ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Νέα προκήρυξη για Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Νοσοκομείων! Όλα τα κριτήρια

Νέα στελέχη για το ΕΣΥ αναζητά το υπουργείο Υγείας μετά την απομάκρυνση κάποιων Διοικητών αλλά και τις παραιτήσεις ορισμένων άλλων. Πάντως οι θέσεις φαντάζουν πάντα ελκυστικές δεδομένων και των μισθών που λαμβάνουν.

Μπορεί να είναι κουρεμένοι σε σχέση με το παρελθόν αλλά παραμένουν υψηλοί για εποχές κρίσης. Να σημειωθεί πως οι μισθοί των Διοικητών των Νοσοκομείων εξαρτώνται και από τον αριθμό των κλινών. Διαβάστε ΕΔΩ ενδεικτικά: “Διοικητές νοσοκομείων: Ποιες είναι οι αμοιβές τους;”

Ειδικότερα αναζητούνται με τη νέα προκήρυξη:

1. Γενικό Νοσοκομείο “ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” και διασυνδεόμενο Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο “Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ”, Κοινός Διοικητής

2. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “ΛΑΪΚΟ”, Αναπληρωτής Διοικητής

β.) 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης:

1. Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Αναπληρωτής Διοικητής

2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, με αρμοδιότητα στην οργανική μονάδα της έδρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Αναπληρωτής Διοικητής

γ.) 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”, Διοικητής

2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ”, Αναπληρωτής Διοικητής

– Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού.

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα εξής:

1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.

3. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.

4. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ή σχετικό πιστοποιητικό επάρκειας τουλάχιστον επιπέδου Β2.

5. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.

6. Επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η
γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.

7. Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

8. Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

9. Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

10. Ηλικία μέχρι 65 ετών.

– Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος και την θέση ή τις θέσεις για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή).

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8, του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
29/Α/2007).

Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για τις αναφερόμενες θέσεις Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή όποιος
εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη
σχετική διάταξη του ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το
άρθρο ενδέκατο του ν. 4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α/2013).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις (Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή) από
τις αναφερόμενες στην παρούσα και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. Ο κάθε υποψήφιος θα
υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών και η Υγειονομική Περιφέρεια
στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την
Επιτροπή Αξιολόγησης.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της αντίστοιχης
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό
φάκελο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλλάζουν τα πάντα στην αξιολόγηση των Διοικητών των Νοσοκομείων! Πως θα βαθμολογούνται

Editorial: Δάσκαλε που δίδασκες! Η υπόθεση «Διοικητές Νοσοκομείων»

Διοικητές Νοσοκομείων: Το πρώτο «χειμωνιάτικο» crash test για την απόδοσή τους! Σύσκεψη στο υπ.Υγείας

Σχετικά Άρθρα

Back to top button