Νομικά Υγείας

Λειτουργία Ιατρείων: Η περίπτωση της συστέγασης ιατρών με κοινή ή ξεχωριστές άδειες

Γράφει ο Τζώρτζης Ρούσσος, Δικηγόρος, TRLawfirm

Δεν μπορούν στις περιπτώσεις κοινής άδειας οι ιατροί να υποδέχονται τις ίδιες ώρες τους ασθενείς τους… Μπορεί λοιπόν να έχει πάρει (ειδικά στην επαρχία) διαστάσεις καθολικές η συστέγαση ιατρών αλλά ωστόσο ο νόμος είναι σαφής…

Για να υπάρξει κοινή λειτουργία, θα πρέπει να υφίστανται καθορισμένοι διαφορετικοί χρόνοι υποδοχής των ασθενών. Ετσι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς να συστεγάζονται και να χρησιμοποιούν το ίδιο ιατρείο αλλά και το ίδιο εξοπλισμό αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται ταυτοχρόνως…

Απαιτείται ειδική άδεια

Με βάση λοιπόν τη σχετική κείμενη νομοθεσία είναι δυνατή η χορήγηση μίας κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας ή δύο ή περισσότερους οδοντιάτρους στην περίπτωση που χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών.

Τούτο διασφαλίζεται από την Πολιτεία καθώς για να λάβουν κοινή άδεια (είτε ιατρική είτε οδοντιατρική) θα πρέπει να υποβάλλουν συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο θεωρημένο από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, το οποίο περιέχει τους όρους συνεργασίας τους και ειδικά τους οικονομικούς όρους.

Από πού ελέγχονται

Η πολιτεία έχει αποδώσει το ρόλο του ελέγχου στους κατά τόπους ιατρικούς ή οδοντιατρικούς Συλλόγους και στους οποίους θα πρέπει να υποβάλλεται το σχετικό έγγραφο.

Μάλιστα υφίσταται υποχρέωση του ΔΣ του αντίστοιχου συλλόγου, να εκδίδει την απόφαση του σε 60 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης για λήψης κοινής άδειας.

Η συστέγαση με ξεχωριστές άδειες

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση της απλής συστέγασης στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, με ξεχωριστές άδειες δύο ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας. Αναλυτικότερα η νομοθεσία το επιτρέπει μόνο με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθεμένων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για την χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμφωνα με τις τεθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι άδειες λειτουργίας χορηγούνται μόνο μετά από θετική γνώμη των Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι εξετάζουν εάν τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά πρωτίστως και κυρίως οι κανόνες της ιατρικής (οδοντιατρικής) δεοντολογίας και ιδίως εάν διασφαλίζεται η υγεία του κοινού.

Τζώρτζης Ρούσσος, Δικηγόρος, TRLawfirm

Σχετικά Άρθρα

Back to top button