Ειδήσεις ΥγείαςΠαιδί

Κινδυνεύει το παιδί μου από συγγενή καρδιοπάθεια;

Ο όρος «συγγενής καρδιοπάθεια» υποδηλώνει ένα εκ γενετής ανατομικό και λειτουργικό πρόβλημα της καρδιάς ή των μεγάλων αγγείων οφειλόμενο σε μη φυσιολογική ανάπτυξή τους κατά την εμβρυϊκή ζωή (συγγενές = εκ γενετής).

Συγγενείς καρδιοπάθειες εμφανίζονται σε περίπου 8-10 παιδιά ανά 1000 γεννήσεις και συνήθως αποτελούν ένα τυχαίο γεγονός όπου ουδεμία ευθύνη φέρεται από τους γονείς ή το οικογενειακό περιβάλλον, καθώς η κληρονομικότητα έχει μικρή μόνο σχέση.

Στην πλειονότητά τους οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι αντιμετωπίσιμες ασθένειες λόγω της προόδου της καρδιοχειρουργικής, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην καρδιολογία των παθήσεων αυτών.

Τουλάχιστον το 80% των παιδιών αυτών (με σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση) θα μπορεί να εργασθεί, να δημιουργήσει οικογένεια και να ενταχθεί πλήρως στο κοινωνικό σύνολο.
Ένα σημαντικό ποσοστό αυτών, είναι ήπιας μορφής και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα συμπτώματα για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση, ενώ άλλοτε τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα που το νεογέννητο νοσεί αμέσως μετά την γέννηση του.

Η κινητική εξέλιξη ενός παιδιού με συγγενή καρδιοπάθεια αλλά και η αναπνευστική του λειτουργία μπορεί να μην είναι αντίστοιχη με αυτή των υγιών παιδιών επηρεάζοντας σοβαρά την καθημερινότητά του και την ποιότητα της ζωής του.

Τα παιδιά αυτά χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα μέσω της φυσικοθεραπείας. Εάν είμαστε ευαισθητοποιημένοι, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε την πιθανή ύπαρξη προβλήματος σε πρώιμο στάδιο και να απευθυνθούμε στον κατάλληλο φυσικοθεραπευτή ο οποίος θα βοηθήσει το παιδί να βελτιώσει την κινητικότητα και την αντοχή του, διευκολύνοντάς το να ανταπεξέλθει όσο το δυνατό καλύτερα στις καθημερινές του ανάγκες.

Το Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας -Αποκατάστασης (Τ.Κ.Α.Φ.Α) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) τονίζει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αναζήτησης της κατάλληλης θεραπείας – αποκατάστασης για την καλύτερη πρόγνωση των ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button