ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

ΕΟΠΥΥ: Πως θα αποζημιώνονται ασθενείς και πάροχοι για υγειονομικά υλικά! Νέες οδηγίες

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι Δικαιούχοι των παροχών δηλαδή οι ασφαλισμένοι, δεν θα πρέπει πλέον να προσέρχονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ για να αποζημιωθούν για εκτελέσεις γνωματεύσεων που γίνονται το 2017.

Επιπρόσθετα οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλλουν κανένα χρηματικό ποσό, πέραν από την προβλεπόμενη συμμετοχή στην προμήθεια του προϊόντος όπου και εφόσον αυτή υπάρχει, όπως αναγράφεται στη Γνωμάτευση.

Πλέον οι εκτελέσεις γίνονται μόνο σε συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ ο Οργανισμός θα ανακοινώσει αναλυτικά και ανά Νομό τους συμβεβλημένους παρόχους ώστε να ενημερωθούν οι Δικαιούχοι για τα σημεία διάθεσης.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνεται από τον ΕΟΠΥΥ, για να αποζημιωθεί ένας ασφαλισμένος θα πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα, αντίστοιχα και οι πάροχοι, στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας αποζημίωσης, που βασίζεται στις συμβάσεις. Πάντως το νέο σύστημα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι αρνούνται να υπογράψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Συνεπώς οι ασφαλισμένοι μάλλον θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε σημεία διάθεσης διαφόρων υλικών, στην περίπτωση τουλάχιστον που πολλοί πάροχοι δεν υπογράψουν συμβάσεις.  Διαβάστε ΕΔΩ σχετικά με τα γυαλιά οράσεως: ” ΕΟΠΥΥ: Αλλάζει η διαδικασία αποζημίωσης για τα γυαλιά οράσεως! Στα κάγκελα οι οπτικοί”

Για τους παρόχους

Αίτηση και Έγκριση Σύμβασης

Σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες του ΕΟΠΥΥ, ο υποψήφιος πάροχος θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που υπάρχουν στη σχετική πλατφόρμα (http://apps.eopyy.gov.gr/) να εγγραφεί ως υποψήφιος πάροχος (Υποψήφιος Πάροχος/Διανομέας) και να υποβάλλει αίτημα για σύναψη σύμβασης με τον Οργανισμό.

Η αρμόδια υπηρεσία παραλαμβάνει το αίτημα και στη συνέχεια το φυσικό αρχείο (φάκελο) με το σύνολο των δικαιολογητικών και αφού προβεί σε έλεγχο των εγγράφων, εισηγείται στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ την σύναψη σύμβασης με τον υποψήφιο πάροχο.

Στη συνέχεια και με την έγκριση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, ο πάροχος πλέον, ενημερώνεται για την έγκριση και την υπογραφή της σύμβασης και αυτόματα εισέρχεται, με βάση τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, e-Dapy, ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση γνωματεύσεων και φυσικά οι υποβολές των δαπανών για αποζημίωση.

Για τους ασφαλισμένους
Διαδικασία Παροχής των Προϊόντων/Υλικών

Ο Δικαιούχος-ασφαλισμένος με την γνωμάτευση, μπορεί να προμηθευτεί τα υλικά τα οποία έχουν ανακοινωθεί και ενταχθεί στις νέες κατηγορίες συμβάσεων, αποκλειστικά από τους συμβεβλημένους παρόχους του ΕΟΠΥΥ.

Τα υλικά αυτά είναι τα κάτωθι:

Υγειονομικό υλικό

Υ.Υ. – Επιθέματα
Υ.Υ. – Υλικά για μεσογειακή αναιμία
Υ.Υ. – Οστομικά Υλικά
Υ.Υ. – Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη
Υ.Υ. – Υλικά Τραχειοστομίας
Υ.Υ. – Συσκευές σίτισης
Υ.Υ. – Καθετήρες – ουροσυλλέκτες
Υ.Υ. – Συσκευές έγχυσης φαρμάκων
Υ.Υ. – Λοιπά αναλώσιμα και υλικά

Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα

Ακουστικά Βαρηκοΐας
Ορθοπεδικά Είδη
Αναπνευστικές συσκευές και Συσκευές
Οξυγονοθεραπείας
Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής

Να σημειωθεί ότι για όσα υλικά δεν αναφέρονται, δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση και θα συνεχίσει η διαδικασία αποζημίωσης ως ίσχυε μέχρι τις 31/12/2016 στους Δικαιούχους.

Για τα συγκεκριμένα υλικά ο Δικαιούχος-ασφαλισμένος των παροχών, προσέρχεται σε συμβεβλημένο πάροχο και δίδοντας τη γνωμάτευση παραλαμβάνει (ή του αποστέλλονται) τα αντίστοιχα υλικά που περιγράφονται σε αυτή και στις ποσότητες που δικαιούται με βάση τον ΕΚΠΥ.

Γνωμάτευση

Η Γνωμάτευση για το σύνολο των κατηγοριών είναι ηλεκτρονική, πρέπει να είναι συμπληρωμένη (στο σύνολο των πεδίων της), από τους αντίστοιχους κατά περίπτωση ιατρούς, ανάλογα με τη παροχή και ακολουθώντας τις σχετικές εγκυκλίους και κανονισμούς του Οργανισμού.

Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας του Δικαιούχου αποτελεί
υποχρέωση του Ιατρού που εκδίδει την γνωμάτευση και γίνεται κατά την διάρκεια έκδοσης της γνωμάτευσης ηλεκτρονικά (ή από το βιβλιάριο υγείας στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση – έκδοση χειρόγραφης γνωμάτευσης).

Ο Δικαιούχος οφείλει, στις περιπτώσεις όπου ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) το ορίζει, να λάβει υπογραφή ελεγκτή Ιατρού, προτού προβεί στην εκτέλεση της Γνωμάτευσης.

Εκτέλεση Γνωματεύσων

Ο συμβεβλημένος πάροχος εκτελεί τις Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί προς τους Δικαιούχους και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν για την κατηγορία προϊόντων/υλικών χωρίς να δύναται να αλλάξει την κατηγορία των προϊόντων/υλικών ή να εξαργυρώσει αυτές.

Κατά την Εκτέλεση της Γνωμάτευσης οφείλει να προμηθεύσει στους Δικαιούχους προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο νέο Μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ και έχουν εγκριθεί προς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ έχουν λάβει μοναδικό αριθμό barcode ανά τεμάχιο.

Στο έντυπο Εκτέλεσης καταχωρείται τόσο ο αριθμός μητρώου ΕΚΑΠΤΥ όσο και το μοναδικό barcode του προϊόντος.
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισαγωγής στο νέο μητρώο καθώς και της
απόδοσης των barcodes και λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των αιτήσεων, τόσο για σύναψη σύμβασης όσο και εισαγωγής στο νέο μητρώο, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η ομαλή μετάβαση στη νέα διαδικασία με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή των υλικών στους Δικαιούχους (Ασφαλισμένους), ο Οργανισμός ανακοινώνει τα κάτωθι:

Αποζημίωση Υλικών σε Παρόχους

Α) Έως τις 31/01/2017 θα γίνονται δεκτές Εκτελέσεις γνωματεύσεων για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών όπου τα προϊόντα πρέπει να έχουν λάβει τον παλαιότερο κωδικό μητρώου ΕΚΑΠΤΥ, όπου αυτό απαιτείται, και να έχει εγκριθεί από τις έως σήμερα αποφάσεις αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ. Στις Εκτελέσεις αυτές θα αναφέρονται οι υφιστάμενες τιμές των προϊόντων, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί με σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού ή οι μέγιστες αποδιδόμενες τιμές με βάση τον ΕΚΠΥ.

Β) Από 01/02/2017 έως τις 28/02/2017 θα γίνονται δεκτές εκτελέσεις γνωματεύσεων για το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών, χωρίς να απαιτείται να καταχωρηθεί ο μοναδικός αριθμός barcode, ενώ τα προϊόντα πρέπει να έχουν λάβει τουλάχιστον τον παλαιότερο κωδικό μητρώου ΕΚΑΠΤΥ, (όπου αυτό απαιτείται) και να πληρούν τους γενικότερους όρους αποζημίωσης που έχει θέσει ο ΕΟΠΥΥ.

Στις Εκτελέσεις αυτές θα αναφέρονται οι νέες τιμές των προϊόντων, όπου αυτές έχουν ανακοινωθεί με σχετικές αποφάσεις του Οργανισμού ή οι μέγιστες αποδιδόμενες τιμές με βάση τον ΕΚΠΥ.

Οι εισαγωγείς οφείλουν να έχουν καταχωρήσει τα προϊόντα τους στο νέο μητρώο το
συντομότερο ώστε να είναι αποζημιούμενα με τον νέο κωδικό μητρώου από 01/03/2017.

Γ) Από τις 01/03/2017 μέχρι τις 31/03/2017 ο Οργανισμός θα δέχεται Εκτελέσεις
Γνωματεύσεων μόνο με τον νέο κωδικό μητρώου. Στην περίπτωση όπου το προϊόν δεν έχει εισαχθεί στο νέο μητρώο δεν θα αποζημιώνεται.

Από 01/04/2017, τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει και το μοναδικό αριθμό barcode (άυλη ταινία γνησιότητας) από τη σχετική εφαρμογή στην πλατφόρμα, διότι το σχετικό πεδίο θα είναι υποχρεωτικό στις εκτελέσεις των γνωματεύσεων

Ο πάροχος εκτυπώνει το έντυπο Εκτέλεσης, στο οποίο υπογράφει ο Δικαιούχος ή ο παραλαβών των προϊόντων, ενώ παράλληλα εκδίδει το κατάλληλο φορολογικό παραστατικό στον Δικαιούχο για τη συμμετοχή του, όπου αυτή προβλέπεται, από την προμήθεια του προϊόντος ή/και την διαφορά της τιμής από την μέγιστη αποζημιούμενη τιμή του ΕΟΠΥΥ.

Ο Δικαιούχος δεν πληρώνει σε καμία περίπτωση το ποσό που τιμολογείται στον ΕΟΠΥΥ, εκτός από την συμμετοχή του εάν υπάρχει (ή τη διαφορά τιμής) και δεν προσέρχεται στις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού για απόδοση του ποσού.

Στις περιπτώσεις αποστολής των προϊόντων/υλικών ο πάροχος εκδίδει Δελτίο Αποστολής στα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ με παραλήπτη τον Δικαιούχο (Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Διεύθυνση Αποστολής) το οποίο το συνοδεύει με το έντυπο Εκτέλεσης (επιστρεφόμενο με την υπογραφή του παραλήπτη) καθώς και το σχετικό φορολογικό παραστατικό της συμμετοχής ή/και της διαφοράς τιμής, όπου υπάρχουν.

Τιμολόγηση ΕΟΠΥΥ

Την 1η του επόμενου μήνα, ο πάροχος πρέπει να εισέλθει στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ (e-dapy) και να επιβεβαιώσει τις εκτελέσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα. Στο σημείο αυτό, έχει τη δυνατότητα να διορθώσει εκτελέσεις ως προς τα κάτωθι:

-Επιστροφή Προϊόντων (για διάφορους λόγους)
-Μη ολοκλήρωση της εκτέλεσης (πχ μη παραλαβή, θάνατος προ της παραλαβής των
υλικών, ή άλλη αιτία)

-Άλλες διορθωτικές ενέργειες που μπορεί να έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του
μήνα.

Για τον μήνα Ιανουάριο θα πρέπει να εισαχθούν όλες οι εκτελέσεις που έγιναν
χειρόγραφα στο σύστημα, (τις αμέσως επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμο το σύστημα
καταχώρησης) ώστε να γίνει και η σχετική τιμολόγηση.

Στη συνέχεια και αφού ολοκληρώσει την πιθανή επεξεργασία, πατώντας υποβολή,
ολοκληρώνει το σύνολο των εκτελέσεων και το σύστημα τον ενημερώνει για το σύνολο των προϊόντων που έχουν εκτελεστεί καθώς και τη συνολική αξία τους, με σκοπό να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ. Πατώντας ολοκλήρωση, το σύστημα θα επιτρέπει στον πάροχο να εκδώσει το ειδικό έντυπο αποστολής του φακέλου με το τιμολόγιο και τα συνοδευτικά έγγραφα στις εγκαταστάσεις του ΕΟΠΥΥ (Ασπρόπυργο).

Στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα προϊόντα (τμχ, τιμή μονάδος κτλ) και το ποσό του τιμολογίου να συμφωνεί με το ποσό που έχει εκδώσει το σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Εισαγωγή στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ)

Οι συμβεβλημένοι πάροχοι πρέπει να πραγματοποιήσουν Εγγραφή Χρήστη, στην εφαρμογή στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr > Εφαρμογές > eΔΑΠΥ > Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων) και να προσέλθουν με την ταυτότητα τους ή σχετική εξουσιοδότηση, σε Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο, τον οποίο στη συνέχεια θα ενεργοποιήσουν στη εφαρμογή (Ενεργοποίηση Χρήστη), προκειμένου να δύνανται να συνδεθούν και να υποβάλουν εκτελέσεις Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ, μέσω της νέας εφαρμογής eΔΑΠΥ Παροχών ΕΚΠΥ.

Στο εξής, τα Φαρμακεία και όσοι πάροχοι Υλικών συμβληθούν και είχαν λάβει κλειδάριθμο στο παρελθόν, θα συνεχίσουν με τους ίδιους κωδικούς στη νέα εφαρμογή.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button