Επιχειρηματικά Νέα

Με τη …βούλα πιστοποίησης το Ιασώ Θεσσαλίας!

Το σύνολο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και κατά HACCP που αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων, που το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ανέπτυξε και εφαρμόζει, κατόπιν επιθεώρησης από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική της TUV Nord της Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης στο σύνολο της Κλινικής και στην εστίαση, επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας του Ομίλου ΙΑΣΩ και η Κλινική ΙΑΣΩ προχώρησε σε αντίστοιχη Πιστοποίηση κατά το Πρότυπο ISO 9001:2008.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button