Ειδήσεις Υγείας

Πίεση στο μάτι: Πότε ανεβαίνει;

Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες  της mayo clinic όπως ελέγχεται η αρτηριακή  πίεση έτσι επιβάλλεται να ελέγχεται και η οφθαλμική πίεση. Όπως εξηγούν οι ειδικοί αν για κάποιο λόγο, παρεμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση του υγρού που υπάρχει μέσα στα μάτια τότε συσσωρεύεται και η οφθαλμική πίεση ανεβαίνει.

Oι φυσιολογικές τιμές

Οι τιμές πίεσης των ματιών διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπολογίζεται ότι η μέση τιμή της ενδοφθάλμιας πίεσης κυμαίνεται ανάμεσα στο 10-21 mmHg. Οι αιτίες που προκαλούν αυξημένη πίεση στα μάτια είναι:

-Αναιμία

-Γήρανση

-Υπερμετρωπία

-Τραυματισμοί στο μάτι

-Κολλύρια με κορτιζόνη

-Κορτιζονούχα φάρμακα

-Οικογενειακό ιστορικό υψηλής οφθαλμικής πίεσης.

Ύποπτα  συμπτώματα

Δυστυχώς, για τους ασθενείς η αυξημένη οθφαλμική πίεση δεν έχει εμφανή συμπτώματα. Και αυτό γιατί η πίεση ανεβαίνει σιγά σιγά με συνέπεια ο ασθενής να μην μπορεί να το αντιληφθεί. Το άκρως ανησυχητικό στοιχεία σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το γεγονός ότι , η βλάβη είναι σταδιακή, σοβαρή και μη αναστρέψιμη καθώς η αυξημένη οφθαλμική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε γλαύκωμα και στη συνέχεια σε τύφλωση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Οφθαλμικής Φλεγμονής ”η  μέτρηση της πίεσης μπορεί να γίνει μόνο από τον οφθαλμίατρο και είναι απαραίτητη σε όλους τους ανθρώπους μετά από την ηλικία των 50 ετών σε ετήσια βάση. Όσοι όμως έχουν ιστορικό γλαυκώματος στην οικογένεια τους θα πρέπει να μετρούν την πίεση τους από μικρότερη ηλικία.  Μια απλή μέτρηση πίεσης σε επίπεδα πάνω από τα φυσιολογικά δεν σημαίνει ουσιαστικά τίποτα. Για να υπάρχει υπερτονία θα πρέπει να βρεθούν αυξημένες πιέσεις σε διαδοχικές μετρήσεις”.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button