ΆρθραΡεπορτάζ υγείας

Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κατά ΕΟΠΥΥ: Τέλος οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις στους ασφαλισμένους

Όπως επισημαίνουν στο εξώδικό «οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό ιατροί, εργαστήρια, κέντρα κλπ. αδυνατούν δικαιολογημένα να εξυπηρετούν, εφεξής και μέχρι ότου η κατάσταση αυτή ανωτέρας βίας αρθεί, ασφαλισμένους του Οργανισμού σας, διότι αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, του κλεισίματος των εργαστηρίων και ιατρείων τους και της απόλυσης του προσωπικού τους, αφού έχουν εξαναγκαστεί να λειτουργούν σε συνθήκες κάτω του κόστους και αδυνατούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες λειτουργίες και πληρωμής των εργαζομένων».

Για το λόγο αυτό οι συμβεβλημένοι ιατροί μέλη του Συλλόγου μας, εργαστήρια, κέντρα κλπ. θα εξακολουθήσουν να δέχονται τους ασφαλισμένους του Οργανισμού σας στα ιατρεία τους, εισπράττοντας όμως από τους ίδιους τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές και χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εισπράττουν οι ασφαλισμένοι ακολούθως τα ποσά από τις κατά τόπους Υπηρεσίες σας, προκειμένου να προσπαθήσουν να αποφύγουν το κλείσιμο των ιατρείων και εργαστηρίων τους και την απόλυση του προσωπικού τους.

Αναλυτικότερα στο εξώδικο υπενθυμίζουν ότι «έχουν ήδη προβεί σε δικαστικές ενέργειες εναντίον του για την παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία της αυτόματης επιστροφής («claw-back») και επιστροφής («rebate») επί των αμοιβών των παρόχων υγείας / ιατρών – μελών του Συλλόγου μας».

Στο ίδιο εξώδικο οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό πάροχοι υπηρεσιών υγείας ιατροί / μέλη του ΙΣΑ, εργαστήρια, κέντρα κλπ επισημαίνουν ότι αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας λόγω της απαίτησης των προμηθευτών για πληρωμή «τοις μετρητοίς» και της ουσιαστικής στάσης πληρωμών και των παράνομων και αντισυνταγματικών διαδικασιών από πλευράς Οργανισμού σας, ενώ δεν έχετε καν εξαγγείλει χρονοδιάγραμμα πληρωμών και, ως εκ τούτου, δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ΕΟΠΥΥ.

Οι λόγοι που επικαλούνται είναι:

Έλλειψη ρευστότητας στην προμήθεια ευρέος φάσματος αναλωσίμων υλικών (σύριγγες, σωληνάρια αιμοληψίας, στριπς, φωτογραφικά φιλμ ακτινολογικών μηχανημάτων, κλπ) και στην συντήρηση του εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιατρείων, εργαστηρίων κλπ..

Εκτόξευση του κόστους αγοράς υλικών σε έλλειψη.
Σημειώματα του Οργανισμού σας με υψηλές παρακρατήσεις αυτόματης επιστροφής και επιστροφής (clawback, rebate) και πλαφόν, με αποτέλεσμα να αποβαίνει ασυμβίβαστη με όρους ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ζημιογόνα η εκτέλεση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων.
Αβεβαιότητα στις πληρωμές, δεδομένου ότι ο Οργανισμός σας έχει ελάχιστο ρευστό στο ταμείο του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εγγύηση αποπληρωμής των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button