ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Νέα εγκύκλιος του υπ.Υγείας για το αγροτικό των γιατρών! Τι προβλέπει

Συγκεκριμένα ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός με νέα του εγκύκλιο αποσαφηνίζει ότι οι νέοι γιατροί για να κάνουν ειδικότητα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου. Μάλιστα το αγροτικό θα πρέπει να γίνεται πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.

Ειδικότερα η εγκύκλιος προβλέπει:

«Οι ιατροί, έλληνες και κοινοτικοί υπήκοοι, για να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα οφείλουν να εκπληρώσουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου, πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.

2. Από την παραπάνω διάταξη εξαιρούνται οι ιατροί που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4208/2013 ( A΄ 252), δηλαδή πριν από τις 18-11-2013, οι οποίοι δεν είχαν την υποχρέωση εκπλήρωσης υπαίθρου για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας.

Επίσης, εξαιρούνται οι ιατροί που απαλλάσσονται νομίμως από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. β. του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 ( A΄ 252), όπως η παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄21).

3. Με την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄21), το άρθρο 10 του ν.4316/ 2014 (Α΄ 270), σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, οι πτυχιούχοι ιατρικών σχολών που λαμβάνουν το πτυχίο τους από τις 24-12-2014 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4316/2014) και εφεξής έχουν την υποχρέωση της εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου πριν την έναρξη της άσκησης για ειδίκευσης, καταργήθηκε. Η κατάργηση του εν λόγω άρθρου ισχύει από τις 21-02-2016, ημερομηνία δημοσίευσης (και ισχύος) του ν. 4368/2016(Α΄21).

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της ίδιας παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α΄21):

α. Οι ιατροί, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (Α΄21) ενέπιπταν στις διατάξεις του -κατά τα άνω καταργηθέντος- άρθρου 10 του ν. 4316/2014 (δηλ. εκείνοι που απέκτησαν το πτυχίο τους από τις 24-12-2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (Α΄21) και δεν είχαν νόμιμη απαλλαγή), και στις 21-2-2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4368/2016) είτε δεν είχαν επιλεγεί είτε δεν είχαν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον δεν απαλλάσσονται νομίμως, να έχουν εκπληρώσει την
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας.

Και
β. Οι ιατροί, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016 (21-2-2016), εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης τους για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του -κατά τα άνω καταργηθέντος- άρθρου 10 του ν.
4316/2014, εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου πριν την τοποθέτησή τους για έναρξη ειδίκευσης.

Στους ανωτέρω ιατρούς παρέχεται το δικαίωμα αφενός για χρονική παράταση της τοποθέτησής τους στην ειδικότητα μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται στην απόφαση τοποθέτησής τους, μετά από σχετική αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, και αφετέρου της καταχώρισής τους στον κατάλογο
αναμονής για ειδίκευση, εκτός του προκαταρκτικού σταδίου και για το κύριο στάδιο της ειδίκευσής τους, επίσης μετά την υποβολή σχετικής αίτησής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το δράμα να είσαι νέος νευροχειρουργός στην Ελλάδα της κρίσης! Μια πραγματική ιστορία

EDITORIAL: Γιατί οι Έλληνες γιατροί έπρεπε να γίνουν μανικιουρίστες!

Σχετικά Άρθρα

Back to top button