Επιχειρηματικά Νέα

Ελληνική Συμμαχία κατά της νόσου Alzheimer!

Μια σημαντική συμφωνία τόσο για τους ασθενείς με νόσο Alzheimer όσο και για την οικονομία της χώρας υπέγραψαν πριν από λίγες ημέρες δύο ελληνικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Bionature, μία από τις ελάχιστες ελληνικές ακαδημαϊκές στον χώρο της βιοτεχνολογίας, spin-off του Πανεπιστημίου Κρήτης, και η Qualia Pharma, μία αμιγώς ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στις παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, συμπράττουν για την ανάπτυξη νέων πολυδύναμων θεραπειών και μορίων, με νευροπροστατευτική και νευροαναγεννητική δράση.

Τα σοβαρά ελλείμματα στη γνώση για τα ακριβή αίτια της νόσου Alzheimer έχουν προσανατολίσει τη διεθνή έρευνα στην ανάπτυξη θεραπειών που στοχεύουν στην προστασία του εγκεφαλικού ιστού από την αποπτωτική απώλεια των νευρώνων (νευροπροστασία) που προκαλεί η νόσος, καθώς και στην ενεργοποίηση των ενδογενών νευρικών βλαστικών κυττάρων και την in situ νευρογένεση κι αυτο-επιδιόρθωση του πάσχοντος νευρικού ιστού.

Η Bionature έχει σχεδιάσει και αναπτύξει συνθετικά, μη τοξικά μόρια, τις Μικρονευροτροφίνες (ΜΝΤ), που διέρχονται τον αιματεγκεφαλικό φραγμό και έχουν πολυδύναμη, ισχυρή νευροτροφική, νευροπροστατευτική και νευροαναγεννητική δράση, μέσω εκλεκτικής σύνδεσης και ενεργοποίησης των υποδοχέων της νευροτροφίνης, που κατέχει κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου Alzheimer.

Οι Μικρονευροτροφίνες προστατεύονται από διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 130 χώρες. Παράλληλα, η Qualia Pharma έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μία νέα μεθοδολογία ενεργοποίησης των ανθρώπινων αυτόλογων μεσεγχυματικών και νευρικών βλαστικών κυττάρων με στόχο την παρακρινική -μέσω εκλυόμενων exosomes – διέγερση της νευρογένεσης. Τόσο η μεθοδολογία όσο και ο βιοαντιδραστήρας της μεθόδου βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η σύμπραξη φιλοδοξεί να επιτύχει, εντός 24 μηνών, την περάτωση των προκλινικών μελετών για τη θεραπευτική χρήση των ΜΝΤ στη νόσο Alzheimer και τη δημιουργία φακέλου προς κατάθεση στις αρμόδιες αρχές σε Ευρώπη και ΗΠΑ το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

«Τα έως σήμερα προκλινικά δεδομένα δείχνουν ότι οι νέες συνθετικές Μικρονευροτροφίνες, μέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων των Νευροτροφινών, ελαττώνουν κατά 50% τη συγκέντρωση του νευροτοξικού β-αμυλοειδούς και αναστρέφουν πλήρως την απώλεια των νευρικών βλαστικών κυττάρων στον εγκέφαλο των επίμυων», δήλωσε ο Καθηγητής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής Κρήτης και ιδρυτικό μέλος της Bionature, κ. Αχιλλέας Γραβάνης.

«Η μεγάλη αποδοχή από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα των πειραματικών αποτελεσμάτων μας, η οποία επιβεβαιώνεται από το πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά, ενισχύει την πεποίθησή μας ότι οι ΜΤΝ μπορούν να αποτελέσουν μία αποτελεσματική θεραπεία της νευροεκφύλισης. Η νέα συνεργασία θα προσφέρει συμπληρωματική τεχνογνωσία και θα συμβάλει σημαντικά στην επιτάχυνση της επικείμενης κλινικής ανάπτυξης των ΜΝΤ για τη θεραπεία της Νόσου Alzheimer».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική της ολοκλήρωσης του προκλινικού προγράμματος των ΜΝΤ και κατάθεσης φακέλου νέου φαρμάκου για τη Νόσο Alzheimer στις αρμόδιες Αρχές Ευρώπης και ΗΠΑ», τόνισε από τη μεριά του ο κ. Φώτης Σακελλαρίδης, ιδιοκτήτης και Πρόεδρος της Qualia Pharma. «Η σύμπραξη δύο αμιγώς ελληνικών εταιριών Βιοτεχνολογίας, που συνδυάζει την ακαδημαϊκή καινοτομία και την επιχειρηματική ικανότητα, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αυτή η προσπάθεια δημιουργεί μία μεγάλη ευκαιρία παγκόσμιας προβολής της ελληνικής βιοτεχνολογικής έρευνας, ενώ θα προσφέρει σημαντικές επενδύσεις στην χώρα. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το έντονο ενδιαφέρον από πλευράς διεθνών επενδυτικών οίκων και πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών για συμμετοχή στην κλινική ανάπτυξη των νέων καινοτόμων μορίων. Πιστεύουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα αντλήσουμε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις, σημαντικό μέρος των οποίων θα επενδυθεί στην χώρα μας».

Σχετικά με τη νόσο Alzheimer

Η νόσος Alzheimer (ΑD) είναι μία χρόνια νευροεκφυλιστική πάθηση και αποτελεί τη συχνότερη μορφή άνοιας. Σήμερα, δεν υπάρχει θεραπεία που να σταματά ή να αναστρέφει τη νόσο, ενώ οι υπάρχουσες συμπτωματικές «θεραπείες» βελτιώνουν παροδικά κάποια συμπτώματα.

Τα αίτια της νόσου είναι άγνωστα, όμως η τελική βλάβη στον εγκέφαλο των ασθενών εκφράζεται με τη μαζική απώλεια νευρώνων του φλοιού και του Ιππόκαμπου, μέσω ενεργοποίησης του αποπτωτικού τους θανάτου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ το 2015 46,8 εκατομμύρια άνθρωποι έπασχαν από άνοια παγκοσμίως, ενώ 650.000 θάνατοι ετησίως οφείλονται σε αυτήν. Προβλέπεται ότι το 2050 οι ασθενείς θα έχουν ξεπεράσει τα 131 εκατομμύρια και οι θάνατοι το 1.000.000 ετησίως. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια, οι ασθενείς ήταν 200.000 το 2015, ενώ θα ξεπεράσουν τις 350.000 το 2050.

Σχετικά με την Bionature

H Bionature είναι μία από τις ελάχιστες ελληνικές ακαδημαϊκές στο χώρο της βιοτεχνολογίας, spin-off του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ιδρυτές τους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου, Δρ. Ηλία Καστανά και Δρ. Αχιλλέα Γραβάνη και μετόχους το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αλλά και τον ιδιωτικό Επενδυτικό Όμιλο Emergo. Αντικείμενο της Bionature αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, πατενταρισμένων μεθόδων θεραπείας νευροφλεγμονωδών και νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Σχετικά με την Qualia Pharma

Η Qualia Pharma είναι μία αμιγώς ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στις παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ιδρύθηκε το 2009, επικεντρώνεται αποκλειστικά στον χώρο της Υγείας και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Στόχος της είναι η έρευνα και η δημιουργία καινοτόμων και ποιοτικών λύσεων, που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες του χώρου της Υγείας. Η εταιρία έχει ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button