ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Ιδού το νέο ωράριο των φαρμακείων! Τι προβλέπει εγκύκλιος του υπ. υγείας!

Με εγκύκλιο που εξέδωσε, προβλέπεται ότι τα φαρμακεία θα πρέπει να πραγματοποιούν δύο διημερεύσεις και δύο διανυκτερεύσεις μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις των περιφερειαρχών για το ωράριο.

Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την διαμόρφωση του ελάχιστου υποχρεωτικού ωραρίου είναι η έκδοση απόφασης του Περιφερειάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η απόφαση αυτή μπορεί να διαφοροποιεί το ωράριο ανά χρονικές περιόδους (μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ωράριο ανά εξάμηνο κλπ.) καθώς και ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού (ακόμη και για περιοχές μικρότερες από δήμους), εφόσον εκ του νόμου καταλείπεται η διακριτική ευχέρεια στην Διοίκηση ως προς αυτόν τον καθορισμό.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις πληροφορίες: Αλλάζει το ωράριο των φαρμακείων! Τι συμφωνήθηκε με την τρόικα

Επιπλέον επιτρέπεται να καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, αλλά χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων.

Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι πάλι με απόφαση του περιφερειάρχη, καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Πότε θα εκδοθεί η απόφαση του Περιφερειάρχη

Στην ίδια εγκύκλιο καθίσταται σαφές ότι η  έκδοση της Απόφασης του Περιφερειάρχη πρέπει να ληφθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι αργότερα από τις 31-5-2018.

Πάντως μέχρι τότε, είναι ευνόητο ότι εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του ωραρίου και των περισσότερες από 40 ώρες, αλλά χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Διημερεύσεις- Διανυκτερεύσεις

Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, εκδίδεται η προβλεπόμενη στην παρ.2 της ως άνω διάταξης Απόφαση του Περιφερειάρχη περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων,πάλι με την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή δήμο.

Δείτε ΕΔΩ: Όλες οι αλλαγές στο ωράριο των φαρμακείων του πολυνομοσχεδίου! Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση

Η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.1, δηλ. ο καθορισμός υποχρεωτικού ωραρίου, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.2, δηλ. για τον καθορισμό των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, η οποία με την σειρά αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή των δηλώσεωντων φαρμακείων που θα δηλώσουν διευρυμένο ωράριο σύμφωνα με την παρ.3 της ίδιας διάταξης. Η έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει να λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι αργότερα από τις 31-5-2018.

Στο μεταξύ έως την έκδοση και δημοσίευση των προαναφερόμενων αποφάσεων του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, οι οποίες συνιστούν κανονιστικές πράξεις, είναι ευνόητο ότι εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του ωραρίου και των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων που προϋπήρχε.

Επιπλέον κάθε Περιφέρεια αμέσως μετά,  θα καθορίσει το χρονικό σημείο της έναρξης του διμήνου από το οποίο θα ισχύουν οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου καθώς και το χρονικό σημείο της λήξης της πρώτης προθεσμίας για την υποβολή των οικείων δηλώσεων. Οι απαλλαγές περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων εξακολουθούν να ισχύουν.

Σε ειδικές περιπτώσεις το ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων  δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία, άρθρο μόνο του π.δ. 479/1981, που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακεία.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button