Ειδήσεις Υγείας

Νέες τεχνικές εξωσωματικής! Πως θα αυξήσετε τα ποσοστά επιτυχίας

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ιατρικής. Η εξέλιξη των συνθηκών εργαστηρίου, νέα φάρμακα και νέες τεχνικές αυξάνουν τα ποσοστά επιτυχίας και ολοένα και περισσότερα ζευγάρια κάνουν το όνειρο τους να αποκτήσουν παιδί, πραγματικότητα.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης παίζει η ποιότητα των εμβρύων που μεταφέρουμε στην μήτρα. Παρακάτω αναφέρουμε δυο καινούργιες τεχνικές οι οποίες μας βοηθούν στη δημιουργία καλύτερων εμβρύων καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας τους ώστε να έχουμε καλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

IMSI: Ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μορφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων. Μια καινούρια τεχνική αναπτύχθηκε πρόσφατα στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης(IVF). Αυτή η τεχνική συμπληρώνει την ήδη υπάρχουσα ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπερματοζωαρίου(ICSI) και έχει ονομαστεί IMSΙ (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση μορφολογικά επιλεγμένων σπερματοζωαρίων). Το IMSI είναι μια πραγματικού χρόνου (real time) τεχνική όπου τα σπερματοζωάρια επιλέγονται πριν την μικροένεση τους. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ένα αντεστραμμένο μικροσκόπιο που είναι ικανό να μας παρέχει μια πολύ μεγαλύτερη μεγέθυνση (περίπου 6000 φορές) από εκείνη που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν στα εργαστήρια αναπαραγωγής (200 φορές) για τη μέθοδο ICSI. To υψηλότερο ποσοστό μεγέθυνσης μας επιτρέπει να βλέπουμε την εσωτερική μορφολογία των σπερματοζωαρίων – που είναι αόρατη με τα συμβατικά αντεστραμμένα μικροσκόπια- και κάνοντας δυνατή την αποφυγή επιλογής εκείνου του σπερματοζωαρίου που παρουσιάζει ανωμαλίες σε αυτό το επίπεδο (εσωτερικό) και που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιτυχία της θεραπείας. Με την μέθοδο IMSI έχουμε αυξημένα ποσοστά επιτυχίας στην εξωσωματική ιδιαίτερα σε περιστατικά ολιγοασθενοσπερμίας και ελαττωμένα ποσοστά αποβολών .
Παρακολούθηση εμβρύων κατά χρονικές περιόδους (time-lapse) Για πρώτη φορά ένας επωαστής που μπορεί να παρακολουθεί την ανάπτυξη εμβρύων, βοήθησε στο να μείνει μία γυναίκα έγκυος μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF). Με τα υπάρχουσα συστήματα, το έμβρυο πρέπει να βγει από τον επωαστή για να εκτιμηθεί η ανάπτυξη του. Αλλά ο καινούριος επωαστής παρακολουθεί συνεχώς το έμβρυο μέσω του time-lapse βίντεο. Στο βίντεο του συστήματος μπορεί να καταγραφεί ένα ωάριο από τη στιγμή που έχει ληφθεί (μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης) μέχρι και εκείνη που ως έμβρυο πλέον θα μεταφερθεί.

Οι συσκευές αυτές βοηθούν στην επιλογή των υγιέστερων εμβρύων και μπορούν να βελτιώσουν τα ποσοστά επιτυχίας της IVF. Τα στάδια-κλειδιά μπορούν τώρα να καταγραφούν, όπως π.χ. η ακριβής στιγμή σύντηξης του ωαρίου με το DNA του σπερματοζωαρίου ή τη στιγμή της πρώτης διαίρεσης που είναι ένα σημαντικό βήμα. Καθαρές και σαφής πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν με το να επανεξετάζουμε το βίντεο πριν την εμβρυο-μεταφορά.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button