Κορονοϊός και Αθλητισμός

Λύθηκε η αμφιβολία, Τα αθλητικά σωματεία λαμβάνουν τα επιδόματα

Αρχική > Κορονοϊός και Αθλητισμός > Λύθηκε η αμφιβολία, Τα αθλητικά σωματεία λαμβάνουν τα επιδόματα

Αυτό που ήταν επιβεβαιωμένο εξ αρχής πιστοποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΓΓΑ… Τα αθλητικά σωματεία συμπεριλαμβάνονται στον μηχανισμό στήριξης που ισχύει για τις επιχειρήσεις… Αυτό σημαίνει ότι τα αθλητικά σωματεία λαμβάνουν τα 800 ευρώ όπως το ίδιο συμβαίνει και για τους προπονητές που απασχολούν με σύμβαση εργασίας εξαρτημένης εργασίας (με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ δηλαδή).

Το μοναδικό ζήτημα που μένει σε εκκρεμότητα (με ελάχιστη ωστόσο πρακτική σημασία) είναι αν αυτή η υπαγωγή ισχύει από τις 13 Μαρτίου ή από τις 18 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΓΑ:

“Η αθλητική οικογένεια της χώρας, με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 9311, 9312, 9313, 9319 και με τις υποκατηγορίες τους (εξαψήφιων και οκταψήφιων), συμπεριλήφθηκε στον «Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α.1053/2020, ΦΕΚ 949/Β/21-3-2020)».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 9312 που αφορά στα αθλητικά σωματεία οικονομικου και όχι κερδοσκοπικού σκοπού είχε ενταχθεί από την πρώτη κυβερνητική απόφαση στις 13 Μαρτίου και δεν υπήρχε καμία αμφιβολία στις τάξεις των λογιστών και των δικηγόρων ότι έχουν ενταχθεί και αυτά στον μηχανισμό στήριξης.

Οι αμφιβολίες γεννήθηκαν μετά την επιστολή του υφυπουργού Αθλητισμού Λ. Αυγενάκη μέσω της οποίας ζητούσε να ενταχθούν και τα αθλητικά σωματεία (παρόλο που αυτά είχαν ενταχθεί).

Τα Μέτρα Στήριξης πέραν των 800 ευρώ σε σωματεία και προπονητές περιλαμβάνουν επίσης τα εξής:

-Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 ή που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

-Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

-Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.Επισημαίνεται ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. – κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους”.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button