ΆρθραΡεπορτάζ υγείας

Μισά μισά τα νοσοκομεία σε Κουρουμπλή-Ξανθό! Πως μοιράστηκε η «πίτα» στους οργανισμούς

Με αρκετούς οργανισμούς στην …πλάτη του αλλά χωρίς τους καίριους ΕΟΠΥΥ και ΕΟΦ, και με τις …βαριές υποθέσεις των νοσοκομείων θα πορευτεί στην οδό Αριστοτέλους ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.
Οι αρμοδιότητες του καθορίστηκαν και εξεδόθησαν και σε ΦΕΚ και δείχνουν αν μη τι άλλο ξεκάθαρα πως έχει να σηκώσει πολύ…κουπί.

Άλλωστε αναλαμβάνει τους δύσκολους τομείς των δημοσίων νοσοκομείων όπως τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή να κρατά τελικά τα οικονομικά και την υψηλή εποπτεία.
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής είναι και αυτός που θα διατηρήσει τον έλεγχο του τομέα των φαρμάκων αλλά και του ΕΟΠΥΥ που αναμένεται να καθορίσει και την πορεία της περίθαλψης των Ελλήνων το επόμενο διάστημα.

Βέβαια ο κ.Ξανθός διατηρεί τον έλεγχο του ΠΕΔΥ και γενικότερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, του ΕΚΑΒ, του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α) και διαφόρων άλλων φορέων της ψυχικής υγείας.

Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι την πολιτική στον τομέα της Υγείας θα την καθορίζει ο Παναγιώτης Κουρουμπλής ενώ θα είναι και αυτός που θα μπορεί να διορίζει, να προσλαμβάνει, να κάνει αποσπάσεις και μετατάξεις του προσωπικού των υπηρεσιών.

Δείτε αναλυτικά παρακάτω όλες τις αρμοδιότητες του Αν.Ξανθού:

Άρθρο 1
1. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης,
β) της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας,
γ) του Τμήματος Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.
2. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης
α) της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων,
β) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας,
γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
δ) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού με τον υπουργό.
3. Της εποπτείας των εξής εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου:
α) Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β),
β) Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.Κ.Ε.Α),
γ) Οργανισμού Καταπολέμησης των Ναρκωτικών (Ο.Κ.Α.Ν.Α), του οποίου η εποπτεία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,
δ) Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών,
ε) Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.Ε.Θ.Ε.Α),
στ) των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, των οποίων η εποπτεία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,
ζ) των Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών που αφορούν την Ψυχική Υγεία.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
στ) η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσεων,
ζ) η αρμοδιότητα του διορισμού των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 η οποία ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,
γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ του άρθρου 2.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button