ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

ΕΟΠΥΥ: Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μεταφορά φαρμάκων στο σπίτι των ασθενών!

Μετά τις εικόνες ντροπής με τους καρκινοπαθείς να βρίσκονται επί ώρες έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για να λάβουν τα φάρμακά τους ο Oργανισμός προχώρησε σε διαγωνισμό για τη μεταφορά φαρμάκων στο σπίτι των ασθενών! Διαβάστε ΕΔΩ τι είχε προηγηθεί «ΕΟΠΥΥ: Ξεκινά η μεταφορά φαρμάκων με courier μετά τις ντροπιαστικές ουρές στα φαρμακεία! Ποιος θα πληρώνει τα έξοδα»

Να σημειωθεί εδώ ότι η σχετική δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται στα 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%  ενώ η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στις 24/7/2019 και η διενέργεια του διαγωνισμού μία ημέρα μετά.

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το υπό προκήρυξη αντικείμενο.

β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει αυτό εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

Τεχνικές προδιαγραφές – Ειδικοί όροι διαγωνισμού/περιγραφή έργου

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δεμάτων με φάρμακα από :

1. Tο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη
2. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ευόσμου (ν. Θεσσαλονίκης)
3. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων
4. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πάτρας
5. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Βόλου
6. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Λαμίας
7. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αλεξανδρούπολης
8. Το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου
9. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Τρίπολης προς δημόσιες υπηρεσίες που θα υποδεικνύουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ που αναφέρονται στους πίνακες παρακάτω και αντίστροφα .

Η παράδοση των δεμάτων θα γίνεται από τα παραπάνω Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ από Δευτέρα έως Πέμπτη από 13:00-14:00 και από 17:00-18:00. Για αντικειμενικούς λόγους που οφείλονται σε τρίτους (ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές εταιρείες) και σχετίζονται με ιδιαίτερες συνθήκες διαβίβασης, προκειμένου να διασφαλίζεται η εντός 24ώρου παράδοση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, δύναται, κατόπιν προσυννενόησης, να συμφωνούν, να παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, σε διαφορετικές από τις ανωτέρω ώρες.

Ο αριθμός των δεμάτων με μέσο όρο 7 κιλών σε πεντάμηνη βάση, με πιθανότητα αυξομείωσης κατά +20 % είναι περίπου:

1. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ρέντη 5400
2. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ευόσμου (ν. Θεσσαλονίκης) 1040
3. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ιωαννίνων 200
4. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Πάτρας 160
5. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Λαρίσης 250
6. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Λαμίας 330
7. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αλεξανδρούπολης 125
8. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Ηρακλείου 620
9. Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Τρίπολης 20

Εκτιμώμενος συνολικός αριθμός δεμάτων πενταμήνου: 8145

Αυστηρές Ποινές

Σε περίπτωση που τα φάρμακα δεν παραδοθούν στο καθορισμένο χρονικό διάστημα με υπαιτιότητα της Εταιρείας, τότε η ποινική ρήτρα θα ανέρχεται σε ποσοστό 20 % επί της αξίας των φαρμάκων για κάθε 24ωρο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αποκλεισμός λόγω καιρικών συνθηκών) δεν είναι δυνατή η τήρηση του 24ώρου παράδοσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει εντός του ιδίου 24ώρου, τα φάρμακα στο Φαρμακείο προέλευσης.

Η αποστολή θα γίνεται στις αναφερόμενες στους παρακάτω πίνακες – Τόπους παράδοσης των φαρμάκων με τα ονόματα των Υπευθύνων παραλαβής όπου έχουν ορισθεί. Η συσκευασία θα γίνεται με ευθύνη των Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ ακόμη και για τα φάρμακα ψυγείου.

Τα περισσότερα φάρμακα που αποστέλλονται είναι σε ενέσιμη μορφή οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο χειρισμό των δεμάτων λόγω ευθραυστότητας. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας κάποιου κιβωτίου ή καταστροφής του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας υπαιτιότητας της εταιρείας, ως ποινική ρήτρα ορίζεται η αποζημίωση στο 100% της αξίας των φαρμάκων.

Εάν η ανωτέρω καταστροφή ή απώλεια ή αλλοίωση του περιεχομένου λόγω ακατάλληλης θερμοκρασίας, προκύπτει από την μη παράδοση των φαρμάκων εντός 24ώρου, η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 20% (δηλαδή η απόδοση 100 % της αξίας των περιεχομένων φαρμάκων συν 20%) για κάθε 24ωρο καθυστέρησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΟΠΥΥ: Τι απαντά για τις ουρές στα φαρμακεία

Δείτε σε ποια φάρμακα μειώνεται η συμμετοχή των ασφαλισμένων! Όλη η απόφαση

Σχετικά Άρθρα

Back to top button