Κορονοϊός και Αθλητισμός

Ισχύει μείωση ενοικίου 40% και στα σπίτια των προπονητών

Η μείωση του ενοικίου 40% δεν ισχύει με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου μόνο για τα προπονητήρια, τα γυμναστήρια και τις σχολές πολεμικών τεχνών, αλλά ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων σ’ αυτά.

Έτσι κάποιος προπονητής ή άλλος εργαζόμενος σε αθλητικό σωματείο το οποίο έχει αναστείλει τη λειτουργία του μπορεί άμεσα να καταβάλει για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο το 60% του ενοικίου που πληρώνει.

Αναλυτικότερα το άρθρο 2παρ2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης-3-2020 αναγράφει επί λέξει:

2. Η παρ. 1 (σ.σ. αναφέρεται στη μείωση του ενοικίου κατά 40%) ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button