ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Ξεκινά το νέο σύστημα για τις ειδικότητες των γιατρών! Ποιους αφορά

Μετά την υπουργική απόφαση του Αυγούστου με την οποία αλλάζουν παράμετροι στις ειδικότητες και ειδικά ο χρόνος και ο τρόπος απόκτησης, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αλλάζει τον τρόπο τοποθέτησης των νέων γιατρών στο ΕΣΥ για ειδικότητα.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες: Μετακινήσεις σε πολλά νοσοκομεία των νέων γιατρών που θα παίρνουν ειδικότητα! Τι προβλέπει υπ. Απόφαση

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για να αποκτήσουν ειδίκευση με το νέο σύστημα ακόμη και εκείνοι που είχαν υποβάλλει παλαιότερα αίτηση και ήταν στην αναμονή.

Στη μεταβατική περίοδο και έως ότου αλλάξουν πλήρως οι ειδικότητες με το νομοσχέδιο που προωθείται άμεσα δίνεται και προτεραιότητα σε ορισμένους νέους γιατρούς να ενταχθούν στο νέο σύστημα.

Όπως προβλέπεται στη νέα συμπληρωματική υπουργική απόφαση για τον χρόνο ειδίκευσης και τα στάδια, έως 20.11.2018 θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για να ξεκινήσουν ειδικότητα με το νέο τρόπο και άλλοι γιατροί.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:

Τίθεται σε ισχύ μεταβατική περίοδος έως 20-11-2018 όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση στις ειδικότητες Αλλεργιολογίας, Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Χειρουργικής Παίδων και Ωτορινολαρυγγολογίας.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις αναφερόμενες ειδικότητες σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, εκτός από τους ιατρούς που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα και υπάγονται σε αυτές, έχουν και οι ιατροί των οποίων εκκρεμούν οι αιτήσεις τους ή είναι υπό διορισμό στο προκαταρκτικό στάδιο αυτών.

Οι ιατροί αυτοί, εφόσον επιθυμούν να ασκηθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, υποχρεούνται να δηλώσουν με αίτησή τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στην οικεία Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα ότι επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτές.

Επίσης, αν εκκρεμεί η αίτησή τους για το προκαταρκτικό στάδιο οφείλουν να τη διαγράψουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και να υποβάλλουν αίτηση για τις αναφερόμενες ειδικότητες.

Σε περίπτωση που η διαγραφή της αίτησης γίνει σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα διαφορετική
αυτής που εκκρεμεί ή υποβάλλεται η τυχόν νέα αίτηση του ιατρού, απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης διαγραφής.

Αν είναι υπό διορισμό για το προκαταρκτικό στάδιο, υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης της τοποθέτησής τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:

Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι αιτήσεις των ιατρών που υποβάλλονται για τις αναφερόμενες ειδικότητες είτε με τις παλαιές είτε με τις νέες διατάξεις, κατατάσσονται στις λίστες αναμονής με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:

i. Οι αιτήσεις των ιατρών που ασκούνται ή επιθυμούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα προγενέστερα ισχύοντα.

ii. Οι αιτήσεις των ιατρών που έχουν σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό τοποθέτηση για το προκαταρκτικό στάδιο και επιθυμούν να υπαχθούν στις νέες
διατάξεις.

iii. Οι αιτήσεις των ιατρών που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα.

Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών στην κατηγορία

i. κριτήριο είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών στην κατηγορία

ii., κριτήριο είναι η ημερομηνία υποβολής της εκκρεμούσας αίτησης για το προκαταρκτικό στάδιο.

Σε περίπτωση που η αναφερόμενη αίτηση έχει υποβληθεί σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα διαφορετική αυτής που υποβάλλεται η νέα αίτηση του ιατρού, απαραίτητη είναι η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της.

Αν η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμπίπτει σε δύο ή περισσότερους ιατρούς εγγεγραμμένους στην ίδια λίστα αναμονής, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά το πέρας του μεταβατικού σταδίου εντέλλονται να συγκροτήσουν επιτροπές για την διενέργεια κληρώσεων για την οριστικοποίηση της κατάταξης στις αναφερόμενες λίστες.

Ειδικότερα στην περίπτωση που οι αιτήσεις που συμπίπτουν χρονολογικά έχουν υποβληθεί στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα, για την εσωτερική κατάταξη θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής τους.

 

 

 

 

 

 

Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών στην κατηγορία

iii. κριτήριο είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

Οι ανωτέρω κατηγορίες ii. και iii. των ιατρών θα τοποθετούνται για ειδίκευση στις αναφερόμενες ειδικότητες, μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που θα έχουν οριστικοποιηθεί οι λίστες κατάταξης. Για την κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα τοποθετούνται οι ιατροί που
ασκούνται σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις.

Β. Στο τέλος της παρ.1 του ανωτέρω άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μετά τη δημοσίευση της αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018 Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ 4138/Β) και για τους ιατρούς που υπάγονται στις διατάξεις αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται ενιαία
τοποθέτηση για την απόκτηση των παρακάτω ειδικοτήτων:

Ακτινολογία
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Αλλεργιολογία
Αναισθησιολογία
Γενική Ιατρική
Δημόσια Υγεία- Κοινωνική Ιατρική
Εσωτερική Παθολογία
Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική
Ιατρική Γενετική
Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος
Μαιευτική και Γυναικολογία
Νευρολογία
Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία
Οφθαλμολογία
Παθολογική Ανατομική
Παιδιατρική
Πνευμολογία –Φυματιολογία
Πυρηνική Ιατρική
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
Χειρουργική
Χειρουργική Παίδων
Ψυχιατρική
Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου
Ωτορινολαρυγγολογία

 

 

 

 

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων για την άσκηση στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω»
Γ. Στο τέλος της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μετά τη δημοσίευση της αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018 Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (ΦΕΚ 4138/Β) και για τους ιατρούς που υπάγονται στις διατάξεις αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται τοποθέτηση στο γενικό και στο ειδικό στάδιο για την απόκτηση των παρακάτω ειδικοτήτων:

Αγγειοχειρουργική
Αιματολογία
Γαστρεντερολογία
Δερματολογία και Αφροδισιολογία
Ενδοκρινολογία
Ιατροδικαστική
Καρδιολογία
Κυτταρολογία
Νευροχειρουργική
Νεφρολογία
Ουρολογία
Παθολογική Ογκολογία
Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική
Ρευματολογία
Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
Χειρουργική Θώρακος

Η υποβολή των αιτήσεων για την άσκηση στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλλάζουν τα πάντα στις ειδικότητες ιατρικής! Τι προανήγγειλε ο Πρόεδρος του ΚΕΣΥ

Μόνιμες εξπρές προσλήψεις στο ΕΣΥ μέχρι τις εκλογές! Τι σχεδιάζει το υπ.Υγείας

Ριζικές αλλαγές στις ειδικότητες! Δείτε όλη την υπουργική απόφαση

Σχετικά Άρθρα

Back to top button