Νομικά Υγείας

Ιατρικό απόρρητο: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς

Του δικηγόρου Τζώρτζη Ρούσσου

Η ιδιωτικότητα κάνει περισσότερο επίκαιρο από ποτέ το ιατρικό απόρρητο
Ζούμε σε μία εποχή που πολλοί ορέγονται να εισχωρήσουν στην ιδιωτικότητα μας… Όταν όμως τα μυστικά μας άπτονται της υγείας μας και αυτοί που το ορέγονται προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδος από αυτά, τότε η κατάσταση ξεφεύγει…

Μάλιστα το θέμα είναι τόσο σοβαρό που έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR), όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα! Βέβαια καθίσταται προφανές ότι στην κορυφή των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων βρίσκονται τα θέματα που άπτονται της υγείας ενός προσώπου.

Αφορά το σύνολο των υγειονομικών

Ας αφήσουμε όμως τη γενικολογία και ας εισέλθουμε στο επίκεντρο αυτού του άρθρου που αφορά στο καθήκον εχεμύθειας που οφείλει ο ιατρός και όχι μόνο… Είναι σαφές ότι γνώση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών για την υγεία ενός ανθρώπου λαμβάνεται και από άλλους επαγγελματίες του χώρου της υγείας όπως οι φαρμακοποιοί και οι νοσηλευτές… Άρα καθίσταται προφανές ότι τα ιατρικό απόρρητο καταλαμβάνει τα σύνολο των υγειονομικών επαγγελμάτων που έρχονται σε επαφή με τις προβλήματα υγείας που μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος.

Τι είναι όμως ιατρικό απόρρητο;

Καταρχάς θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε την έννοια της ιδιωτικότητας. Πρόκειται για τα δικαίωμα ενός ανθρώπου να επιδιώκει την προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής του ζωής. Όταν λοιπόν αναφερόμαστε στην Υγεία τότε αποκτά βαρύνουσα σημασία αυτό το δικαίωμα. Η παραβίαση του δε από τους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, έχει σύμφωνα με τη νομοθεσία, τεράστιες επιπτώσεις αστικής και ποινικής φύσεως.

Παρότι δεν υφίσταται σχετικός νομικός ορισμός μπορούμε να πούμε ότι ιατρικό απόρρητο είναι η υποχρέωση οποιουδήποτε υγειονομικού παράγοντα (γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί) να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε οτιδήποτε πληροφορήθηκε κατά τη ενάσκηση του λειτουργήματος του και άπτεται της υγείας ενός ασθενούς.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ιατρικό απόρρητο εκτείνεται και σε ότι πληροφορήθηκε κατά την ενάσκηση του λειτουργήματος ο επαγγελματίας της Υγείας και αφορά στην ιδιωτικότητα του προσώπου.
Ουσιαστικά μιλάμε για κάθε πληροφορία που ο ασθενής εκμυστηρεύτηκε στον θεράποντα και την οποία επιθυμεί να είναι γνωστοποιημένη μόνο σε ένα περιορισμένο κύκλο προσώπων που ο ίδιος ο ασθενής επιλέγει.

Άρα τα ιατρικό απόρρητο καταλαμβάνει:

-καθετί που ένας ασθενής εμπιστεύτηκε στον υγειονομικό παράγοντα

-καθετί ο επαγγελματίας του χώρου της υγείας πληροφορήθηκε, συνήγαγε, υπέθεσε ή αντιλήφθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του

– κάθε άλλη πληροφορία που ο ασθενής επιθυμεί να θεωρηθεί απόρρητο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμη και αν υπάρχει σχετική φημολογία αλλά ο ασθενής δεν θέλει να επιβεβαιωθεί τότε αυτό εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.

-Το ιατρικό απόρρητο καταλαμβάνει ακόμη και την είσοδο σε ιατρείο κλινική νοσοκομείο ή οποιουδήποτε είδους νοσηλευτική μονάδα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button