ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Έρχονται εκλογές στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους! Πότε λήγουν οι εγγραφές των υποψηφίων

Ειδικότερα με βάση την απόφαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών συλλόγων της χώρας και των αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο λήγει στις 31.10.2016 και οι νέες αρχαιρεσίες θα πρέπει να διεξαχθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου του 2016 για όλους του Συλλόγους της χώρας.

Στο μεγαλύτερο Σύλλογο της χώρας, στον Φαρμακευτικό Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στις 27 Νοεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με τον ΦΣΑ, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Ανεξάρτητα χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους.
Στον ΦΣΑ οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με το σύστημα των συνδυασμών και οι υποψήφιοι σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι, βάζουν υποψηφιότητα προ τριάντα (30) ημερών, και με γραπτή δήλωση τους μετέχουν ενός συγκεκριμένου συνδυασμού.

Συγκεκριμένα όσοι θέλουν να μπουν στη μάχη του σταυρού, θα πρέπει να θέσουν υποψηφιότητα
το αργότερο έως τις 27 Οκτωβρίου έως τις 16:00.

Κάθε συνδυασμός, θα περιλαμβάνει υποψηφίους μέχρι του αριθμού των συμβούλων ή των αντιπροσώπων που προβλέπει ο νόμος δηλαδή:
1. – Εννέα (9) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α.
2. – Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α., καθώς και
3. – Είκοσι τρείς (23) τακτικούς και είκοσι τρείς (23) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους του Συλλόγου μας στον Π.Φ.Σ.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους να μετέχουν σε περισσότερους από ένα συνδυασμό (περί αυτού υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση στον Σύλλογο με πρωτότυπη υπογραφή. Δεν γίνονται δηλώσεις δια ηλεκτρονική ή τηλεομοιοτυπικής υποβολής).

Είκοσι (20) ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ.Α., θα συνέλθει σε συνεδρίαση και θα αποφασίσει:
«Αιτιολογημένα, αφού λάβει υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3601/28, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/38 και του άρθρου 37 του Ν.1316/83 (ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) την ανακήρυξη των υποψηφίων.»

Να σημειωθεί ότι με βάση το νόμο, η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στις αρχαιρεσίες του Φ.Σ.Α. είναι υποχρεωτική και ότι εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν θα διωχθούν πειθαρχικά βάσει του Ν.3601/28.
Οι αρχαιρεσίες στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής θα πραγματοποιηθούν στις 27 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή στη Συνεδριακή Αίθουσα της Εθνικής Ασφαλιστικής (ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ103 – 105).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button