμφωνήσει με τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας τους 3μηνιαίους και τους ετήσιους στόχους…»

Με ειδική καθοδήγηση στα νοσοκομεία οι ασθενείς

Επίσης για όλη τη διάρκεια της θητείας του, ο Διοικητής του Νοσοκομείου οφείλει να υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου το σύνολο των δεδομένων που αφορούν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τον Διοικητή της ΥΠΕ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υγείας προς απόδειξη της επίτευξης της ορισθείσας στοχοθεσίας.

Αν δεν τα καταφέρει θα πρέπει να επιχειρηματολογήσει σχετικά αφού τονίζεται: «Σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους και το επιχειρησιακό του σχέδιο θα παρέχεται αναλυτική και συγκεκριμένη αιτιολόγηση από τον Διοικητή Νοσοκομείου η οποία θα αξιολογείται αρμοδίως από τα αρμόδια προς τούτο όργανα».

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι στόχοι για τους Διοικητές των νοσοκομείων θα ανανεώνονται κάθε 12 μήνες από τους Διοικητές κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.
Άλλωστε και οι «ΥΠΕάρχες» είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας στον Υφυπουργό και στον Υπουργό Υγείας μέσα σε ένα μήνα μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (δηλαδή τους μήνες Ιούλιο και Ιανουάριο) αναφορά για τα Πεπραγμένα των Νοσοκομείων της Περιφέρειάς του καθώς την εξαμηνιαία αξιολόγηση των Διοικητών των Νοσοκομείων της Περιφέρειας του αναφορικά με την εκ μέρους τους εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τις κείμενες διατάξεις και την παρούσα σύμβαση (κατά το πρότυπο των υποδειγμάτων που θα εκδώσει το Υπουργείο Υγείας) .

Πότε θα απολύεται

Στο συμβόλαιο οριζεται ξεκάθαρα ότι για την πρόωρη λήξη της θητείας ή παύσης του Διοικητή του Νοσοκομείου λαμβάνεται υπόψη η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 2 του ν. 4052/2012, καθώς και όλη η επίδοσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων του, η ικανότητα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού του νοσοκομείου, η προθυμία του για συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τη ΔΥΠΕ, η εν γένει συμπεριφορά του προς τους πολίτες και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών του για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου και την άμεση επίλυση των προβλημάτων και ιδιαίτερα για την αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Συγχωνεύσεις

Μέσα στις υποχρεώσεις του είναι επίσης να εισηγείται στο Δ.Σ. τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Νοσοκομείου.
‘Όπως και «Εισηγείται στο Δ.Σ. την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών υποδομών του Νοσοκομείου».

Το συμβόλαιο των νέων Διοικητών

Εξάλλου η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αναμένεται να προχωρήσει σε αξιολόγηση κάθε κλινικής των Νοσοκομείων, ώστε να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα τους. Δείτε ΕΔΩ όλο το ρεπορτάζ: « Ξεκινά η αξιολόγηση όλων των Μονάδων Υγείας με το νέο νομοσχέδιο για τη Δημόσια Υγεία! Όλες οι λεπτομέρειες»

Το προσωπικό

Αλλαγές και προσλήψεις μπορεί να κάνει ο Διοικητής Νοσοκομείου και σε ότι αγορά στο προσωπικό καθώς μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:
«Εισηγείται στο Δ.Σ. το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Νοσοκομείου.
Υποβάλλει προς έγκριση στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και την παράταση παραμονής ειδικευόμενων ιατρών.

Αποφασίζει για τις μετακινήσεις προσωπικού εντός των διοικητικών ορίων της ευθύνης του.
Υποβάλλει στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας πρόταση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών.
Αποφασίζει την τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων και Γραφείων του Νοσοκομείου.

Τα ΤΕΠ

Επίσης οργανώνει και παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Υποδοχής Ασθενών και φροντίζει για την ειδική στελέχωση και τον εξοπλισμό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με στόχο τη μείωση των ωρών αναμονής στα ΤΕΠ και την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών

Προγραμματίζει τη χωροθέτηση και τον εξοπλισμό των απογευματινών ιατρείων καθώς και τις ώρες λειτουργίας τους και τον αριθμό περιστατικών και πράξεων ανά ημέρα κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διοικητές Νοσοκομείων: Έξι παραιτήσεις και επτά ανακλήσεις διορισμών! Όλα τα νέα ονόματα που ανακοίνωσε το υπ.Υγείας

Σχετικά Άρθρα

Back to top button