ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Νέο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο ΕΚΑΒ! Όλα τα ονόματα

Πρόκειται για το συμβούλιο που ασχολείται με διάφορα διοικητικά θέματα, καθώς και με ζητήματα που άπτονται των εργασιακών συνθηκών. Εγκρίνει αιτήματα μεταθέσεων, αναβαθμίσεων ενώ ελέγχει και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), όπως ορίσθηκαν από τον υπουργό Υγείας είναι:

1. ΒΙΒΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊστάμενος Δ/νσης Οργάνωσης και Συντονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ.

2. ΚΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Προϊσταμένη Δ/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΚΑΒ.

3. ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. α. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα του μόνιμου προσωπικού, μετέχουν σε αυτό οι
ακόλουθοι αιρετοί εκπρόσωποι:

i. ΔΕΒΕΛΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, με αναπληρωτή τον ΧΑΝΔΡΟ ΑΓΓΕΛΟ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

ii. ΜΠΑΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, με αναπληρωτή του τον ΞΕΝΙΚΆΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

β. Δεν υφίστανται αιρετοί εκπρόσωποι για θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Βιβλάκης Νικόλαος.
Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, του Χαραλάμπου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια την ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, του Χρήστου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Α΄.

Η θητεία του παρόντος Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button