ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

ΕΟΠΥΥ: Τι θα καλύπτει στους νεφροπαθείς με τον νέο κανονισμό παροχών;

Για τους πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια δικαιούχους, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει θεραπείες υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (συνεδρίες αιμοκάθαρσης κλασσικής και παραλλαγές της, αιμοδιήθησης και αιμοδιαδιήθησης) καθώς και την συσκευή και τα αναγκαία υλικά, πάγιο εξοπλισμό και αναλώσιμα για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση.

Στα υλικά περιλαμβάνονται : στατώ ορού, ατομική ζυγαριά, ηλεκτρική θερμοφόρα, πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο, τραπεζάκι, λαβίδα Kocher,

2. Οι συνεδρίες υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, διενεργούνται σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού δημόσιων νοσοκομείων και συμβεβλημένων με τον Οργανισμό ιδιωτικών κλινικών και Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

3. Η παραπομπή για συνεδρίες υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας, γίνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον θεράποντα ιατρό, σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. Η γνωμάτευση μπορεί να εκδοθεί εκ νέου μόνο σε περίπτωση αλλαγής του είδους ή της εβδομαδιαίας συχνότητας των απαιτούμενων συνεδριών.

4. Για την παροχή της συσκευής και των υλικών περιτοναϊκής κάθαρσης απαιτείται από τον θεράποντα ιατρό ηλεκτρονική γνωμάτευση τριμηνιαίας διάρκειας και ισχύος εκτέλεσης της συνταγής ενός μηνός . Το ύψος της αποζημίωσης της συσκευής και των υλικών ορίζεται από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ .

5. Οι δικαιούχοι δεν καταβάλλουν συμμετοχή για τις θεραπείες υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.

6. Σε ασθενείς δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης και νοσηλεύονται για πρώτη φορά με διάγνωση «νεφρική ανεπάρκεια», ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει με το αντίστοιχο Κ.Ε.Ν. που αφορά στη νεφρική ανεπάρκεια. Οι συνεδρίες της αιμοκάθαρσης που θα απαιτηθούν συμπεριλαμβάνονται στο Κ.Ε.Ν.

 

 

 

 

 

 

7. Σε ασθενείς νεφροπαθείς – αιμοκαθαιρόμενους, οι οποίοι νοσηλεύονται για άλλους ιατρικούς λόγους που αφορούν την πάθησή τους, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει το ημερήσιο νοσήλιο συν τα εξαιρούμενα. Στα εξαιρούμενα λογίζεται και η αιμοκάθαρση.

8. Σε ασθενείς νεφροπαθείς, χρονίως αιμοκαθαιρόμενους οι οποίοι νοσηλεύονται για ιατρικούς λόγους που δεν αφορούν την πάθησή τους, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει το ποσόν του Κ.Ε.Ν. που αφορά στην διάγνωση νοσηλείας και την συνεδρία αιμοκάθαρσης επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Σε περίπτωση ανάγκης συνεδρίας αιμοκάθαρσης εκτός της δομής νοσηλείας σε νοσηλευόμενους ασθενείς που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης, αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ η μονάδα αιμοκάθαρσης εκτός του χώρου νοσηλείας, στην οποία θα μεταφερθεί ο ασθενής.

10. Για εξωτερικούς ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, η συνεδρία της αιμοκάθαρσης θα αποζημιώνεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

11. Χορηγείται πρότυπο φορητό σύστημα για την ασφαλή εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης σε ασθενείς τελικού σταδίου Χρόνιας Νεφρικής Νόσου που υποβάλλονται στην προαναφερόμενη μέθοδο, οι οποίοι έχουν ενεργή κοινωνική ζωή, μετά από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, η οποία θα αιτιολογεί πλήρως την χορήγησή του και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. Η αποζημίωση θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση Δ.Σ.

12. Σε ασθενείς χωρίς ιστορικό χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας που νοσηλεύονται και για τους οποίους, στην διάρκεια της νοσηλείας τους, θα χρειαστεί εκτάκτως αιμοκάθαρση ως μέρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης της παθολογικής τους κατάστασης, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει ως εξαιρούμενες του ΚΕΝ , μέχρι πέντε (5) συνεδρίες. Για την αποζημίωση των συνεδριών αυτών απαιτείται γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μόνο 465 οικογενειακοί γιατροί στον ΕΟΠΥΥ για όλη τη χώρα! Πρεμιέρα με αγκάθια

Ξεκινά το νέο σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό σε ειδικό γιατρό! Πως θα βρίσκουν γιατρό οι ασφαλισμένοι

Σχετικά Άρθρα

Back to top button