Νομικά Υγείας

Η αιτιώδης συνάφεια ως νομικό όπλο του ιατρού

Του δικηγόρου Τζώρτζη Ρούσσου

Για τους γιατρούς το λάθος σε μία επέμβαση μπορεί να φέρει προβλήματα νομικής φύσης και κυρίαρχα να εγείρει αξιώσεις για αποζημίωση! Πολλές φορές κάνουμε λόγο για βαριά ή ελαφριά αμέλεια που οδηγεί σε ζημιά έναν ασθενή κατά τη διάρκεια επέμβασης

Ωστόσο είναι σαφές ότι από μόνη της η ζημιά ή ακόμη και η αμέλεια δεν αρκεί για να μπορέσει ένας ασθενής να εισπράξει αποζημίωση από ένα ιατρό … Για τα ελληνικά δικαστήρια απαραίτητο στοιχείο για να καταδικαστεί ένας γιατρός για ιατρικό σφάλμα είναι και η περιβόητη αιτιώδης συνάφεια…

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νομικό όπλο που κρατά στα χέρια του ο θεράπων ιατρός καθώς για να υπάρξει καταδίκη θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η ζημία στον ασθενή θα ήταν αδύνατο να επέλθει αν δεν μεσολαβούσε η αμελής συμπεριφορά του ιατρού

Για να τα πούμε νομικά «αναγκαία προϋπόθεση για τη θεμελίωση της αστικής ευθύνης του ιατρού είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της δόλιας ή αμελούς συμπεριφοράς (πράξης ή παράλειψης) αυτού και της επελθούσας ζημίας !

Τι νομικό δεσμό δημιουργεί

Η αιτιώδης συνάφεια (πολλές φορές θα το βρείτε σε κείμενο με τη φράση « αιτιώδης σύνδεσμος») χρησιμεύει στο να συνδέει την πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) µε ένα αποτέλεσμα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο αιτιώδης σύνδεσμος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στα αδικήματα που συνδέονται με το αποτέλεσμα (όπως είναι αυτό της σωματικής βλάβης ή θανάτου από αμέλεια).

Βασικό στοιχείο η υπαιτιότητα

Πάντως από μόνη της η ύπαρξη της αιτιώδους συνάφειας δεν αρκεί… Δεν σηµαίνει ότι καταλογίζεται στον ιατρό το αδίκημα όταν διαπιστωθεί ο αιτιώδης σύνδεσµος μεταξύ σφάλματος (πράξης ή παράλειψης) και αποτελέσματος (ζημιά στη σωματική ακεραιότητα ή απώλεια ζωής.

Απαραιτήτως θα πρέπει να αποδειχθεί και η υπαιτιότητά του. Ουσιαστικά η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας είναι το πρώτο βήμα ώστε αν υφίσταται να προχωρήσουμε προκειμένου να διαπιστωθεί και η υπαιτιότητα, ώστε να επέλθει η τιμωρία.

Στα νομικά λοιπόν χρησιμοποιείται ως πρακτικός κανόνας η εξής σκέψη: Αιτιώδης συνάφεια υφίσταται όταν δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι επέρχεται το ζημιογόνο αποτέλεσμα (ιατρικό σφάλμα) χωρίς την πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) του ιατρού.

Η παράλειψη που συνιστά πράξη

Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε το εξής πολλές φορές στα ιατρικά λάθη η σωματική βλάβη ή ο θάνατος προέκυψε από παράλειψη κάποιας ενέργειας και όχι από κάποια πράξη… Στο νομικό κόσμο η παράλειψη συνιστά πράξη… Ωστόσο η αιτιώδης συνάφεια στα αδικήματα παράλειψης παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα.

Η διαπίστωση της αιτιώδους συναφείας µεταξύ παράλειψης και αποτελέσµατος υπάρχει όταν µπορούµε να φανταστούµε ότι αν γινόταν η επιβεβληµένη ενέργεια που δεν έγινε, τότε µε πιθανότητα που φτάνει στα όρια της βεβαιότητας το συγκεκριµένο αποτέλεσµα δεν θα επερχόταν. Αλλιώς ιατρός θα τιμωρηθεί µόνο για απόπειρα, στα δια παραλείψεως τελούµενα αδικήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πως ευθύνεται ο χειρουργός για τη μη παρακολούθηση του ασθενή

Ιατρική αμέλεια: Μια αόριστη νομική έννοια δένει χειροπόδαρα τους νοσοκομειακούς γιατρούς

Ιατρικό απόρρητο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Σχετικά Άρθρα

Back to top button