ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

ΕΟΠΥΥ: Νέα εμπόδια για αναλώσιμα και σκευάσματα διατροφής! Πως θα αποζημιώνονται

Πλέον οι ασθενείς δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την ίδια την ίδια τους την πάθηση, αλλά και τα γραφειοκρατικά προσκόμματα, που βάζει κάθε λίγο και λιγάκι ο Οργανισμός, προκειμένου να αποζημιώνονται για τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, επιθέματα και άλλα είδη υγειονομικού υλικού που προμηθεύονται.

Όλα ξεκίνησαν, όταν εν μέσω θέρους στις 8 Ιουλίου, εστάλησαν από τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλο σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις, οι νέες οδηγίες που αφορούσαν τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για αποζημίωση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων διατροφής.

Βάση αυτών, οι πάσχοντες από κάποια μορφή αναπηρίας, ακόμη και όσοι έχουν σπαστική τετραπληγία ή σκλήρυνση κατά πλάκας, ηλικιωμένοι, καλούνται να πληρώνουν δικαστικά έξοδα για να αποδείξουν ότι είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία ώστε να λαμβάνουν τις παροχές που δικαιούνται από τον ΕΟΠΥΥ.Διαβάστε ΕΔΩ το ρεπορτάζ : ΕΟΠΥΥ: Πως θα εισπράξετε τα χρήματα σας από τα αναλώσιμα! Νέες οδηγίες

Μετά την «κατακραυγή» που προκάλεσε η εν λόγω εγκύκλιος αλλά και το πλήθος των ερωτημάτων που υπήρξαν  στη συνέχεια από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Οργανισμού, ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ αναγκάσθηκε να εκδώσει νέα διευκρινιστική εγκύκλιο σήμερα 12 Οκτωβρίου.

Με βάση τις νέες οδηγίες «ως προς την δικαιοπρακτική ικανότητα του ασθενή, αυτή θα διερευνάται πλέον και από τις υπηρεσίες του ίδιου του Οργανισμού ενώ αν κριθεί αναγκαίο θα γίνεται ιατρικός έλεγχος κατ’οίκον, από γιατρούς του ΕΣΥ ,των Κέντρων Υγείας κτλ.

Αναλυτικότερα βάση της  Διευκρινιστικής Εγκυκλίου, σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά για την έγκριση της αποζημίωσης, αυτά θα πρέπει να κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον ασθενή, ή σε περίπτωση κωλύματος από κάποιον συγγενή του α’ βαθμού ή άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο με θεωρημένο, από δημόσια αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του.

Η αποζημίωση του δικαιούχου, θα γίνεται είτε στον ίδιο τον δικαιούχο (άμεσα ασφαλισμένο) στο όνομα του οποίου εκδίδεται η απόφαση παροχής, είτε σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, με ειδικό πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση που θα φέρει θεώρηση, από δημόσια αρχή, για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Επίσης διευκρινίζεται πως:

το Ειδικό Πληρεξούσιο που συντάσσεται συμβολαιογραφικά, α) αίρεται με τον θάνατο του ασθενή εκτός εάν από το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας ορίζεται διαφορετικά και πάντα για είδη που προμηθεύτηκε και χρησιμοποίησε ο ασφαλισμένος όσο ζούσε.

ορίζει με σαφήνεια για ποιές πράξεις εξουσιοδοτείται το τρίτο πρόσωπο από τον εντολέα,

δεν δύναται να περιέχει ως όρο την δυνατότητα παραλαβής υλικών από τον ίδιο τον πάροχο,

Η υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 αρ.8 για Εξουσιοδότηση που αφορά σε κατάθεση δικαιολογητικών Ή σε αποζημίωση:

συντάσσεται και υπογράφεται από τον ίδιο τον δικαιούχο, είτε είναι ο άμεσα, είτε είναι ο έμμεσα ασφαλισμένος και αίρεται με τον θάνατό του εκτός εάν από το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, ορίζεται διαφορετικά και πάντα για είδη που προμηθεύτηκε και χρησιμοποίησε ο ασφαλισμένος όσο ζούσε.

Σε έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας, θα υπογράφει την δήλωση εξουσιοδότησης, ο Συμπαραστάτης που έχει οριστεί με δικαστική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι όσα δικαιολογητικά προς Αποζημίωση έχουν κατατεθεί μέχρι και τις 30/06/2016  ανεξαρτήτως ημερομηνίας έκδοσης ιατρικής γνωμάτευσης ή τιμολογίου, θα εκκαθαριστούν από τις υπηρεσίες που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της νέας εγκυκλίου.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button