Συνεντεύξεις - Άρθρα

Ο νέος πρόεδρος της Pfizer Hellas Jim Sage μιλά για πρώτη φορά δημόσια στη χώρα μας!

Της Δήμητρας Ευθυμιάδου

 

Άφησε την Αμερική για να έρθει στην Ελλάδα της κρίσης. Και ίσως όχι άδικα καθώς πολλοί θεωρούν πως η οικονομική κρίση μπορεί να αποδειχθεί μιας πρώτης τάξεως πρόκληση για ανάπτυξη. Ο νέος πρόεδρος της Pfizer Hellas Jim Sage μιλά για πρώτη φορά δημόσια στη χώρα μας και στο HealthReport.gr, για την ελληνική φαρμακευτική αγορά, για τις προκλήσεις της περιόδου αλλά και για τις αλλαγές που προτίθεται να κάνει η ελληνική κυβέρνηση προωθώντας μέτρα για την αλλαγή φαρμακευτικής πολίτικης, για τα καινοτόμα αλλά και για τα γενόσημα φάρμακα.

Ο Jim Sage απάντα στο HealthReport.gr, και για τα όσα είπε ο Έλληνας υπουργός υγείας περί πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών που δε φορολογούνται στην Ελλάδα καθώς και για το πως θα πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα υγείας για να είναι λειτουργικό.

Αναλάβατε να ηγηθεί τε της Pfizer Hellas σε μια περίοδο γεμάτη δυσκολίες για τη
χώρα, αλλά και τη φαρμακευτική αγορά. Ήταν δύσκολο να πάρετε αυτή την απόφαση;

Εμένα με συναρπάζει η ευκαιρία που μου προσφέρει η Ελλάδα να συνεισφέρω στη διαμόρφωση του εγχώριου φαρμακευτικού κλάδου, σε συνδυασμό με την καλή εικόνα που έχω για τη χώρα αλλά και την Pfizer Hellas. Συγκεκριμένα, θέλω να συνεχίσω το έργο που γίνεται τα τελευταία χρόνια και τις προσπάθειες που καταβάλλονται, για τη δημιουργία ενός προβλέψιμου και βιώσιμου φαρμακευτικού κλάδου, που θεωρεί το φάρμακο και τα καινοτόμα προϊόντα ως παράγοντες που συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομία, που αντλεί νέες επενδύσεις και που διασφαλίζει ότι οι Έλληνες πολίτες λαμβάνουν υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, όπως δικαιούνται. Είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ουσιαστική αποστολή για μένα.

Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να υλοποιήσει μια σειρά μέτρων για την προώθηση των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα;

Προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών μακροπρόθεσμα είναι η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη δυνατή και σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική αποδοτικότητα, που μπορεί να της προσφέρουν τα γενόσημα φάρμακα, και την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τη μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους, που συνεπάγονται τα καινοτόμα φάρμακα.  Χωρίς την αναγνώριση αυτών των θεμελιωδών αρχών, είναι μάλλον απίθανο οποιοδήποτε σύστημα υγείας να σημειώσει πρόοδο ή να επιβιώσει.

Στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης υπήρξε μια 3ετής καθυστέρηση στη διάθεση καινοτόμων φαρμάκων στους Έλληνες ασθενείς και, ως κοινωνία, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει καλύτερη ισορροπία καθώς έχουμε τις υψηλότερες τιμές γενόσημων και τις χαμηλότερες τιμές καινοτόμων φαρμάκων στην Ευρώπη, ενώ στις περισσότερες οικονομίες παρατηρείται ακριβώς το αντίθετο.  Παράλληλα, θεωρώ ότι είναι σημαντική η ευθύνη των φαρμακευτικών εταιρειών καινοτόμων φαρμάκων να συνδράμουν την κυβέρνηση και την ιατρική κοινότητα να χρησιμοποιήσουν τα φάρμακά τους στους ασθενείς και στον τομέα της περίθαλψης, όπου θα αποκομίσουν τη μεγαλύτερη αξία.

Ακούσαμε και τον ίδιο τον υπουργό Υγείας να μιλά για πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες δεν φορολογούνται και μάλιστα κάνουν ότι μπορούν για να το αποφύγουν. Και δε φαίνεται να έχει άδικο σε κάποιες περιπτώσεις. Ποια είναι η θέση σας;

Με απασχολεί το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί εσφαλμένη αντίληψη για τη συνεισφορά των πολυεθνικών στην τοπική οικονομία, παρά τα υπάρχοντα δεδομένα.  Γιατί αυτό που δείχνουν τα στοιχεία είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρείες συνεισφέρουν στην οικονομία με παρόμοιο τρόπο με τις εγχώριες εταιρείες. Για παράδειγμα, πάνω από το μισό των 20 πιο σημαντικών εταιρειών που συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία, στον κλάδο των φαρμάκων, είναι πολυεθνικές.  Το γεγονός αυτό απλά ενισχύει το επιχείρημα ότι η Ελλάδα χρειάζεται να βρει μια ισορροπία μεταξύ των γενόσημων και των καινοτόμων φαρμάκων και μεταξύ των εγχώριων και πολυεθνικών εταιρειών όχι μόνο σε σχέση με την υγεία αλλά και σε σχέση με την οικονομία.

Τελευταία έχει ανοίξει μια μακρά συζήτηση για το τι σημαίνουν ακριβώς τα καινοτόμα φάρμακα και ποια τελικώς είναι πραγματικά καινοτόμα. Ποια είναι η γνώμη σας επ’ αυτού;

Τα καινοτόμα φάρμακα έχουν ζωτική σημασία για κάθε λειτουργικό σύστημα υγείας καθώς συνεπάγονται βελτίωσης για την υγεία των ασθενών και μακροπρόθεσμα εξοικονομούν πόρους για το σύστημα. Σύμφωνα, μάλιστα, με πρόσφατες έρευνες, την περίοδο 1995-2010 τα καινοτόμα φάρμακα αύξησαν το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα κατά σχεδόν 1 έτος, ενώ παράλληλα μείωσαν σημαντικά τις μέρες νοσηλείας.

Η ζήτηση και η ανάγκη για καινοτόμα φάρμακα βρίσκεται σε άνοδο κυρίως λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων νοσημάτων. Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα χρειαζόμαστε προηγμένες και επαναστατικές καινοτομίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της έκβασης των ασθενών και της συμμόρφωσής τους με τη θεραπεία. Επομένως, το ερώτημα που έχω στο μυαλό μου – ιδιαίτερα αν εξετάσουμε μακροπρόθεσμα τις ανάγκες του ελληνικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και των ασθενών του – δεν αφορά τόσο την αξία των καινοτόμων φαρμάκων και κατά πόσο αυτά είναι αναγκαία, αλλά το πώς θα βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επωφεληθούν από την αξία των φαρμάκων αυτών.

-Τι πρέπει να γίνει δηλαδή;

Συγκεκριμένα, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι η οικονομική δυνατότητα για την παροχή φαρμάκων μειώνεται συνεχώς, ειδικότερα εν μέσω του υφιστάμενου οικονομικού κλίματος. Για να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων, ως βιομηχανία, οφείλουμε να είμαστε πρώτα σε επαφή με τις κυβερνήσεις και τις ιατρικές κοινότητες για να αντιληφθούμε τι απαιτείται για την αποτίμηση της αξίας του προϊόντος. ‘Έτσι θα είναι εφικτό να καλυφθεί και να χρηματοδοτηθεί το προϊόν και – όταν συμβεί αυτό- να αναλάβουμε το δικό μας ρόλο, συνάπτοντας συμφωνίες με τις κυβερνήσεις για να δημιουργήσουμε εργαλεία, όπως κλινικά πρωτόκολλα που θα διασφαλίζουν, αφενός, τη μέγιστη αξιοποίηση των φαρμάκων και των επενδύσεων εκ μέρους των κυβερνήσεων και, αφετέρου, τη χορήγηση των φαρμάκων στους κατάλληλους ασθενείς.

-Τι θα λέγατε στον Έλληνα Υπουργό Υγείας;

Παρά το γεγονός ότι οι τοπικές και οι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες ενισχύουν την ελληνική οικονομία μέσω της παροχής θέσεων απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης, την τοπική παραγωγή φαρμάκων και το βελτιωμένο εμπορικό ισοζύγιο, ο κλάδος έχει επηρεαστεί δυσανάλογα από την οικονομική κρίση, γεγονός που είναι πιθανό να τον καταστήσει μη βιώσιμο.

Κι άλλοι κλάδοι όμως έχουν επηρεαστεί..

Πρέπει η κυβέρνηση και οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς να κατανοήσουν ότι εμείς έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε μαζί τους για να τους βοηθήσουμε να επιλύσουν τα προβλήματά τους, τα οποία είναι υπαρκτά και σοβαρά. Παράλληλα, όσο κι αν οφείλουμε να συμβάλλουμε δεόντως σε όλο αυτό, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ο κύριος μοχλός για την ικανοποίηση των στόχων τους στη μείωση του κόστους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε σημαντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες, όχι μόνο στη φαρμακοβιομηχανία, αλλά και στην υγεία των Ελλήνων ασθενών.

Ήδη διαφαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας των Ελλήνων πολιτών έχει επηρεαστεί δυσμενώς από αυτές τις επιλογές. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Υγείας και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους αλλά και για να βελτιώσουμε την υγεία στην Ελλάδα, με βιώσιμες και προβλέψιμες συνθήκες για τη βιομηχανία.

-Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι λύσεις;

Πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τις δαπάνες ως δύο ξεχωριστά πράγματα και να τα δούμε ως συγκοινωνούντα δοχεία.  Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμαχιών και υποστήριξης του φιλόδοξου οράματος της Ελλάδας να γίνει μια ελκυστική χώρα για επενδύσεις, μια χώρα που επιβραβεύει την καινοτομία και παρέχει ποιοτική περίθαλψη στους πολίτες της. Και μόνο γι’ αυτό αξίζει να πολεμήσει κανείς, και θα καλωσόριζα την ευκαιρία μιας συνεργασίας με την κυβέρνηση για να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.

-Κατά τα άλλα θα έκανε εντύπωση σε κάποιον ότι μετακομίσατε σε μια μεσογειακή χώρα με την οικογένειά σας σε μια περίοδο με πολλά προβλήματα για την Ελλάδα…Πόσο εύκολο ήταν αυτό;

Σε γενικές γραμμές, ως οικογένεια, έχουμε αποκομίσει θετικές εμπειρίες από τη ζωή μας εκτός ΗΠΑ. Είναι φυσιολογικό η μετακόμιση σε μια καινούργια χώρα να παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς πρέπει να αρχίσεις τα πάντα από την αρχή και να μάθεις ξανά από την αρχή ακόμη και τα πιο απλά πράγματα, που συνήθως θεωρείς δεδομένα, όπως πού να βάλεις βενζίνη ή πού να πας για φαγητό.

Όσον αφορά τη διαμονή στην Ελλάδα, πιστεύω ότι η οικογένειά μου θα αρχίσει να απολαμβάνει τον ελληνικό τρόπο ζωής. Στις ΗΠΑ, ζούσαμε σε παράκτια πόλη και απολαμβάναμε πολύ το νερό. Είμαι, επομένως, σίγουρος ότι θα τους αρέσει ιδιαίτερα που θα μπορούν να πηγαίνουν συχνά σε μερικές από τις καλύτερες παραλίες του κόσμου! Μας αρέσει επίσης ιδιαίτερα η μεσογειακή διατροφή ενώ έχουμε εντυπωσιαστεί πολύ από τους ανθρώπους, το πόσο ζεστοί και φιλικοί ήταν απέναντί μας. Και τέλος, ανυπομονούμε πολύ να γνωρίσουμε από κοντά την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button