ΆρθραΠολιτική ΥγείαςΡεπορτάζ υγείας

Ο νέος Φ.Π.Α. «μπλοκάρει» τις ιδιωτικές κλινικές! Γιατί διαμαρτύρονται

Με επιστολή τους προς του αρμόδιους υπουργούς αναφέρουν: «Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ιδιωτικές Κλινικές είναι ότι καλούνται κάθε μήνα να καταβάλλουν τον τιμολογημένο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φ.Π.Α. τον οποίο είτε εισπράττουν με μεγάλη καθυστέρηση είτε κατά περίπου 50% υπόκειται σε μεταγενέστερες περικοπές Rebate and Claw Back χωρίς να ζητείται, παρανόμως, η έκδοση των σχετικών Πιστωτικών, εμπεριέχοντας στον συμψηφισμό τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Το πρόβλημα αυτό διογκώθηκε με την μετάταξη του ΦΠΑ μόνο των Ιδιωτικών Κλινικών από 13% σε 23%, υπολογίζοντας ότι θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά 35 εκατ. Ευρώ, σε προϋπολογισμό δαπανών 188,50 εκατ. Ευρώ, με υπολογιζόμενες υποβολές τιμολογίων περίπου 380 εκατ. Ευρώ.»

Η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών προτείνει να υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς με τον ΦΠΑ για τον κλάδο όπως υπάρχει και σε άλλες περιπτώσεις, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των κλινικών.

Ειδικότερα ζητούν ένταξη σε επικείμενο Νομοσχέδιο Διάταξης παρόμοιας με αυτή που έχει προβλεφτεί για τους εργολήπτες Τεχνικών έργων σε ακίνητα του Δημοσίου.

Ο Νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α 8-8-2014) που τροποποίησε το Νόμο 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ενέταξε στα ειδικά καθεστώτα του άρθρου 39Α με απαλλαγή από το ΦΠΑ τα τιμολόγια εκτέλεσης τεχνικών έργων σε ακίνητα του Δημοσίου.

Η διάταξη αυτή απαλλάσσει του εργολήπτες από το Φ.Π.Α. κατά την έκδοση των τιμολογίων έργων προς Δημόσιους Φορείς.

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε καθυστερεί υπέρμετρα την πληρωμή μας, ενώ εμείς αποδίδουμε κάθε μήνα τον ΦΠΑ, είτε συμψηφίζει χωρίς να πιστώνει, τον αναλογούντα ΦΠΑ με τα μέτρα των Rebates and Claw Back !» καταλήγουν μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button