Πολιτική Υγείας

Επαναξιολόγηση των υπηρεσιών και στήριξη του προγράμματος μεταμοσχεύσεων στις προτεραιότητες του ΩΚΚ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, υπάρχουν δραστηριότητες του Ωνασείου που είναι αποκλειστικές ή σχεδόν αποκλειστικές για όλη την επικράτεια, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το πρόγραμμα Μεταμοσχεύσεων καρδιάς – πνευμόνων, καθώς και η δραστηριότητα της Παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής.
Σ’ ότι αφορά το πρόγραμμα Μεταμοσχεύσεων, η συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την περαιτέρω ανάπτυξη και διαρκή βελτίωσηενός προγράμματος, το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα (προμεταμοσχευτικός έλεγχος, μετεγχειρητική παρακολούθηση, αντιμετώπιση συμβαμάτων και επιπλοκών, καμπύλη επιβίωσης Kaplan – Meier), αξιολογείται επιτυχές και χαίρει της εκτιμήσεως της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.
Από την έναρξη του προγράμματος το 1995, μέχρι σήμερα, έχουν επιτελεστεί 125 μεταμοσχεύσεις καρδιάς, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός έφερε συσκευές υποστήριξης της κυκλοφορίας (VAD), που σημαίνει ασθενείς με επιβαρυμένη γενική κατάσταση. Τα αποτελέσματα θεωρούνται απολύτως ικανοποιητικά σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, δηλαδή με χαμηλή περιεγχειρητική θνητότητα 8,8% και μακροχρόνια επιβίωση(5ετια 84% και 10ετια 79,2%).
Ο μέσος χρόνος αναμονής για μεταμόσχευση καρδιάς, σε ασθενείς που φέρουν συστήματα υποστήριξης της καρδιάς (VAD)στο ΩΚΚ είναι δύο (2) έτη, ενώ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 250 ημέρες, γιατί δυστυχώςη χώρα μας είναι η τελευταία στην κατάταξηπροσφοράς μοσχευμάτων (λιγότερο από 6 δότες ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους) ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αξιοποίηση των προσφερθέντων μοσχευμάτων στο ΩΚΚ έγινε έως τώρα σε υψηλό ποσοστό, άνω του 50%, ενώ ο διεθνής μέσος όρος είναι 32 – 38%, γεγονός που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται και οριακοί δότες προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών για ένταξη στην λίστα είναι τα θεσπισθέντα πρόσφατα κριτήρια του International Society for Heart and LungTransplantation(ISHLT) [Διεθνής Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς – Πνευμόνων],γνωρίζοντας ότι η Διεθνής πρακτική είναι η επιλογή και οριακών δοτών λόγω μεγάλης δυσαναλογίας ανάμεσα στην προσφορά και τις ανάγκες.
Παρά τις απώλειες που παρατηρούνται με την πάροδο του χρόνου, σε όλα τα διεθνή Μεταμοσχευτικά Προγράμματα, λόγω κυρίωςκλινικών συμβάντων ή επιπλοκών, το ΩΚΚ,με το υψηλού επιπέδου και εμπειρίας επιστημονικό προσωπικό του και τον άρτιο εξοπλισμό του, είναι ένα επιτυχημένο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, προσφέρει αθόρυβα κα με συνέπεια σημαντικές ιατρικές υπηρεσίες στην κοινωνία και έχει κατακτήσει την εκτίμησή της, αλλά και τη διεθνή αξιοπιστία και αναγνώριση

Σχετικά Άρθρα

Back to top button