Κορονοϊός και Αθλητισμός

Η απρόοπτη μεταβολή συνθηκών και τα Γυμναστήρια

Το τι μέλλει γεννέσθαι όταν και όποτε αρθούν οι υγειονομικοί περιορισμοί απασχολούν όλους σχεδόν τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν να ανταποκριθούν σε έξοδα (αλλά και το σύνολο των επιχειρηματιών της χώρας). Το ζήτημα είναι ότι η πραγματική οικονομία στην πραγματικότητα έχει μηδενίσει και οι συνέπειες πέρα από ανυπολόγιστες είναι και άδηλες αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι έρχεται μία οικονομική κρίση η οποία θα είναι μεγαλύτερη ακόμη και από την κρίση που έφεραν τα capital controls του 2015.

Το ενοίκιο είναι το μεγαλύτερο αγκάθι

Είναι σαφές ότι το μεγάλο και ανελαστικό έξοδο ενός αθλητικού συλλόγου δεν είναι άλλο από το ενοίκιο για το προπονητήριο… Δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που δεν ορρωδούν προ ουδενός και σου λένε «ή με πληρώνεις ή σήκω φύγε» αγνοώντας τι έχει συμβεί. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι υφιστάμενες δυνατότητες που μας δίνει το νομικό οπλοστάσιο συμπυκνώνεται σε δύο άρθρα του Αστικού Κώδικα:

(α) Η διάταξη του άρθρου 288 Α.Κ., κατά την οποία “ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη”. Αυτή η διάταξη παρέχει τη δυνατότητα, όταν, λόγω συνδρομής ειδικών συνθηκών, η εμμονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα που επιβάλλονται στις συναλλαγές να την επεκτείνει ή να την περιορίσει, με βάση αντικειμενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις που κρατούν στις συναλλαγές, στο επίπεδο εκείνο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης. Αυτή είναι η άποψη των δικαστών στο ανώτατο επίπεδο που αφορά στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (Ολ.ΑΠ 9/1997).

Ωστόσο αυτή η διάταξη σε συνδυασμό με την Κώδικα Εμπορικών Μισθώσεων μας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσουμε μείωση του ενοικίου. Ουδείς γνωρίζει αν αυτή φτάνει μέχρι την αναστολή καταβολής του ενοικίου υπό το κράτος ενός τόσο σοβαρού γεγονότος όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Σε κάθε περίπτωση είναι μία εκδοχή που μπορεί κάποιος να τη διεκδικήσει στα δικαστήρια.

(β) Η διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ, κατά την οποία «Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν υστέρα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη.

Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης, επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν απ’ αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό».

Η επίκληση αυτής της διάταξης όπως εύκολα γίνεται κατανοητό μπορεί να επιφέρει τη λύση της μίσθωσης κάτι που θα είναι εξαιρετικά επαχθές για τον αθλητικό σύλλογο. Ωστόσο επειδή είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι αν ζητηθεί η αναστολή καταβολής του ενοικίου για εύλογο χρονικό διάστημα, υπό το βάρος της πανδημίας του COVID-19 υπάρχει περίπτωση ο δικαστής να κάνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα. Ας μη ξεχνάμε δε και τον κοινωνικό σκοπό που επιτελεί η άθληση.

Συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις η περίπτωση

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για να ισχύσει το άρθρο 388 είναι:
i. Μεταβολή των περιστατικών, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης
ii. Η μεταβολή μπορεί να είναι μεταγενέστερη της κατάρτισης της σύμβασης και να οφείλεται σε λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν
iii. Aπό τη μεταβολή αυτή, η παροχή του οφειλέτη ενόψει και της αντιπαροχής να καθίσταται υπέρμετρα επαχθής.

Ποια έχουν κριθεί ως έκτακτα γεγονότα

Έκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά, κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου, είναι αυτά που επέρχονται από ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.λπ. Στην περίπτωση της πανδημίας του COVID-19 είναι σαφές ότι ουδείς θα μπορούσε να το προβλέψει, όπως ουδείς θα μπορούσε να προβλέψει και το πρόβλημα που θα επέφερε στην παγκόσμια οικονομία και όχι μόνο στην ελληνική η επιβολή τέτιου μεγέθους υγειονομικών περιορισμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοροναϊός: Έρχεται επίταξη φαρμάκων και μέσων προστασίας! Τι προβλέπει η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button